Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 12:20 | London, Jan 20 10:20 | New York, Jan 20 06:20
Shanghai, Jan 20 18:20 | Tokyo, Jan 20 19:20 | Sydney, Jan 20 21:20

Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції

Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції

Однією з ключових ланок у діяльності підприємства є збут.Особливо актуальним є здійснення інноваційної діяльності. Саме завдяки своєчасній реалізації науковомісткої продукції суб’єкти господарювання забезпечують собі безперебійне функціонування, а також швидке повернення витрат на інновації. Однак під час здійснення збутової діяльності, підприємства стикаються із непередбачуваними обставинами, які в підсумку призводять до появи негативних наслідків. Саме тому окреслення ризику у збутовій діяльності інноваційної продукції є надзвичайно актуальним в умовах сьогодення.  

У науковій економічній літературі [1-4] під збутовою діяльністю розуміють цілісний процес, що охоплює планування обсягу реалізації товарів з урахуванням рівня прибутку, що намічається; пошук і вибір найкращого партнера – постачальника (покупця); проведення торгів, включаючи встановлення ціни, відповідній якості товару і інтенсивності попиту; виявлення і активне використання факторів, здатних прискорити збут продукції і збільшити прибуток від реалізації.
 
Слід зазначити, що забезпечення ефективної реалізації науковомісткої продукції можливе при формуванні стратегій в галузі збуту, формуванні попиту, встановленні взаємовідносин з покупцями, ціноутворенні, транспортуванні, товароруху, стимулюванні збуту, сервісу і реклами. Кожному з означених елементів властива невизначеність, яка в підсумку може привести до появи ризикового явища.
 
В сучасній економічні думці [1-3] ризик трактують як ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом. Ризик [1] – небезпека виникнення непередбачуваних втрат у зв’язку зі зміною умов функціонування та певними несприятливими обставинами. Ризик [2] - загроза втрати ринковим суб’єктом частини доходів у результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності. Ризик [3] – це ситуація, коли рішення приймається на основі достатнього обсягу інформації, направлене на досягнення конкретної цілі, але майбутні результати різноманітних альтернатив можуть змінюватись. Ризик [4] – рівень непевності настання якого-небудь фінансового випадку (в нашому разі, пов’язаного з збутом). Оцінка ризикованості та доходів – основа, на якій базуються раціональні та розумні рішення.
 
Аналогічно різняться думки науковців стосовно розуміння сутності «ризику збуту», так ризик збутової діяльності [3] - це помилки при формуванні системи збуту, що виникають у процесі реалізації товарів і послуг, вироблених або куплених підприємством. Основ­ну загрозу   становить те, що підприємство, яке реалізує свою продукцію через посередників, частково втрачає контроль за подальшою долею товару і у випадку виходу посередників з бізнесу може частково чи повністю втратити ринок.

Збутовий ризик [4] - це можливість того, що відбудеться деяка небажана подія. Зокрема, у підприємницькій діяльності ризик прийнято порівнювати з можливістю втрати підприємством своїх ресурсів, зниженням запланованих доходів або появою додаткових витрат у процесі здійснення певної діяльності.

 
Збутові ризики поділяються на:
 
- ризик помилкового вибору цільового сегменту ринку;
- ризик недостатнього менеджменту (вибору стратегії) продажу продукції;
- ризик неправильної організації маркетингових досліджень;
- ризик помилкового ціноутворення;
- ризик невдалої організації мережі збуту і просування товару.   
 
Таким чином, дослідивши  семантику категорії «ризик збуту», можна дійти висновку, що позиції авторів різняться.
 
Так, одні науковці виокремлюють ризик збуту у системі господарського ризику, а інші розглядають його як один з елементів маркетингового ризику, що не забезпечує грунтовного та наскрізного дослідження специфіки і особливостей такої складної категорії як «ризик збуту». Такий фрагментарний підхід до розгляду досліджуваної категорії створює об’єктивне підгрунття для подальшого дослідження ризику збуту інноваційної продукції.
 
Під «ризик збуту» ми пропунуємо розуміти наслідок настання непередбачуваної події, результатом якої є втрата ресурсів чи отримання додаткових вигод в процесі реалізації інноваційної продукції.
 
Для окреслення особливостей досліджуваної категорії, першочергово необхідно проаналізувати чинники, що призводять до появи даного ризикового явища:
 
· непередбачувані та недобросовісні дії контрагентів;
· короткий термін, необхідний для реалізації інноваційної продукції;
· втрата каналів збуту;
· перевищення кінцевої вартості інноваційного продукту над початковою;
· не прогнозовані зміни у смаках споживачів та потребах ринку;
· коливання цін на вхідні ресурси;
· зміна кон‘юнктури ринку;
· зміною обсягів ринків продукції.
 
Ризик збуту інноваційної продукції надзвичайно багатогранна та динамічна категорія, яка характеризується великою кількістю ризикоутворюваних факторів. Саме дослідження особливостей такої категорії дає нам узагальнене уявлення про природу даного явища.
 
 
Список використаної літератури
1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посібник. – 2-ге вид. [перероб. і доп.]. – Львів : НУ "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2003. – 352 с.
2. Кузьмін О. Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності : навч.-метод. посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подальчак. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2009. – 176 с.
3. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ Борисфен-М, 1996.

4. В. М. Гранатуров "Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения". Учебное пособие. М. "Дело и сервис" 1999 г.

 

Семочко Уляна Миколаївна
       К.е.н., ст. викл.   Харчук Вікторія Юріївна
НУ «Львівська політехніка»
Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті