Інвестиції.орг

Kyiv, Jun 03 00:50 | London, Jun 02 22:50 | New York, Jun 02 18:50
Shanghai, Jun 03 06:50 | Tokyo, Jun 03 07:50 | Sydney, Jun 03 09:50

Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду

Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду

Фінансовий механізм формування житлового фонду – це система, що складається з форм, індикаторів, важелів, інших інструментів і методів створення й використання фінансових ресурсів, яка функціонує на основі інформаційної та законодавчо-нормативної бази, котра регламентує еволюцію житлового фонду у державі і застосовується із метою сприяння, результативної організації взаємодії суб’єктів й об’єктів господарювання в означеній сфері, а також ефективному формуванню та споживанню ресурсів відповідно до її місії і завдань.При цьому одним з найбільш привабливих інструментів фінансового механізму формування житлового фонду виступають цільові облігації.

Облігація – це цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного папера у передбачений в ньому термін із виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску) [1].
 
Цільова облігація – це облігація, емітована як позика під відповідні товари чи послуги, що дає право її тримачеві на придбання цих товарів (отримання послуг) замість отримання процентів [2].
 
Загрози і перспективи використання цільових облігацій фінансовим механізмом формування житлових фондів випливають з їх загальної характеристики, що визначає їхні особливості. Останні полягають у наступному:
 
1. Для покупців житлової нерухомості на первинному ринку [3]:
 
1.1. Кожному випуску цільових облігацій рейтинговим агентством присвоюється кредитний рейтинг. Для цього ним вивчається діяльність забудовника і його здатність виконувати свої функції й обов’язки.
 
1.2. Законодавством передбачається можливість розміщення цільових облігацій з додатковим забезпеченням у вигляді поруки, гарантії або страхування ризиків непогашення основної суми боргу. Вид і розмір забезпечення вказуються емітентом у рішенні про розміщення облігацій.
 
1.3. Забезпечення виконання зобов’язань емітента іпотекою майнових прав на квартиру, як об’єкт незавершеного будівництва [4].
 
1.4. Для реєстрації випуску цільових облігацій від забудовника вимагається документ, що підтверджує право на земельну ділянку (державний акт на право власності, постійного користування чи договір оренди), дозвіл на будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт, договір підряду, проектно-кошторисна документація і рішення про її затвердження, ліцензія на будівельно-монтажні й супутні їм роботи.
 
1.5. Загальна сума випуску облігацій не може перевищувати вартість об’єкта будівництва згідно із затвердженою проектною документацією. При цьому відповідно до ст. 8 ч. 3 Закону України (ЗУ) “Про цінні папери та фондовий ринок” [5] емітент може розміщувати облігації на суму, що не перевищує триразового розміру власного капіталу чи розміру забезпечення, яке надається йому з цією метою третіми особами.
 
1.6. Забудовник надає щокварталу звіт про фінансовий стан і про стан будівництва об’єкта, яким здійснюватиметься виконання зобов’язань по облігаціях.
 
1.7. Цільові облігації повинні бути погашені конкретним об’єктом, не допускається його заміна згідно з ч. 2 ст. 13 ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” [5]. Крім того, на одну і ту ж квартиру не можна продати декілька облігацій, оскільки в договорі купівлі-продажу вказується метраж квартири, її номер й номер будинку.
 
1.8. Цільова облігація є цінним папером і може бути продана, подарована, передана у заставу, в вигляді внеску учасника у статутний фонд господарського товариства й інше.
 
2. Для забудовників житлової нерухомості [3]:
 
2.1. Він може використовувати випуск облігацій у цілях оптимізації оподаткування доходу внаслідок їх випуску і погашення в разі створення пайового інвестиційного фонду. Згідно з п. 4.2.8 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств” [6] не включаються до складу валового доходу засоби, залучені від інвесторів інституту спільного фінансування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування (ІСІ) і доходи, нараховані по активах ІСІ. Не включається до складу валового доходу номінальна вартість цінних паперів, поставлених на облік, але не погашених, що свідчать про відносини позики, тобто у момент продажу облігацій на первинному ринку в емітента не виникають валові доходи.
 
2.2. Випуск цільових облігацій не є торгівлею цінними паперами і не має ознак фінансової послуги, не вимагає ліцензування. Відповідно до ст. 4 ЗУ “Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг” [7] емісія (випуск) цінних паперів не включена в перелік послуг, які вважаються фінансовими. Також вона не належить і до операцій з продажу цінних паперів, що вимагає отримання ліцензії на фінансові послуги згідно з ст. 4 ЗУ “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” [8] й рішення Державного комітету з цінних паперів і фондового ринку № 321 від 29 жовтня 2002 р. “Про визначення операцій, що не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності” [9].
 
2.3. Цільові облігації є методом обійти заборону на способи фінансування формування житлового фонду, встановленого поправкою до ЗУ “Про інвестиційну діяльність” [10].
 
2.4. Відсутність можливостей змінити умови розміщення цільових облігацій тощо.
 
Таким чином, використання цільових облігацій фінансовим механізмом формування житлового фонду є одним з пріоритетних і перспективних методів забезпечення й прямої співпраці між його суб’єктами, наприклад, безпосередньо з-поміж забудовниками та кінцевими споживачами продукції. Проте на сьогодні використання цільових облігацій є обмеженим через дію поправок до ЗУПро цінні папери та фондовий ринок” [5].
 
 
1. Електронний ресурс: http://cyclop.com.ua/content/view/1590/1/1/47/#11422.
2. Електронний ресурс: http://cyclop.com.ua/content/view/1591/1/1/54/#13168.
3. Ковтун Л. Використання цільових облігацій для фінансування будівництва житла [Електронний ресурс] / Л. Ковтун, Правовий тиждень №37(58), 2007 р. // Режим доступу: http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=85

.
 

4. Про порядку державної реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v32_1323-06.
5. Про цінні папери і фондовий ринок [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.
6. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=334/94-%C2%D0.
7. Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14.
8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0.
 

9. Про визначення операцій, що не відносяться до торгівлі цінними паперами як виду професійної діяльності [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.835.1
10. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12.


 

Л.І. Данчак
Національний університет “Львівська політехніка”
Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Звичайно, існують люди, для яких гроші понад усе. Зазвичай це люди, які ніколи не стануть багатими. Тільки той досягає багатства, хто талановитий, вдачливий, і не думає постійно про гроші.

Стів Джобс
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті