Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 18 05:38 | London, Jul 18 03:38 | New York, Jul 17 23:38
Shanghai, Jul 18 11:38 | Tokyo, Jul 18 12:38 | Sydney, Jul 18 14:38

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Важливість
Рубрика Інше
Країна Україна
Початок   21.04.2011 12:00Відкрите акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, яке відбудеться 21 квітня 2011 в 12-00 за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК Металургів.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 23.02.2011
організатор заходу: АрселорМіттал Кривий Ріг
порядок денний заходу:

Відкрите акціонерне товариство

«АрселорМіттал Кривий Ріг»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 21 квітня 2011 року о 12-00

за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК Металургів. 

Порядок денний:

1) Обрання робочих органів, лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

2) Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

3) Звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності товариства за 2010 рік.

4) Затвердження фінансової звітності товариства за 2010 рік.

5) Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків.

6) Внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції.

7) Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду та положення про ревізійну комісію товариства шляхом затвердження нових редакцій цих положень.

8) Відкликання та обрання членів Наглядової ради товариства.

9) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

10) Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

2010 рік

2009 рік

Усього активів

17 480 943

14 648 009

Основні засоби (залишкова вартість)

5 439 698

4 358 839

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

3 131 317

2 581 948

Сумарна дебіторська заборгованість

5 315 540

5 162 902

Грошові кошти та їх еквіваленти

755 010

297 981

Нерозподілений прибуток

6 550 025

6 589 703

Власний капітал

11 262 590

11 314 042

Статутний капітал

3 859 533

3 859 533

Довгострокові зобов"язання

398 085

665 417

Поточні зобов"язання (кредиторська заборгованість)

3 785 851

2 573 305

Чистий прибуток (збиток)

1 209 476

-120 026

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 859 533 000

3 859 533 000

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність (штатна) працівників підприємства на кінець року (осіб)

57 212

57 496

 

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 21 квітня 2011 року з 8.30 до 11.00 за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах необхідно мати:

акціонерам - паспорт;

представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Телефон для довідок: (0564) 78-27-75

 

Генеральний директор


дата проведення заходу: 21.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Соромно бути багатим, коли країна не має шляху. Соромно бути бідним, коли країна стала на свій шлях!

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті