Інвестиції.орг

Kyiv, May 21 19:45 | London, May 21 17:45 | New York, May 21 13:45
Shanghai, May 22 01:45 | Tokyo, May 22 02:45 | Sydney, May 22 04:45

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   11.05.2010 11:00Виконавчий орган ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" місцезнаходження за адресою: Україна, 94018, Луганська обл., м. Стаханов, пр. Леніна, 67, код за ЄДРПОУ 00210890 (надалі товариство), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори). Збори відбудуться 11 травня 2010 року об 11.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-б, конференц-зал.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Цінні папери України
дата публікації: 18.03.2010
організатор заходу: СТАХАНОВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
порядок денний заходу:

Шановні акціонери!

Виконавчий орган

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТАХАНОВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

місцезнаходження за адресою: Україна, 94018, Луганська обл., м. Стаханов, пр. Леніна, 67, код за ЄДРПОУ 00210890 (надалі товариство), повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори). Збори відбудуться 11 травня 2010 року об 11.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-б, конференц-зал.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.

3. Звіт наглядової ради за 2009 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського балансу товариства за 2009 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2009 рік (річний звіт та бухгалтерський баланс).

6. Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2009 рік.

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2009 році.

8. Затвердження плану розподілу прибутку на 2010 рік.

9. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства, визначення кількісного складу наглядової ради, вибори членів наглядової ради.

11. Припинення повноважень членів правління, визначення кількісного складу правління, вибори членів правління.

12. Припинення повноважень членів ревізійної комісії, вибори членів ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської  діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1 331 313

1 116 481

Основні засоби

211 471

233 525

Довгострокові фінансові інвестиції

1 318

1 318

Запаси

63 287

157 348

Сумарна дебіторська заборгованість

486 756

710 364

Грошові кошти та їх еквіваленти

482 739

13 926

Нерозподілений прибуток

54 691

- 40 471

Власний капітал

387 014

285 898

Статутний капітал

237 709

79 236

Довгострокові зобов"язання

396 500

----

Поточні зобов"язання

546 209

830 583

Чистий прибуток (збиток)

- 56 304

95 162

Середньорічна кількість акцій (шт.)

143 276 649

37 147 398

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----

-----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----

-----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 840

3 878

Право участі у зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів або їх уповноважені особи.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 11 травня 2010 р. з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів, паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть за місцезнаходженням товариства.

Телефони для довідок: (06444) 9-78-46, 9-76-79.

Правління ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»


дата проведення заходу: 11.05.2010

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
28.04.2010 13:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 10:30  Збори акціонерів   - - - -
23.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
22.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
16.04.2010 00:00  Збори акціонерів   - - - -
13.04.2010 14:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
06.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
31.03.2010 15:00  Збори акціонерів   - - - -
31.03.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Саме по собі те чи інше обставина Вашому житті не має значення, єдине, що насправді важливо - це Ваше ставлення до нього. І саме це відношення визначає успіх чи невдачу.

Норман Вінцент Пив
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
 
 
Створення сайту - Іннеті