Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 22 13:48 | London, Jul 22 11:48 | New York, Jul 22 07:48
Shanghai, Jul 22 19:48 | Tokyo, Jul 22 20:48 | Sydney, Jul 22 22:48

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   28.05.2010 11:00Правління ВАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" повідомляє, що 28 травня 2010 року о 11-00 годині в приміщенні клубу Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12 відбудуться чергові загальні збори акціонерів ВАТ "ЕК" Житомиробленерго".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 07.04.2010
організатор заходу: Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»
порядок денний заходу:

Правління

ВАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»

повідомляє, що 28 травня   2010 року  о 11-00 годині в приміщенні клубу Товариства   за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 12 відбудуться чергові загальні збори акціонерів  ВАТ «ЕК »Житомиробленерго».

Реєстрація учасників зборів  з 9-30  до 10-45 год.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах -
28 травня 2010 року .

Для участі у  зборах  необхідно мати:

Документ ( паспорт) , що посвідчує особу;

Уповноваженим особам - паспорт та доручення, оформлене  згідно з чинним законодавством України.

Щоб уникнути проблем при реєстрації , акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів
( П.І.Б., адреси, паспортні дані), необхідно в строк до 25.05. 2010 р.  звернутися до реєстратора ( 01033, м. Київ, вул.  Саксаганського, 36-В   ТОВ »Енергетична реєстраційна компанія» ) для внесення відповідних змін в реєстр акціонерів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства  та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2.  Звіт  Правління  про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2009 рік та визначення основних напрямів  діяльності Товариства  у 2010 році.         

3.  Затвердження  звітів і висновків  Ревізійної  комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

4.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків  за   2009 рік  та  затвердження плану розподілу прибутку на 2010 рік.

6. Про переведення випуску простих іменних акцій Товариства  документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

7.  Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

8.  Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

9. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

10. Про вчинення значного правочину.

Акціонери можуть ознайомитися  з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів  акціонерів  за місцезнаходженням  ВАТ » ЕК »Житомиробленерго»-

м. Житомир, вул. Пушкінська,32/8 ,  кім. 404, у робочі дні  ( понеділок - п"ятниця) робочий час ( з 8.00 до 17.00 , п"ятниця з 8-00 до 16.00 , перерва з 12.00 до 13.00) , а вдень проведення  Загальних зборів акціонерів -  за місцем їх проведення.      

Посадова особа , відповідальна за порядок ознайомлення  акціонерів  з документами - начальник відділу корпоративного управління та цінних паперів ,  Присяжнюк Євгенія Іванівна .

Телефон для довідок: (0412)   40-20-85.

Правління Компанії

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ

ВАТ»ЕК»ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  ЗА 2009 рік Тис. грн.

Найменування показника

 Звітний період
(2009 р)

Попередній період
(2008 рік)

Усього активів

1 116 677

1 111 040

Основні засоби

777 522

760 411

Довгострокові фінансові інвестиції

264 289

241 035

Запаси

7 164

6 604

Сумарна дебіторська заборгованість

34 464

36 984

Грошові кошти та їх еквіваленти

332

8 326

Нерозподілений прибуток

83 240

60 728

Власний капітал

798 159

711  524

Статутний капітал

30 600

30 600

Довгострокові зобов"язання

120 563

120 557

Поточні зобов"язання

193 578

67 689

Чистий прибуток ( збиток)

501

(38 667)

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

122 398 540

122 398 540

Кількість власних акцій , викуплених  протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)

3 384

3 272

 


дата проведення заходу: 28.05.2010

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
27.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
21.05.2010 15:00  Збори акціонерів   - - - -
14.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
11.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 13:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 10:30  Збори акціонерів   - - - -
23.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
22.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
16.04.2010 00:00  Збори акціонерів   - - - -
13.04.2010 14:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Хто кладе гроші в банк, не повинен забувати, що він просто пасажир, а кермо в руках у банку.

В.Швебель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті