Інвестиції.орг

Kyiv, Oct 02 14:15 | London, Oct 02 12:15 | New York, Oct 02 08:15
Shanghai, Oct 02 20:15 | Tokyo, Oct 02 21:15 | Sydney, Oct 02 23:15

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   22.04.2010 12:00Правління ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2010 року о 12.00 за адресою: Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Цінні папери України
дата публікації: 02.03.2010
організатор заходу: ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД
порядок денний заходу:

Правління

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2010 року о 12.00 за адресою: Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Порядок денний загальних зборів акціонерів
ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»:

1. Затвердження звіту Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» про результати діяльності за 2009 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2010 році.

2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності за 2009 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 році.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

5. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2010 рік.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

7. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі,

у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію.

8. Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні

повідомлення всіх акціонерів про прийняті зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.

9. Обрання депозитарію цінних паперів.

10. Обрання зберігача цінних паперів.

11. Припинення дії договору з реєстратором Товариства №2-2006 від 6 лютого 2006 року та призначення дати припинення ведення реєстру.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1353141

1 110 314

Основні засоби

758542

274 417

Довгострокові фінансові інвестиції

3166

3 166

Запаси

101352

131 812

Сумарна дебіторська заборгованість

334769

640 789

Грошові кошти та їхні еквіваленти

125836

36 546

Інші активи

29476

23584

Нерозподілений прибуток

62 243

-26573

Власний капітал

830 643

266 725

Статутний капітал

50 000

50 000

Довгострокові зобов"язання

8 114

343 155

Поточні зобов"язання

511 208

496 244

Чистий прибуток (збиток)

-31 680

-122 231

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200 000 000

88 021 858

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1813

1 903

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 22 квітня 2010 року з 9.00 до 11.40 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноважених осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.

З документами, пов"язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись до бюро цінних паперів та акціонерної власності ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.Сучкова, 115, з 15.04.2010 року з 9.00 до 16.00.

Телефони для довідок: (05693) 4-27-05; 4-37-77.

Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»


дата проведення заходу: 22.04.2010

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
16.04.2010 00:00  Збори акціонерів   - - - -
13.04.2010 14:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
06.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
31.03.2010 15:00  Збори акціонерів   - - - -
31.03.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
20.01.2010 15:00  Засідання   - - - -
20.01.2010 12:00  Конференція   - - - -
20.01.2010 10:00  Круглий стіл   - - - -
20.01.2010 09:30  Конференція   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Як з’їсти слона? По кусочкам!

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті