Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури :: Інвестиції - економічні новини http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury В цьому розділі розміщені тези: Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури" (19-21 травня 2011 року). Програма Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури" Інвестиції.орг http://investycii.org/images/rss.png http://investycii.org Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням Thu, 12 Nov 2015 09:20:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zasady-planuvanya-na-mashynobudivnomu-pidpryjemstvi-z-inovatsijnym-napovnenyam.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zasady-planuvanya-na-mashynobudivnomu-pidpryjemstvi-z-inovatsijnym-napovnenyam.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zasady-planuvanya-na-mashynobudivnomu-pidpryjemstvi-z-inovatsijnym-napovnenyam.html#c Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Wed, 21 Oct 2015 19:36:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/realiji-ta-perspektyvy-rozvytku-skladskoho-kompleksu-ukrajiny.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/realiji-ta-perspektyvy-rozvytku-skladskoho-kompleksu-ukrajiny.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/realiji-ta-perspektyvy-rozvytku-skladskoho-kompleksu-ukrajiny.html#c Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Mon, 07 Sep 2015 09:28:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/suchasni-aspekty-planuvanya-u-sferi-inovatsijnoji-diyalnosti-pidpryjemstv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/suchasni-aspekty-planuvanya-u-sferi-inovatsijnoji-diyalnosti-pidpryjemstv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/suchasni-aspekty-planuvanya-u-sferi-inovatsijnoji-diyalnosti-pidpryjemstv.html#c Інновації у сучасному дизайні предметно - просторового середовища інтер’єру Thu, 03 Sep 2015 18:58:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-suchasnomu-dyzajni-predmetno-prostorovoho-seredovyscha-inter-jeru.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-suchasnomu-dyzajni-predmetno-prostorovoho-seredovyscha-inter-jeru.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-suchasnomu-dyzajni-predmetno-prostorovoho-seredovyscha-inter-jeru.html#c Необхідність аудиту в особистому прибутковому оподаткуванні Sun, 07 Jun 2015 13:45:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/neobhidnist-audytu-v-osobystomu-prybutkovomu-opodatkuvani.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/neobhidnist-audytu-v-osobystomu-prybutkovomu-opodatkuvani.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/neobhidnist-audytu-v-osobystomu-prybutkovomu-opodatkuvani.html#c Економічна думка щодо розвитку підприємництва: історичний аспект Wed, 13 Jul 2011 17:10:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ekonomichna-dumka-schodo-rozvytku-pidpryjemnytstva-istorychnyj-aspekt.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ekonomichna-dumka-schodo-rozvytku-pidpryjemnytstva-istorychnyj-aspekt.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ekonomichna-dumka-schodo-rozvytku-pidpryjemnytstva-istorychnyj-aspekt.html#c Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури Wed, 13 Jul 2011 16:43:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zavodskyj-sektor-nauky-yak-skladova-pidvyschenya-konkurentospromozhnosti-inovatsijnoji-struktury.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zavodskyj-sektor-nauky-yak-skladova-pidvyschenya-konkurentospromozhnosti-inovatsijnoji-struktury.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zavodskyj-sektor-nauky-yak-skladova-pidvyschenya-konkurentospromozhnosti-inovatsijnoji-struktury.html#c Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України Wed, 13 Jul 2011 14:31:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/mehanizm-derzhavnoji-pidtrymky-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury-ukrajiny.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/mehanizm-derzhavnoji-pidtrymky-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury-ukrajiny.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/mehanizm-derzhavnoji-pidtrymky-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury-ukrajiny.html#c Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури Wed, 13 Jul 2011 12:42:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/vplyv-finansovoji-stijkosti-bankivskoji-systemy-na-efektyvnist-funktsionuvanya-natsionalnoji-inovatsijnoji-infra.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/vplyv-finansovoji-stijkosti-bankivskoji-systemy-na-efektyvnist-funktsionuvanya-natsionalnoji-inovatsijnoji-infra.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/vplyv-finansovoji-stijkosti-bankivskoji-systemy-na-efektyvnist-funktsionuvanya-natsionalnoji-inovatsijnoji-infra.html#c Венчурний капітал як джерело інноваційних процесів в системі безпеки підприємництва Tue, 12 Jul 2011 17:42:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/venchurnyj-kapital-yak-dzherelo-inovatsijnyh-protsesiv-v-systemi-bezpeky-pidpryjemnytstva.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/venchurnyj-kapital-yak-dzherelo-inovatsijnyh-protsesiv-v-systemi-bezpeky-pidpryjemnytstva.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/venchurnyj-kapital-yak-dzherelo-inovatsijnyh-protsesiv-v-systemi-bezpeky-pidpryjemnytstva.html#c Застосування інноваційних рішень при організації обслуговування негабаритних та надважких вантажів авіаційним транспортом Tue, 12 Jul 2011 16:59:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zastosuvanya-inovatsijnyh-rishen-pry-orhanizatsiji-obsluhovuvanya-nehabarytnyh-ta-nadvazhkyh-vantazhiv-aviatsijn.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zastosuvanya-inovatsijnyh-rishen-pry-orhanizatsiji-obsluhovuvanya-nehabarytnyh-ta-nadvazhkyh-vantazhiv-aviatsijn.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/zastosuvanya-inovatsijnyh-rishen-pry-orhanizatsiji-obsluhovuvanya-nehabarytnyh-ta-nadvazhkyh-vantazhiv-aviatsijn.html#c Формування системи організаційного забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств Tue, 12 Jul 2011 16:40:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/formuvanya-systemy-orhanizatsijnoho-zabezpechenya-inovatsijnoho-rozvytku-promyslovyh-pidpryjemstv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/formuvanya-systemy-orhanizatsijnoho-zabezpechenya-inovatsijnoho-rozvytku-promyslovyh-pidpryjemstv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/formuvanya-systemy-orhanizatsijnoho-zabezpechenya-inovatsijnoho-rozvytku-promyslovyh-pidpryjemstv.html#c Проектування типів зовнішньої реклами та архітектурно - художні функції міського середовища Tue, 12 Jul 2011 15:54:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/proektuvanya-typiv-zovnishnoji-reklamy-ta-arhitekturno-hudozhni-funktsiji-miskoho-seredovyscha.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/proektuvanya-typiv-zovnishnoji-reklamy-ta-arhitekturno-hudozhni-funktsiji-miskoho-seredovyscha.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/proektuvanya-typiv-zovnishnoji-reklamy-ta-arhitekturno-hudozhni-funktsiji-miskoho-seredovyscha.html#c Інтелектуальний капітал, як наукові інновації Tue, 12 Jul 2011 14:06:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/intelektualnyj-kapital-yak-naukovi-inovatsiji.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/intelektualnyj-kapital-yak-naukovi-inovatsiji.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/intelektualnyj-kapital-yak-naukovi-inovatsiji.html#c Інноваційно - інвестиційний потенціал лізингу в умовах кризи Tue, 12 Jul 2011 09:51:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsijno-investytsijnyj-potentsial-lizynhu-v-umovah-kryzy.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsijno-investytsijnyj-potentsial-lizynhu-v-umovah-kryzy.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsijno-investytsijnyj-potentsial-lizynhu-v-umovah-kryzy.html#c Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду Tue, 12 Jul 2011 09:33:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/tsilovi-oblihatsiji-u-finansovomu-mehanizmi-formuvanya-zhytlovoho-fondu.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/tsilovi-oblihatsiji-u-finansovomu-mehanizmi-formuvanya-zhytlovoho-fondu.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/tsilovi-oblihatsiji-u-finansovomu-mehanizmi-formuvanya-zhytlovoho-fondu.html#c Оптимізація величини вантажних одиниць при реалізації інноваційних логістичних концепцій на авіатранспорті Mon, 11 Jul 2011 18:48:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/optymizatsiya-velychyny-vantazhnyh-odynyts-pry-realizatsiji-inovatsijnyh-lohistychnyh-kontseptsij-na-aviatranspo.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/optymizatsiya-velychyny-vantazhnyh-odynyts-pry-realizatsiji-inovatsijnyh-lohistychnyh-kontseptsij-na-aviatranspo.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/optymizatsiya-velychyny-vantazhnyh-odynyts-pry-realizatsiji-inovatsijnyh-lohistychnyh-kontseptsij-na-aviatranspo.html#c Глобальна конкренція в потенціалі реалізації стратегій інноваційної інтеорації Mon, 11 Jul 2011 18:34:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/hlobalna-konkrentsiya-v-potentsiali-realizatsiji-stratehij-inovatsijnoji-inteoratsiji.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/hlobalna-konkrentsiya-v-potentsiali-realizatsiji-stratehij-inovatsijnoji-inteoratsiji.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/hlobalna-konkrentsiya-v-potentsiali-realizatsiji-stratehij-inovatsijnoji-inteoratsiji.html#c Інформаційно - комунікаційне забезпечення функціонування інноваційних підприємств Mon, 11 Jul 2011 09:58:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/informatsijno-komunikatsijne-zabezpechenya-funktsionuvanya-inovatsijnyh-pidpryjemstv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/informatsijno-komunikatsijne-zabezpechenya-funktsionuvanya-inovatsijnyh-pidpryjemstv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/informatsijno-komunikatsijne-zabezpechenya-funktsionuvanya-inovatsijnyh-pidpryjemstv.html#c Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій Mon, 11 Jul 2011 09:49:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/problemy-stvorenya-ta-funktsionuvanya-pidpryjemstv-mikrotsyvilizatsij.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/problemy-stvorenya-ta-funktsionuvanya-pidpryjemstv-mikrotsyvilizatsij.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/problemy-stvorenya-ta-funktsionuvanya-pidpryjemstv-mikrotsyvilizatsij.html#c Розвиток ринку деривативів як інструменту перерозподілу оборотного капіталу Mon, 11 Jul 2011 09:36:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rozvytok-rynku-deryvatyviv-yak-instrumentu-pererozpodilu-oborotnoho-kapitalu.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rozvytok-rynku-deryvatyviv-yak-instrumentu-pererozpodilu-oborotnoho-kapitalu.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rozvytok-rynku-deryvatyviv-yak-instrumentu-pererozpodilu-oborotnoho-kapitalu.html#c Роль інформаційно - комунікаційних технологій в діяльності промислово - фінансових груп Mon, 11 Jul 2011 08:54:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rol-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-v-diyalnosti-promyslovo-finansovyh-hrup.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rol-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-v-diyalnosti-promyslovo-finansovyh-hrup.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rol-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-v-diyalnosti-promyslovo-finansovyh-hrup.html#c Формування цілевої муніципальної програми ефективного енергозбереження Fri, 08 Jul 2011 17:20:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/formuvanya-tsilevoji-munitsypalnoji-prohramy-efektyvnoho-enerhozberezhenya.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/formuvanya-tsilevoji-munitsypalnoji-prohramy-efektyvnoho-enerhozberezhenya.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/formuvanya-tsilevoji-munitsypalnoji-prohramy-efektyvnoho-enerhozberezhenya.html#c Вплив інновацій на попит і пропозицію енергоресурсів Wed, 06 Jul 2011 20:01:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/vplyv-inovatsij-na-popyt-i-propozytsiyu-enerhoresursiv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/vplyv-inovatsij-na-popyt-i-propozytsiyu-enerhoresursiv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/vplyv-inovatsij-na-popyt-i-propozytsiyu-enerhoresursiv.html#c Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні Tue, 05 Jul 2011 19:02:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/osoblyvosti-inovatsijnoho-rozvytku-haluzi-tvarynytstva-v-ukrajini.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/osoblyvosti-inovatsijnoho-rozvytku-haluzi-tvarynytstva-v-ukrajini.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/osoblyvosti-inovatsijnoho-rozvytku-haluzi-tvarynytstva-v-ukrajini.html#c Ризики інноваційної діяльності підприємств Tue, 05 Jul 2011 09:36:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ryzyky-inovatsijnoji-diyalnosti-pidpryjemstv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ryzyky-inovatsijnoji-diyalnosti-pidpryjemstv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ryzyky-inovatsijnoji-diyalnosti-pidpryjemstv.html#c Інновації як основа конкурентоспроможності підприємства Tue, 05 Jul 2011 09:26:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-yak-osnova-konkurentospromozhnosti-pidpryjemstva.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-yak-osnova-konkurentospromozhnosti-pidpryjemstva.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-yak-osnova-konkurentospromozhnosti-pidpryjemstva.html#c Новітні рекламні технології як інновації в маркетингових комунікаціях Tue, 05 Jul 2011 09:05:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/novitni-reklamni-tehnolohiji-yak-inovatsiji-v-marketynhovyh-komunikatsiyah.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/novitni-reklamni-tehnolohiji-yak-inovatsiji-v-marketynhovyh-komunikatsiyah.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/novitni-reklamni-tehnolohiji-yak-inovatsiji-v-marketynhovyh-komunikatsiyah.html#c Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції Mon, 04 Jul 2011 18:22:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/teoretychni-aspekty-ryzyku-zbutu-inovatsijnoji-produktsiji.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/teoretychni-aspekty-ryzyku-zbutu-inovatsijnoji-produktsiji.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/teoretychni-aspekty-ryzyku-zbutu-inovatsijnoji-produktsiji.html#c Контролінг в управлінні інноваційними проектами Mon, 04 Jul 2011 17:17:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/kontrolinh-v-upravlini-inovatsijnymy-proektamy.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/kontrolinh-v-upravlini-inovatsijnymy-proektamy.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/kontrolinh-v-upravlini-inovatsijnymy-proektamy.html#c Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту Mon, 04 Jul 2011 16:46:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/chynyky-vplyvu-na-rozvytok-inovatsij-v-sferi-ekolohichnoho-menedzhmentu.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/chynyky-vplyvu-na-rozvytok-inovatsij-v-sferi-ekolohichnoho-menedzhmentu.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/chynyky-vplyvu-na-rozvytok-inovatsij-v-sferi-ekolohichnoho-menedzhmentu.html#c Економічні основи розвитку логістичних структур Fri, 01 Jul 2011 13:28:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ekonomichni-osnovy-rozvytku-lohistychnyh-struktur.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ekonomichni-osnovy-rozvytku-lohistychnyh-struktur.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/ekonomichni-osnovy-rozvytku-lohistychnyh-struktur.html#c Стратегії інвестування: сутність і умови реалізації Fri, 01 Jul 2011 10:38:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/stratehiji-investuvanya-sutnist-i-umovy-realizatsiji.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/stratehiji-investuvanya-sutnist-i-umovy-realizatsiji.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/stratehiji-investuvanya-sutnist-i-umovy-realizatsiji.html#c Інвестиційно - інноваційний розвиток підприємств Fri, 01 Jul 2011 10:03:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/investytsijno-inovatsijnyj-rozvytok-pidpryjemstv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/investytsijno-inovatsijnyj-rozvytok-pidpryjemstv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/investytsijno-inovatsijnyj-rozvytok-pidpryjemstv.html#c Інвестиційне забезпечення реалізації програми інноваційних заходів на підприємстві Thu, 30 Jun 2011 12:00:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/investytsijne-zabezpechenya-realizatsiji-prohramy-inovatsijnyh-zahodiv-na-pidpryjemstvi.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/investytsijne-zabezpechenya-realizatsiji-prohramy-inovatsijnyh-zahodiv-na-pidpryjemstvi.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/investytsijne-zabezpechenya-realizatsiji-prohramy-inovatsijnyh-zahodiv-na-pidpryjemstvi.html#c Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості Wed, 29 Jun 2011 14:43:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsijna-diyalnist-pidpryjemstva-yak-chynyk-formuvanya-joho-rynkovoji-vartosti.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsijna-diyalnist-pidpryjemstva-yak-chynyk-formuvanya-joho-rynkovoji-vartosti.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsijna-diyalnist-pidpryjemstva-yak-chynyk-formuvanya-joho-rynkovoji-vartosti.html#c Найвідоміші технологічні відкриття людства в системі нововведень Wed, 29 Jun 2011 14:24:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/najvidomishi-tehnolohichni-vidkrytya-lyudstva-v-systemi-novoveden.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/najvidomishi-tehnolohichni-vidkrytya-lyudstva-v-systemi-novoveden.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/najvidomishi-tehnolohichni-vidkrytya-lyudstva-v-systemi-novoveden.html#c Реалізація принципів стратегічного планування інноваційної діяльності на етапах формування і реалізація стратегії Thu, 23 Jun 2011 17:27:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/realizatsiya-pryntsypiv-stratehichnoho-planuvanya-inovatsijnoji-diyalnosti-na-etapah-formuvanya-i-realizatsiya-s.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/realizatsiya-pryntsypiv-stratehichnoho-planuvanya-inovatsijnoji-diyalnosti-na-etapah-formuvanya-i-realizatsiya-s.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/realizatsiya-pryntsypiv-stratehichnoho-planuvanya-inovatsijnoji-diyalnosti-na-etapah-formuvanya-i-realizatsiya-s.html#c Сутність поняття "інновація" і суміжних з ним понять Thu, 23 Jun 2011 17:17:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/sutnist-ponyatya-inovatsiya-i-sumizhnyh-z-nym-ponyat.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/sutnist-ponyatya-inovatsiya-i-sumizhnyh-z-nym-ponyat.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/sutnist-ponyatya-inovatsiya-i-sumizhnyh-z-nym-ponyat.html#c Трансферний потенціал: сутність, функції, проблеми формування і використання Thu, 23 Jun 2011 17:02:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/transfernyj-potentsial-sutnist-funktsiji-problemy-formuvanya-i-vykorystanya.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/transfernyj-potentsial-sutnist-funktsiji-problemy-formuvanya-i-vykorystanya.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/transfernyj-potentsial-sutnist-funktsiji-problemy-formuvanya-i-vykorystanya.html#c Роль людського капіталу в розвитку інноваційної діяльності Thu, 23 Jun 2011 16:28:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rol-lyudskoho-kapitalu-v-rozvytku-inovatsijnoji-diyalnosti.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rol-lyudskoho-kapitalu-v-rozvytku-inovatsijnoji-diyalnosti.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rol-lyudskoho-kapitalu-v-rozvytku-inovatsijnoji-diyalnosti.html#c Ефективність інноваційних процесів Thu, 23 Jun 2011 16:12:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/efektyvnist-inovatsijnyh-protsesiv.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/efektyvnist-inovatsijnyh-protsesiv.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/efektyvnist-inovatsijnyh-protsesiv.html#c Управління інвестиційними ризиками підприємства Thu, 23 Jun 2011 15:18:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/upravlinya-investytsijnymy-ryzykamy-pidpryjemstva.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/upravlinya-investytsijnymy-ryzykamy-pidpryjemstva.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/upravlinya-investytsijnymy-ryzykamy-pidpryjemstva.html#c Комплексне забезпечення ефективного енергоспоживаня муніципальними інноваційними структурами Thu, 23 Jun 2011 15:05:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/kompleksne-zabezpechenya-efektyvnoho-enerhospozhyvanya-munitsypalnymy-inovatsijnymy-strukturamy.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/kompleksne-zabezpechenya-efektyvnoho-enerhospozhyvanya-munitsypalnymy-inovatsijnymy-strukturamy.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/kompleksne-zabezpechenya-efektyvnoho-enerhospozhyvanya-munitsypalnymy-inovatsijnymy-strukturamy.html#c Менеджмент якості: інноваційні шляхи забезпечення Thu, 23 Jun 2011 12:59:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/menedzhment-yakosti-inovatsijni-shlyahy-zabezpechenya.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/menedzhment-yakosti-inovatsijni-shlyahy-zabezpechenya.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/menedzhment-yakosti-inovatsijni-shlyahy-zabezpechenya.html#c Управління міжнародними проектами у сфері науково - дослідних і дослідно - конструкторських розробок Thu, 23 Jun 2011 09:37:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/upravlinya-mizhnarodnymy-proektamy-u-sferi-naukovo-doslidnyh-i-doslidno-konstruktorskyh-rozrobok.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/upravlinya-mizhnarodnymy-proektamy-u-sferi-naukovo-doslidnyh-i-doslidno-konstruktorskyh-rozrobok.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/upravlinya-mizhnarodnymy-proektamy-u-sferi-naukovo-doslidnyh-i-doslidno-konstruktorskyh-rozrobok.html#c Інновації у сфері господарювання: сучасний стан та перспективи розвитку Tue, 21 Jun 2011 20:15:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-sferi-hospodaryuvanya-suchasnyj-stan-ta-perspektyvy-rozvytku.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-sferi-hospodaryuvanya-suchasnyj-stan-ta-perspektyvy-rozvytku.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/inovatsiji-u-sferi-hospodaryuvanya-suchasnyj-stan-ta-perspektyvy-rozvytku.html#c Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку Tue, 21 Jun 2011 19:59:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/lisova-industriya-yak-skladova-systemy-staloho-rozvytku.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/lisova-industriya-yak-skladova-systemy-staloho-rozvytku.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/lisova-industriya-yak-skladova-systemy-staloho-rozvytku.html#c Особливості бюджетного процесу та його інфраструктура на вітчизняних ринках Tue, 21 Jun 2011 19:51:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/osoblyvosti-byudzhetnoho-protsesu-ta-joho-infrastruktura-na-vitchyznyanyh-rynkah.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/osoblyvosti-byudzhetnoho-protsesu-ta-joho-infrastruktura-na-vitchyznyanyh-rynkah.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/osoblyvosti-byudzhetnoho-protsesu-ta-joho-infrastruktura-na-vitchyznyanyh-rynkah.html#c Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації Tue, 21 Jun 2011 19:27:00 GMT http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rozvytok-investytsijnoji-diyalnosti-stratehiji-i-umovy-jihnoji-realizatsiji.html http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rozvytok-investytsijnoji-diyalnosti-stratehiji-i-umovy-jihnoji-realizatsiji.html Ілона Чіркова Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/rozvytok-investytsijnoji-diyalnosti-stratehiji-i-umovy-jihnoji-realizatsiji.html#c