Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 22 03:32 | London, Apr 22 01:32 | New York, Apr 21 21:32
Shanghai, Apr 22 09:32 | Tokyo, Apr 22 10:32 | Sydney, Apr 22 12:32

Аналітика УАІБ - огляд ринку ІСІ за грудень 2010 року

Аналітика УАІБ - огляд ринку ІСІ за грудень 2010 року
3 лютого 2011 в 12:21 - Богдан Бричка


Аналітика УАІБ - огляд ринку ІСІ за грудень 2010 року

Завершальний місяць 2010 року виявився одним із найуспішніших для більшості провідних фондових ринків світу. З періодичними корекціями, протягом грудня індекси західних бірж, переважно, зберігали висхідний тренд. Це було пов’язано як зі збільшенням чисельності обнадійливих новин макроекономічного характеру, так і з дещо депресивним завершенням попереднього місяця, що створило підгрунтя для росту.Позитивна хвиля розпочалася, зокрема, після опублікування статистики про підвищення споживацької впевненості у Сполучених Штатах у листопаді до найвищого за 5 місяців рівня, неочікуваний ріст бізнес-активності, що засвідчив ймовірне посилення зростання її економіки у 2011 році; стимулюючим було і найбільше за 3 роки підвищення зайнятості у США.


Кращими за прогнозні були також дані з Китаю про приріст виробництва, що став найшвидшим за сім місяців. Це активізувало побоювання щодо запровадження керівництвом КНР подальших заходів зниження інфляції, прогноз показника якої на 2011 рік було підвищено з 5% до 5,3%. Проте Банк Китаю залишив базову ставку незмінною.

Загалом, повідомлення, пов’язані з фіскальними проблемами  країн зони «євро», були серед найвагоміших стримуючих факторів на ринках у грудні. Так, агентство Standard & Poor’s на початку місяця заявило про вірогідне пониження рейтингу Португалії через недостатньо ефективні кроки уряду держави щодо пожвавлення економіки та зниження бюджетного дефіциту; пізніше Fitch Ratings понизило одразу на 3 рівні рейтинг Ірландії після її звернення за фінансовою допомогою.


Святковий сезон у кінці року сприяв збільшенню роздрібних продажів і ситуативному пожвавленню на ринках. Протягом грудня американські акції зросли до найвищого рівня з вересня 2008 року, провідні європейські – до максимуму з червня 2008 року, японські – з травня 2010 року, а китайські опустилися до жовтневих показників в умовах неоднозначності щодо темпів економічного росту у поєднанні із заходами його стримання.


В цілому, за останній місяць року індекси у США показали +5,2-6,5%, у Європі – від -0,5 у Великобританії до +5,4% у Франції, в Азії – від -0,4% у Китаї до +2,9% у Японії.
У грудні стало відомо, що Україна отримає другий транш кредиту МВФ, що підтримало активність українських фондових гравців наприкінці року. У той же час, фонд очікує від України проведення подальших реформ, зокрема пенсійної, що може ускладнити соціально-економічну ситуацію в країні. Основні індекси вітчизняних акцій за цей місяць продемонстрували прискорений ріст (ПФТС +16,3 %, УБ +16,1%), що у 2010 році був нижчим тільки за березневий показник (+33,4% та +30,9% відповідно). При цьому обсяг торгів акціями на ПФТС зріс у порівнянні з листопадом на 36,8%, а з груднем 2009 року – на 37,8%; на УБ – на 23,9% та в 11 разів відповідно (останнє, швидше, пов’язано з активним розвитком цієї біржі за вказаний період).


За даними УАІБ, станом на 31.12.2010 р. ВЧА 29-ти відкритих ІСІ склала 172,37 млн. грн. Чисті активи зазначених фондів у грудні зменшилися на 5,64 млн. грн. (-3,21%), що кардинально відрізнялося від показників листопада і було пов’язано з чистим відтоком капіталу у розмірі 12,39 млн. грн. Водночас, основний «внесок» у такі результати знову зробив один фонд, цього разу це був «Альтус-Збалансований». Динаміка ж інших відкритих ІСІ була значно поміркованішою, а сукупна зміна ВЧА та чистий відтік капіталу решти 28-ми фондів – відповідно, +5,41 млн. грн. та -0,92 млн. грн.


Таким чином, чисті активи фондів у грудні зберегли темпи зростання, зумовлене піднесенням на фондовому ринку, що забезпечило позитивну переоцінку інвестиційних портфелів на тлі, переважно, незначного відтоку коштів вкладників, викликаного, вірогідно, продовженням фіксування прибутків.
Підвищення ВЧА в останній місяць 2010 року показали 20 проаналізованих ІСІ з сукупним приростом 6,70 млн. грн., додатково залучили вкладення інвесторів на суму 2,54 млн. грн. 7 фондів.


Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у грудні були такими:


Зростання:
«СЕБ Фонд збалансований» (+1,44 млн. грн., + 14,02%) – за рахунок дооцінки активів у портфелі, всупереч чистому відтоку 0,18 млн. грн.;
«Райффайзен грошовий ринок» (+1,42 млн. грн., + 17,55%) – переважно, завдяки чистому притоку 1,31 млн. грн. (при консервативній стратегії та, відповідно, структурі активів фонду, що супроводжується стриманою динамікою);
«СЕБ Фонд грошовий ринок» (+1,10 млн. грн., + 9,09%) – у тому числі за рахунок збільшення кількості сертифікатів, проданих інвесторам та, відповідно, чистого притоку 0,96 млн. грн.;
«АРТ Індексний» (+19,39%, +0,083 млн. грн.) – практично рівною мірою за рахунок дорозміщення ІС (чистий притік 0,047 млн. грн.) та пеероцінки портфеля.


Зменшення:
«Альтус-Збалансований» (-11,05 млн. грн., -53,61%) – через чистий відтік 11,46 млн. грн., що востаннє спостерігалося та співставно з показниками вересня та 3-го кварталу для цього фонду;
«ОТП Класичний» (-0,92 млн. грн., -1,68%) – внаслідок відтоку 1,29 млн. грн., що лише незначною мірою зменшило «досягнення» фонду у листопаді (+43,98 млн. грн., +405,81% ВЧА, +43,81 млн. грн. чистого притоку).


ЛІдером серед відкритих ІСІ за часткою ринку у грудні залишився фонд «ОТП Класичний». Через відсутню інформацію щодо кількох відкритих ІСІ, зокрема одних із найбільших («Класичний», «Парекс Український Збалансований фонд»), дані про розподіл ВЧА ринку, розмір часток фонду вельми умовний, а оцінка їхньої динаміки малопоказова. Варто зазначити, що «СЕБ Фонд збалансований», «СЕБ Фонд грошовий ринок», «Преміум-фонд Індексний» та деякі інші фонди, завдяки висхідній динаміці чистих активів у грудні, яка випереджала темпи конкурентів, поліпшили свої позиції за обсягом охоплення ринку.


 Доходність фондів у грудні варіювалася у більш широкому діапазоні, утримуючись, головним чином у «зеленій зоні»: від -0,26% до +16,19%. Подешевшали вкладення тільки в один із проаналізованих фондів – «Пріоритет Грошовий Ринок», який місяць тому продемонстрував аналогічний результат.
Середнє зростання вартості сертифікатів у грудні, за даними 27-ми відкритих ІСІ, склало 5,33%.


На відміну від листопада, у грудні доходність кількох ІСІ «наздогнала» зростання індексів акцій. Так, лідер «СЕБ Фонд збалансований» приніс +16,19%, тобто більше приросту УБ. Минулого місяця доходність фонду була дещо вищою за середню. У грудні ж із 27-ми відкритих ІСІ кращі за середній показники мали 12 фондів, а порівняно з найдоходнішими депозитами у золоті (у середньому + 3,03%) – 19 фондів.


Огляд інтервальних ІСІ за грудень включає 13 фондів, чисті активи яких на 31.12.2010 року, за даними УАІБ, дорівнювали 81,92 млн. грн. Відповідно до показників 10-ти фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 2,60 млн. грн. (+3,66%).


Динаміка фондів була пов’язана з розширенням 7-ми із них із сукупним збільшенням ВЧА на 2,88 млн. грн. та чистим притоком у 3-х ІСІ, що залучили додатково 0,46 млн. грн. 3 фонди показали помірно негативну динаміку ВЧА, а чистий відтік із 3-х інших ІСІ склав -0.094 млн. грн. Сукупний чистий рух капіталу за звітами 10-ти інтервальних фондів був позитивним і склав 0,36 млн. грн.


Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у листопаді:


Зростання:
«Платинум» (+1,74 млн. грн., +6,03%) – показав найбільший приріст ВЧА другий місяць поспіль в умовах зростання оцінки портфеля цінних паперів, чистий притік до фонду у грудні склав 0,17 млн. грн.;
«ОТП Збалансований» (+0,44 млн. грн., + 9,27%) – також, переважно, завдяки дооцінці активів, додатковий притік до фонду при збільшенні сертифікатів в обігу становив 0,076 млн. грн.;
«Аурум» (+0,40 млн. грн., +13,15%) – отримав чистий притік 0,21 млн. грн.;


Зменшення:
«Абсолют-Інвест» (-0,28 млн. грн., -1,36%) – внаслідок зниження вартості вкладень фонду, за відсутності розміщення та викупу.
Середня доходність 10-ти інтервальних фондів у грудні склала 4,60%. Зростання вартості вкладень забезпечили 7 фондів, у тому числі «Прiнком-Збалансований» (+11,34%), «ОТП Збалансований» (+7,60%), «Отаман» (+7,30%). Дешевшими стали сертифікати 3-х ІСІ, зокрема, «Абсолют-Інвест» (-1,36%).


Огляд закритих ІСІ у грудні включає 13 фондів, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 77,31 млн. грн. Чисті активи 12-ти фондів, щодо яких наявні дані на кінець попереднього місяця, зросли на 2,51 млн. грн. (+3,42%). Зміни ВЧА фондів, за одним винятком, були зумовлені лише переоцінкою активів. Чистий притік склав 0,037 млн. грн. і у черговий раз був забезпечений додатковими внесками тільки у фонд «ОТП Динамічний». Висхідну динаміку показали 10 фондів із сукупним збільшенням ВЧА на 2,66 млн. грн.


Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у грудні:


Зростання:
«Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (+0,47 млн. грн., +5,18%), «ОТП Динамічний» (+0,42 млн. грн., +16,45%), «Конкорд Лідер» (+9,52%, +0,41 млн. грн.);


Зменшення:
«Преміум-фонд Акцій» (-0,12 млн. грн., -6,11%).
Середня доходність 12-ти закритих фондів у грудні склала 3,44%. Приріст вартості вкладень забезпечили 10 фондів, що включені до Огляду. Доходність майже на рівні індексів УБ та ПФТС показав «ОТП Динамічний» (+15,03%). Суттєво відмінну від інших фондів динаміку вартості вкладень показав «Преміум-фонд Акцій», доходність якого відповідала скороченню його ВЧА – -6,11%. Попереднього місяця фонд забезпечив незначне зростання (+0,75%).
 

Ви маєте можливість переглянути більш детальний огляд у форматі Word.

Аналітика УАІБ - огляд ринку ІСІ за грудень 2010 року


Новини Статті Аналітика
QR National провела найбільше IPO в Австралії за 13 років QR National провела найбільше IPO в Австралії за 13 років Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування Щотижнева статистика публІчних ІСІ:  31.03-06.04.11 р. Щотижнева статистика публІчних ІСІ: 31.03-06.04.11 р.
Держкомісія з цінних паперів змусить ІСІ перерахувати активи Держкомісія з цінних паперів змусить ІСІ перерахувати активи Розвиток ринку деривативів як інструменту перерозподілу оборотного капіталу Розвиток ринку деривативів як інструменту перерозподілу оборотного капіталу Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні - березень 2011 року Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні - березень 2011 року
Рішення центробанку США посилить фондовий ринок України Рішення центробанку США посилить фондовий ринок України Роль комерційних банків у розвитку інфраструктури фондового ринку Роль комерційних банків у розвитку інфраструктури фондового ринку Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 4 кварталі 2010 року Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 4 кварталі 2010 року
В п`ятницю український ринок акцій виріс В п`ятницю український ринок акцій виріс Інвестування у інвестиційні фонди Інвестування у інвестиційні фонди УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 17.03-23.03.11 р. УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 17.03-23.03.11 р.
Метінвест запустив психологічний курс по взаємодії з ветеранами Метінвест запустив психологічний курс по взаємодії з ветеранами Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 10.03-16.03.11 р. УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 10.03-16.03.11 р.

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Все, що нам потрібно для досягнення успіху знаходиться не в заморських далях, а в нашій власній голові - саме там і треба шукати все необхідне.

Роберт Стівенсон
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті