Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 14 16:46 | London, Apr 14 14:46 | New York, Apr 14 10:46
Shanghai, Apr 14 22:46 | Tokyo, Apr 14 23:46 | Sydney, Apr 15 01:46

Використання інноваційного потенціалу

Використання інноваційного потенціалу

В сучасних умовах господарювання при оцінці діяльності підприємства недостатньо охарактеризувати стан його виробничих потужностей та фінансові ресурси, важливо оцінити здатність суб’єкта господарювання до адаптації тобто його інноваційний потенціал.Незважаючи на те, що згідно Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» інноваційний потенціал - сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економіки[1], трактування даного терміну в економічній літературі відзначається неоднозначністю та великою кількістю підходів до його визначення. У широкому розумінні потенціал – це вели­чина, яка характеризує запас енергії тіла, що пере­бувала в даній точці силового поля [2].

Найбільш влучно охарактеризував інноваційний потенціал І. Балабанов - "Інноваційний потенціал - сукупність окремих видів ресурсів, включаючи ма­теріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ре­сурси, необхідних для здійснення інноваційної діяль­ності" [3]. Ресурсне трактування даного терміну застосовує і Д. Кокурін, який відносить до інноваційного поте­нціалу невикористані приховані можливості нагромаджених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб‘єктів" [4].
 
Всі розглянуті вище позиції мають на меті вказати на те, що інноваційний потенціал – це нові, ще не освоєні, можливості які можуть і повинні бути використані для збільшення ефективності роботи підприємства. Такі можливості можна поділити на групи згідно типів діяльності підприємств:
 
- новації в організаційній структурі підприємства (вони включають інновації в інформаційній системі, в структурі управління, в системі менеджменту)
 
- новації в виробничій діяльності(впровадження нових технологій, принципово нових видів матеріалів, і т.д.)
 
- новації в сфері залучення фінансування(новітні форми розрахунків, оновлення організаційної форми підприємства на якісно нову, яка забезпечить необхідні фінансові потоки, створення венчурних дочірних фірм науково-промислових центрів і тд. )
 
Вже сама класифікація доказує, що застосування використання потенціалу, це не спонтанно прийняті рішення про стажування співробітників, чи купівля нового виробничого агрегату, це складна система взаємовідносин на підприємстві, яка включає собі матеріальне та нематеріальне заохочення працівників, менеджерів до розроблення новітніх рішень, створення принципово нових можливостей, продумана політика підприємства в сфері виробництва, фінансування, маркетингу.
 
Ефективне використання інноваційного потенціалу – залежить не тільки від джерел фінансування та матеріальних ресурсів. Ми акцентуємо увагу на тому, що в інноваціях важливим, якщо не рішаючим фактором був і буде людський фактор. Саме від менеджера і його команди працівників залежить успішність, розвиток, підприємства та ефективність впровадження інновацій/ ЗУ " Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні ".- вiд, 16.01.2003 N 433-IV.
 
1.      Економічна  енциклопедія:   В  3 т.  /  Редкол. СВ. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - Т. 3. - С. 952.
2.      Балабанов И.Т.   Инновационный   менеджмент. Учеб. пособ. - СПб.: Питер, 2002. - 208 с.
3.      Кокурин Д. Развитие в России территориально-производственных образований научного, науч­но-технологического и научно-промышленного типов // Российский экономический журнал. - 2001. - № 9. - С. 90-94.

 

 

В.І. Сайко

                                                                                                             Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В‘ячеслава Чорновола

Використання інноваційного потенціалу


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Єдиний спосіб виявити межі можливого – це вийти за ці межі в неможливе.

Артур Кларк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті