Інвестиції.орг

Kyiv, Jun 25 04:30 | London, Jun 25 02:30 | New York, Jun 24 22:30
Shanghai, Jun 25 10:30 | Tokyo, Jun 25 11:30 | Sydney, Jun 25 13:30

Управління інвестиційними ризиками підприємства

Управління інвестиційними ризиками підприємства

Реалізація інвестицій завжди пов’язана з ризиком – можливістю виникнення в процесі реалізації проекту несприятливих ситуацій і їх наслідків.Ризик можна спрогнозувати, що дає змогу запобігти йому або послабити негативну дію. Методологія управління проектами передбачає спеціальні процедури , що допомагають врахувати фактори невизначеності і ризику на всіх фазах і етапах проекту. Знаючи види і значущість ризиків, ними можна управляти. Для цього необхідно:                                                                                                                                                                               

виявити (ідентифікувати) ризики; визначити їх потенційну небезпеку; знайти способи зниження ризику та невизначеності в кожній фазі життєвого циклу проекту; організувати роботу управління ризиком [1, с.382]                                                

Причиною появи ризику є невизначеність та відсутність повної вичерпної інформації, яка зумовлює прогнозу неможливість адекватного економічного явища. Причиною ризику також є конфліктність ситуації. Ризик виникає в тому разі, коли необхідно прийняти рішення із кількох альтернативних варіантів, а це зумовлює невпевненість у тому, який саме прийнятий варіант призведе до найкращого варіанту.                                                                                                                              
 
Види інвестиційних ризиків досить різноманітні. Їх можна класифікувати за такими основними ознаками:
 
- за сферою прояву виділяють такі види ризиків: економічний, політичний, соціальний, екологічний;
 
- за формами інвестування: ризики реального та фінансового інвестування;
 
- за джерелами виникнення: систематичний (ринковий) та несистематичний (специфічний) [2, с.276-279].
 
Практично всі ризики, які можуть виникнути при реалізації інвестиційного проекту, повинні бути чітко ідентифіковані. Слід виділити можливі зони ризику стосовно конкретного проекту. На етапі ідентифікації необхідно визначити зони ризику для даного проекту. Причому ризики повинні бути виділенні в окрему групу. Політичні і технологічні ризики є визначальними, але вони належать до загальносистемних, пов’язаних із загальним вибором. Їх дуже складно формалізувати й одержати кількісну оцінку [ 3, с.158].
 
Управління ризиками засноване на таких принципах: із збільшенням ризику дохідність зменшується у відсотковому відношенні до ризику; сферою допустимих значень дохідності є довірчий інтервал ризику з певними граничними значеннями; при оцінюванні ефективності проекту ставка дисконту та внутрішня норма рентабельності, окрім складових реальної дохідності, темпів інфляції та їх добутку, мають враховувати ступінь ризику проекту; зміна основних показників дохідності залежить від можливості фірми управляти ризиком.
 
Для ефективного управління ризиками застосовують методи диверсифікації, страхування і хеджування. Диверсифікація – це процес розподілу інвестицій між різними проектами, які безпосередньо між собою не пов’язані. Страхування ризиків полягає у передаванні певних ризиків страховій компанії. Найчастіше застосовують три способи страхування: майнове , страхування від нещасних випадків і страхування втрати прибутку. Хеджування – це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом перенесення ризику зміни ціни з однієї особи на іншу. Здійснюється він шляхом укладання контракту, який призначений для страхування ризиків зміни цін, між стороною, що страхує ризик - хеджером, і стороною, що бере ризик на себе.
 
Методи управління ризиками дають змогу мінімізувати вплив несприятливих ситуаційних чинників на перебіг проекту. Зниження ризику досягається кваліфікованим управлінням проектом протягом його життєвого циклу. Кожне управлінське рішення має бути ретельно обґрунтоване і спрямоване на досягнення цілей проекту. Врахування споживчих і технологічних аспектів у проектах створення і промислового освоєння нової продукції зміцнює її конкурентоспроможність, гарантує збут і забезпечує зростання доходів організацій інвесторів [1, с.387-389].
 
1. Стадник В.В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник.. – К.: Академвидав, 2006.- 464. 2. Дука А.П. Д42 Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. Посіб.-К.: Каравела, 2007. – 424с. 3. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВДТ «Університетська книга», 2004. – 323 с.

 

О.Я. Колещук, Л.В. Різак
НУ «Львівська політехніка»
Управління інвестиційними ризиками підприємства


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Любов - це безцінний дар. Це єдина річ, яку ми можемо подарувати і все ж вона у тебе залишається.

Лев Толстой
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті