Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 12:21 | London, Jan 20 10:21 | New York, Jan 20 06:21
Shanghai, Jan 20 18:21 | Tokyo, Jan 20 19:21 | Sydney, Jan 20 21:21

Інвестиційно - інноваційний розвиток підприємств

Інвестиційно - інноваційний розвиток підприємств

В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства повинні приділяти особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, адже він впливає на рівень ефективності діяльності інституційної одиниці.Недосконалість ринку та законодавчої бази свідчать про наявність значних проблем управління, що виступають головними факторами гальмування інвестиційно-інноваційного розвитку вітчизняних підприємств [1, с.156].  

Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки неможливий без залучення інвестицій. Відповідно до законодавства інвестиції спрямовані на відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів, здійснюються у формі капіталовкладень. Інвестування - цілісний процес капіталовкладень, протягом якого відбувається послідовна зміна різних форм вартості та реалізується динамічний зв‘язок між взаємозалежними елементами інвестиційної діяльності: ресурси – витрати – дохід. Інновації - це впровадження нових форм організації праці та управління, а також використання результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності.
 
Інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати не окремо, а в комплексі, що призводить до необхідності побудови інноваційно-інвестиційної моделі, яка поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та механізми реалізації, критерії прийняття інноваційно-інвестиційних рішень [6].
 
Успішна реалізація такої інноваційно-інвестиційної моделі можлива за умови забезпечення наступних вимог:
 
· узгодження потреби у інноваціях та потенціальних обсягах залучення інвестицій;
 
· оптимальне поєднання очікуваного досягнення прибутковості від вкладання інвестицій в інновації та потенційних ризиків і невизначеності в майбутньому періоді;
 
· окреслення часових рамок для впровадження нововведень, що сприяють залученню інвесторів, які усвідомлюють цінність інновацій.
 
Запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств дасть можливість системно вирішувати проблеми, що виникають при зміні методів і підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, раціоналізації механізмів управління залучення інвестицій тощо.
 
Інвестиційно-інноваційний розвиток пов‘язаний з інноваційним потенціалом, що вказує на можливість і здатність підприємства до впровадження інновацій. На сьогодні немає чіткого пояснення інноваційному потенціалу.
 
Т.Гринько розглядає інноваційний потенціал, як сукупність природних і трудових ресурсів, організаційних та інформаційних компонентів, матеріальних умов, що функціонують як єдине ціле в умовах впливу факторів зовнішнього середовища з метою вирішення завдань інноваційної діяльності [4, с.56]. Складові інноваційного потенціалу:
 
- інтелектуальні ресурси (патенти, ліцензії, технологічна документація тощо);
 
- матеріальні ресурси (технологічне та лабораторне устаткування);
 
- фінансові ресурси (власний, позичковий, венчурний капітал тощо);
 
- трудові ресурси (кваліфіковані кадри).
 
- інфраструктурні ресурси (техніко-технологічні підрозділи, патентно-правові відділи тощо).
 
Конкурентоспроможний інноваційний потенціал полягає у взаємодії таких економічних відносин за яких реалізовується активне інноваційне функціонування підприємств. Отже, повинно існувати таке середовище, що забезпечить підтримку учасників ринку, а це стає можливим завдяки участі держави у інвестиційно-інноваційних відносинах [3, с.315].
 
Сприятливі передумови для інноваційного розвитку досягаються завдяки ресурсозабезпеченості підприємства. Екстенсивний шлях розвитку економіки призводить до неефективного використання ресурсів, а внаслідок цього – нестачі ресурсів. Бережне використання ресурсів забезпечує формування конкурентоспроможного інноваційного потенціалу, що стимулює розвиток суб’єктів господарювання [5, с.457].
 
Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств України повинен базуватися на:
 
- активній участі держави задля підтримки сталості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств;
 
- визначенні пріоритетних галузей для зовнішнього і внутрішнього інвестування;
 
- обранні ефективної довготривалої стратегії економічного зростання підприємства;
 
- ефективному моніторингу ринку, вивченню конкурентного середовища;
 
- ресурсозабезпеченості підприємства.
 
Проблеми інвестійно-інноваційного розвитку підприємств в умовах сучасної економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства за обставини структурних і функціональних змін економіки завдяки інвестуванню в інноваційну діяльність можуть досягти високих економічних показників, зокрема зростання прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.
 
1.Прахалад К.К. Рамасвамі, Венкат. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з
клієнтами / Пер. з англ. – К.: Вид-во Олексія Капусти (підрозділ Агенції Стандарт), 2005. – 258с.2.Стефік М., Стефік Б. Прориви історії та стратегії радикальних інновацій. – К.: Видавництво Олексія Капусти (підрозділ Агенції Стандарт), 2005. – 322 с. 3.Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення: Монографія. – Л.: Вид-во НУ  ЛП”, 2002. – 315 с. 4.Гринько Т. Щодо інноваційного потенціалу як складової частини інноваційної активності підприємств/ Вид-во Інноваційний аспект, 2010.С. 56-58. 5.Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. Посібн. / С. М. Ілляшенко. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. —- 581 с. 6.Гончарова М.Л. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку підприємств цукробурякового підкомплексу.// Вісник Сумського національного аграрного університету: науково-методичний журнал. Випуск 8/2 (32), 2008. – С. 66-72.

 

О. Л. Мищишин , Х. П. Стельмах
НУ «Львівська політехніка»
Інвестиційно - інноваційний розвиток підприємств


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті