Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 12:45 | London, Jan 20 10:45 | New York, Jan 20 06:45
Shanghai, Jan 20 18:45 | Tokyo, Jan 20 19:45 | Sydney, Jan 20 21:45

Управління міжнародними проектами у сфері науково - дослідних і дослідно - конструкторських розробок

Управління міжнародними проектами у сфері науково - дослідних і дослідно - конструкторських розробок

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) – перспектива стабільного розвитку будь-якого підприємства.Розглядаючи стан та перспективи розвитку фундаментальних досліджень  національної економіки для вітчизняних підприємств можна стверджувати, що умови для такого розвитку є несприятливими.

В сучасному світі національним компаніям важко самостійно здійснювати НДДКР через відсутність належного досвіду, недостатнього рівня фахівців, великі видатки. Тому для зменшення ризику поразки при здійсненні НДДКР на одному підприємстві, здійснюється співпраця з міжнародними підприємства у сфері НДДКР, яка полягає у створенні спільних проектів, які являють собою основним чином організовану науково-дослідну роботу (НДР) прогнозно-аналітичного і техніко – економічного характеру, пов’язану з постановкою мети розробки проекту, розробкою його концепції, планування і оформлення проектно-кошторисної документації інноваційного проекту, створюються часові обмеження.  
 
З метою розвитку НДДКР українським підприємствам доцільно брати активну участь у міжнародних інноваційних проектах. Основними перешкодами на шляху участі у міжнародних проектах вітчизняних підприємств є:
 
- недостатність власних фінансових коштів, що спричиняють пошук джерел фінансування і сприяють перспективному розвитку і напряму інноваційної діяльності;
 
- відсутність ефективної системи заохочення вітчизняних науковців;
 
- недосконала законодавча база, відсутність нормативно-правових актів, які регулюють інноваційну діяльність підприємства;
 
- відсутність державного фінансування, великі норми оподаткування;
 
- швидкий розвиток технологій і скорочення життєвого циклу товарів, технологічних процесів відповідно скорочення часу на проведення НДДКР;
 
-  зростання вартості досліджень у високотехнологічних галузях і відповідно розподіл витрат між фірмами на проведення спільних НДДКР.
 
В науково-економічній літературі[1,3] існують різні підходи до трактування поняття «управління міжнародними проектами». Так,одні розуміють це як управління змінами для досягнення бажаного результату проекту з заданими ресурсами і у певний термін, а інші розуміють, як систему взаємозумовлених і взаємопов‘язаних за ресурсами, строками і виконавцями заходів, завдань зі здійснення новацій у виробництві.
 
На нашу думку, найбільш оптимальне трактування поняття «управління міжнародними проектами» розглядається з позиції функціонального підходу[1]. Планування, як конкретна функція управління міжнародними проектами у сфері НДДКР полягає в обґрунтуванні основних напрямів і пропозицій інноваційної діяльності відповідно до прийнятих цілей розвитку, можливостей ресурсного забезпечення, інноваційного потенціалу організації.
 
Організування в сфері НДДКР полягає в забезпеченні виконання планових завдань і об’єднання людей, які спільно реалізують інноваційні плани, програми, проекти на базі відповідних правил і процедур. До процедури належить створення органів управління, відповідної організаційної структури управління, встановлення взаємозв’язків між підрозділами, розподіл інформації за підсистемами менеджменту. Функція організування забезпечує раціональне поєднання в просторі та часі всіх елементів інноваційного процесу, що вможливлює найефективніше виконання планових завдань і визначає умови, у яких вони будуть виконуватись.
 
Контролювання – вид управлінської діяльності, пов‘язаний з перевіркою та оцінюванням результатів функціонування системи управління міжнародними проектами в сфері НДДКР відповідно до встановлених критеріїв і стандартів.
 
Під час управління міжнародними проектами, здійснюється процес його регулювання, який полягає в усуненні недоліків, відхилень, неточностей, які виникають при контролювання проектів НДДКР на попередніх етапах управління.
 
Мотивування учасників до участі в міжнародних проектів в сфері НДДКР виявляється в спонуканні працівників до зацікавленості в результатах своєї праці зі створення і реалізації інновацій. Стимулювання передбачає створення системи моральних і матеріальних заохочень для співробітників організації у підвищенні професійного рівня, просуванні по службі, покращенні психологічного клімату, що дає змогу підвищити продуктивність як індивідуальної, так і колективної праці, забезпечити конкурентоспроможність і процвітання організації в довгостроковій перспективі. Головною передумовою успішного менеджменту в інноваціях є гармонізація відносин між людьми – учасниками інноваційної діяльності на підприємстві, створення і підтримка сприятливого виробничого і психологічного клімату.
 
З огляду на зазначене, можна виокремити передумови ефективного управління міжнародними проектами у сфері НДДКР:
 
- підвищення якості виконання дослідних і проектних програм, рівню стандартизації та уніфікації дослідних зразків;
 
- раціональний розподіл обов’язків і кооперація зусиль між підрозділами й окремими виконавцями НДДКР;
 
- формування комплексу проектних заходів щодо вирішення інноваційної проблеми і реалізації поставлених цілей;
 
- забезпечення економічної доцільності комплексу  проектних заходів, тобто ув’язування їх з усіма необхідними ресурсами і виконавцями для досягнення цілей проекту в обмежений період часу;
 
- сприяння тісному зв‘язку між програмою НДДКР і виробництвом, скороченням етапів НДДКР та упровадженням наскрізного управління від виникнення ідеї до її реалізації.
 
Таким чином під управлінням міжнародними проектами розуміють систему, яка включає в себе планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання інноваційних процесів в сфері НДДКР, які сприяють раціональному використанні і впровадженні наукової діяльності проектів у сфері НДДКР. Участь підприємства у міжнародних проектах в сфері НДДКР призведе до зменшення циклу створення інноваційного продукту, стабілізує виробництво і покращить якість наданих послуг, також підвищить конкурентоспроможність як самого інноваційного продукту, так і підприємства на міжнародному ринку.
 
Література
1.О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Інтелект-Захід, 2003. – 152с.
2.   Научно-технический потенциал : структура, динамика, эффективность / [Добров Г. М., Тонкаль В. Е., Савельев А. А. и др.]. – К. :Наукова думка, 1987. – 347 с.
3 .Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. - К.:КНЕУ, 2003. - 5004с.
4.Лукяненко В.В., Головач Т.В., Економічний ризик: Навч. посібник. –К.: Академ видав., 2007.-464с.  
 

ЗУ «Про інноваційну діяльність».-від 04.07.2002 №40-IV


 

М.Й.Дубик, В.Ю. Харчук
НУ»Львівська політехніка»
Управління міжнародними проектами у сфері науково - дослідних і дослідно - конструкторських розробок


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті