Інвестиції.орг

Kyiv, Oct 27 23:15 | London, Oct 27 21:15 | New York, Oct 27 17:15
Shanghai, Oct 28 05:15 | Tokyo, Oct 28 06:15 | Sydney, Oct 28 08:15

Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій

Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій

Глобалізація як процес формування та засвоєння індивідами, групами, спільностями відповідного сучасності цивілізаційного стандарту рівня та якості життя відбувається на основі домінування економічного способу мислення, який у якості спільного знаменника прискорює рух капіталів, ритм господарського життя, перерозподіл доходів і благ, а з іншого - нівелює опанування особливих, унікальних складових світу людини – культури.Такий стан речей проявляється у кризі ідентичності, людини, суспільства, природи, культури.

Отже існує потреба здійснення культурно-економічної дифузії з метою подолання наслідків та суперечностей глобалізації, закладання надійних підвалин для оптимістичної версії майбутнього. Задовольнити таку складну потребу можливо виключно інноваційним способом – шляхом створення людиноцентричних, людинолюбних, заснованих на одночасному виконанні економічної та культурної функцій підприємств-мікроцивілізацій, призначених для забезпечення економічного розвитку і зростання, вивільнення особистості, урізноманітнення форм та ускладнення середовища існування, підвищення повноти буття. Підприємство-мікроцивілізація - це суб’єкт культури, що утворюється внаслідок ускладнення господарського суб’єкту за рахунок виконання культурної функції – переоцінки цінностей щодо пріоритетів діяльності на користь розбудови та ускладнення світу людини.  
 
За нашим уявленням, підприємство-мікроцивілізація – це особливий, окремий, самодостатній, замкнений, цілісний світ, що функціонує на мікрорівні з метою збереження і розвитку людини, природи, суспільства у межах, на який поширюється його вплив. Вважаємо, що виключно на мікрорівні – рівні безпосередньої зустрічі з реальністю, можливе досягнення свободи, прийняття, довіри, самоорганізації, прямої дії, творчості. Саме тут відбувається взаємодія, взаємозв’язок, взаємовплив учасників та середовища, ширше – встановлюється взаємність, яку за допомогою інтелекту і свідомості можна трансформувати у систему ефективного управління. Підприємства-мікроцивілізації внаслідок вирощування інститутів активного громадянства і культурного лідерства перетворюються на культурного лідера – суб’єкта культури, що визначає майбутнє.
 
Організації, в яких не визнається цінність людини, є не-цивілізаціями. Вони існують у вигляді мікроімперій (за умови наявності спільної об’єднуючої ідеї) та примітивів. Різниця між мікроімперіями та примітивами полягає у ступені генерування порядку/хаосу (мікроімперії формують більш організовані середовища, тоді як примітиви - здебільшого хаос). Особливістю організаційної динаміки є те, що підприємства, які втрачають якість людиноцентричності, людинолюбності і/або економічну ефективність і/або виконання культурної функції перетворюються з мікроцивілізацій на не-цивілізації. За умови визнання та практичного втілення принципу центрального місця людини у світобудові можливий процес трансформації підприємства-не-цивілізації на мікроцивілізацію.
 
Загалом, зараз підприємства-мікроцивілізації можуть утворитися таким чином:
 
1) з економічно ефективних не-цивілізацій (близько 50 % підприємств);
 
2) з протомікроцивілізацій – людиноцентричних економічно ефективних господарюючих суб’єктів, яких за нашими оцінками близько 1% від загальної сукупності підприємств;
 
3) шляхом безпосереднього започаткування у якості підприємства-мікроцивілізації (внаслідок розробки реалізації на практиці положень концепції «підприємство як мікроцивілізація»[1]).
 
Виявлення підприємства-мікроцивілізації здійснюється на основі застосування кількісного та якісного методу ідентифікації мікроцивілізацій.            
 
Створенню та функціонуванню підприємств-мікроцивілізацій можуть завадити такі проблеми: 
 
1) аномія та атомізація суспільства внаслідок кризи людяності;
 
2) фінансово-економічна криза, яка робить неефективною діяльність підприємств щодо отримання ресурсів для функціонування та розвитку;
 
3) волюнтаризм та безвідповідальність власників перед колективом (вирішення можливе на основі перегляду питання про власність на користь більш справедливого її розподілу між громадянами мікроцивілізації);
 
4) формалізм щодо вирощування інститутів активного громадянства та культурного лідерства;
 
5) відсутність відповідальної особи, або спеціалізованої-цивілізаційної служби, що має забезпечити процес цивілізаційних змін на підприємстві;
 
6) декларування принципу людиноцентричності замість його втілення;
 
7) низький рівень розвитку людського, соціального капіталу.  
 
Загалом, для забезпечення умов цивілізаційного переходу до суспільства знань перспективним є створення інноваційної форми культурно-економічної діяльності на мікрорівні у виді підприємства-мікроцивілізації. Це дасть змогу, з одного боку, надати економіці гуманістичного характеру, а з іншого - зберегти та розвинути людину, суспільство, природу, культуру. 
 

Література
1. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Підприємство як мікроцивілізація // Монографія [Текст] / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк. – Черкаси : Брама – Україна, 2010. – 402 с.


 

С.Л. Благодєтєлєва-Вовк
Черкаський державний технологічний університет
Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Присягаюся своїм життям і любов'ю до нього, що ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи не попрошу і не змушу іншу людину жити заради мене.

Айн Ренд
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті