Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 21 05:56 | London, Jul 21 03:56 | New York, Jul 20 23:56
Shanghai, Jul 21 11:56 | Tokyo, Jul 21 12:56 | Sydney, Jul 21 14:56

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   21.05.2010 15:00ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" повідомляє, що Загальні збори акціонерів ВАТ "АМК" відбудуться "21" травня 2010 р. о 15.00 за адресою: 94223, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 2, "Палац Культури Металургів".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 24.03.2010
організатор заходу: АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
порядок денний заходу:

ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»

повідомляє, що Загальні збори акціонерів ВАТ «АМК» відбудуться «21» травня 2010 р. о 15.00 за адресою: 94223, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 2, «Палац Культури Металургів».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вибори робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «АМК».

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ «АМК» за 2009 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2009 рік.

6. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування:

  • прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства;
  • обрання депозитарію;
  • обрання зберігача;
  • визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
  • визначення способу персонального повідомлення зареєстрованих осіб;
  • визначення порядку вилучення сертифікатів акцій

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Алчевськ, Луганської обл., вул. Шмідта, 4, кімната 103 починаючи з «14» травня 2010 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2010 р.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації - «21» травня 2010 р. о 13.00, закінчення о 14.40 год.

Довідки за телефонами: (06442) 7-40-68, 7-32-71.

Додаткова інформація для акціонерів ВАТ «АМК» про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) *

Найменування показника 

Період

звітний

попередній

Усього активів

11 934 290

11 801 048

Основні засоби

4 832 869

4 839 004

Довгострокові фінансові інвестиції

286 560

254 220

Запаси 

479 893

570 297

Сумарна дебіторська заборгованість

3 785 716

2 281 725

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 810

583 425

Нерозподілений прибуток 

-729 919

297 826

Власний капітал 

535 740

546 175

Статутний капітал 

2 577 525

2 577 525

Довгострокові зобов"язання

4 671 114

4 222 139

Поточні зобов"язання 

4 879 830

4 157 383

Чистий прибуток (збиток) 

- 890 075

- 350 389

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

25 775 254 803

25 775 254 803

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

14 878

17 953

 *) зазначені відомості можуть бути змінені за рішенням загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор ВАТ «АМК» Шевченко Т.Г.


дата проведення заходу: 21.05.2010

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
14.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
11.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 13:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 10:30  Збори акціонерів   - - - -
23.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
22.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
16.04.2010 00:00  Збори акціонерів   - - - -
13.04.2010 14:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
06.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Як з’їсти слона? По кусочкам!

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті