Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 18 11:52 | London, Jul 18 09:52 | New York, Jul 18 05:52
Shanghai, Jul 18 17:52 | Tokyo, Jul 18 18:52 | Sydney, Jul 18 20:52

Економічний календар

Загальні збори акціонерів ВАТ "УІФК-АГРО" ЄДРПОУ 34821667

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   27.05.2010 11:00Відкрите акціонерне товариство "УІФК-АГРО" повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів ВАТ "УІФК-АГРО", що відбудуться 27 травня 2010 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул Госпітальна, 4а, 5поверх, кабінет 504.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 02.04.2010
організатор заходу: УІФК-АГРО
порядок денний заходу:

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УІФК-АГРО»

Повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів ВАТ «УІФК-АГРО», що відбудуться 27 травня 2010 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул Госпітальна, 4а, 5поверх, кабінет 504.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 27 травня 2010 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2010 році.

3. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2009 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2010 рік.

6. Відкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «УІФК-АГРО» (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

236469

251216

Основні засоби 

47899

51318

Довгострокові фінансові інвестиції 

150

150

Запаси 

8820

14088

Сумарна дебіторська заборгованість 

99341

104521

Грошові кошти та їх еквіваленти 

9

93

Нерозподілений прибуток 

-40992

-13476

Власний капітал 

139008

166524

Статутний капітал 

180000

180000

Довгострокові зобов"язання 

47612

48991

Поточні зобов"язання 

49849

35701

Чистий прибуток (збиток) 

-27516

-13359

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

720000000

720000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

284

292

 Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за адресою - Київська область, Баришівський район, с. Коржі, вул. Промислова 40/1, кімната - «бухгалтерія» у робочі дні (понеділок - п"ятниця), робочий час (з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Коропенко Наталія Олексіївна

Телефони для довідок: 04576 2-24-84.

Виконавчий орган ВАТ «УІФК-АГРО»


дата проведення заходу: 27.05.2010

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
21.05.2010 15:00  Збори акціонерів   - - - -
14.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
11.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 13:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 10:30  Збори акціонерів   - - - -
23.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
22.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
16.04.2010 00:00  Збори акціонерів   - - - -
13.04.2010 14:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Краще досконало виконати невелику частину справи, ніж зробити погано вдесятеро більше.

Арістотель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті