Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 12:16 | London, Jan 20 10:16 | New York, Jan 20 06:16
Shanghai, Jan 20 18:16 | Tokyo, Jan 20 19:16 | Sydney, Jan 20 21:16

Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації

Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації

Розвиток інвестиційної діяльності (ІД) характеризують обсяг, прибутковість і диверсифікованість інвестиційних ресурсів та активів, сформованих у результаті вкладення коштів, рухомого і нерухомого майна, а також прав інтелектуальної власності в об’єкти підприємницької діяльності.Одним із методів розвитку ІД є деривативи. Деривативи – це похідні цінні папери, які мають форму строкових контрактів. Вони визначають права і зобов’язання сторін на предмет придбання (купівлі) одних активів в обмін на інші активи на умовах, визначених на момент підписання контракту. Розвиток ІД шляхом застосування деривативів слід здійснювати на засадах таких принципів: конкретизації стратегії застосування деривативів; системності в обробці інформації, яка використовується при ухваленні рішень компаніями з управління активами (КУА); альтернативності; економічної ефективності. Застосування КУА деривативів у якості методу розвитку ІД вимагає вибору і реалізації конкретної стратегії дій. Стратегії використання деривативів для розвитку ІД є різновидом фінансових стратегій, які, своєю чергою, належать до функціональних стратегій організацій. Стратегії застосування деривативів доцільно класифікувати на прості і комбіновані. До простих належать: стратегія страхування від реалізації ризику; спекулятивна стратегія; стратегія раціонального формування активів; інформаційна стратегія. Щодо комбінованих стратегій, то у дисертації сформовано одинадцять комбінованих стратегій першого порядку. У результаті поєднання комбінованих стратегій першого порядку виникають комбіновані стратегії другого порядку. Їх доцільно використовувати КУА відносно управління різними видами активів.

Правове забезпечення застосування КУА деривативів для розвитку інвестиційної діяльності є слаборозвинутим, зокрема воно не достатньо систематизоване і в багатьох аспектах важко узгоджується із зарубіжними нормами права щодо використання деривативів. Для нормального функціонування як ринку похідних цінних паперів, так і фондового ринку загалом необхідним є ухвалення Верховною Радою України спеціальних правових актів, які б конкретизували особливості правовідносин між суб’єктами ринку похідних цінних паперів. Ознайомлення із законопроектами «Про довірче управління майном», «Про строкові фінансові інструменти», «Про похідні цінні папери» дозволяє стверджувати, що жоден з них не є досконалим. Їхніми недоліками є неадекватність та несистемність понятійного апарату, наявність обмежень щодо обігу цінних паперів, невизначеність суб’єктів ринку похідних цінних паперів, необґрунтованість вимог до статутного капіталу клірингових установ тощо. В умовах сьогодення конфлікти, які виникають між суб’єктами ринку похідних цінних паперів, вирішуються на основі внутрішніх біржових правил, що закріплені у статутах та інструкціях бірж, а також розглядаються у господарських судах. З огляду на правову неврегульованість багатьох аспектів використання деривативів КУА та іншими суб’єктами господарювання рішення судів часто є необ’єктивними, тому, як правило, сторони конфлікту їх оскаржують у вищих судових інстанціях, в тому числі міжнародних, що в цілому призводить до непопулярності застосування деривативів для розвитку ІД в Україні.
 

1. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление : принцыпы и международная практика. Учебник / Под ред. В.А. Белошапки - К.: Абсолют –В, 1998. – 250 с. 2. Іващук Н.Л. Інвестування на засадах похідних фінансових інструментів / Н.Л. Іващук // Вісник НУ “Львівська політехніка”: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2005. - Випуск №547. –– С.248-251.

 

 

Н.Г.Георгіаді, Г.Й.Лучко, О.Є.Федорчак
НУ «Львівська політехніка»
Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті