Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 12:42 | London, Jan 20 10:42 | New York, Jan 20 06:42
Shanghai, Jan 20 18:42 | Tokyo, Jan 20 19:42 | Sydney, Jan 20 21:42

Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій

Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій

Глобалізація як процес формування та засвоєння індивідами, групами, спільностями відповідного сучасності цивілізаційного стандарту рівня та якості життя відбувається на основі домінування економічного способу мислення, який у якості спільного знаменника прискорює рух капіталів, ритм господарського життя, перерозподіл доходів і благ, а з іншого - нівелює опанування особливих, унікальних складових світу людини – культури.Такий стан речей проявляється у кризі ідентичності, людини, суспільства, природи, культури.

Отже існує потреба здійснення культурно-економічної дифузії з метою подолання наслідків та суперечностей глобалізації, закладання надійних підвалин для оптимістичної версії майбутнього. Задовольнити таку складну потребу можливо виключно інноваційним способом – шляхом створення людиноцентричних, людинолюбних, заснованих на одночасному виконанні економічної та культурної функцій підприємств-мікроцивілізацій, призначених для забезпечення економічного розвитку і зростання, вивільнення особистості, урізноманітнення форм та ускладнення середовища існування, підвищення повноти буття. Підприємство-мікроцивілізація - це суб’єкт культури, що утворюється внаслідок ускладнення господарського суб’єкту за рахунок виконання культурної функції – переоцінки цінностей щодо пріоритетів діяльності на користь розбудови та ускладнення світу людини.  
 
За нашим уявленням, підприємство-мікроцивілізація – це особливий, окремий, самодостатній, замкнений, цілісний світ, що функціонує на мікрорівні з метою збереження і розвитку людини, природи, суспільства у межах, на який поширюється його вплив. Вважаємо, що виключно на мікрорівні – рівні безпосередньої зустрічі з реальністю, можливе досягнення свободи, прийняття, довіри, самоорганізації, прямої дії, творчості. Саме тут відбувається взаємодія, взаємозв’язок, взаємовплив учасників та середовища, ширше – встановлюється взаємність, яку за допомогою інтелекту і свідомості можна трансформувати у систему ефективного управління. Підприємства-мікроцивілізації внаслідок вирощування інститутів активного громадянства і культурного лідерства перетворюються на культурного лідера – суб’єкта культури, що визначає майбутнє.
 
Організації, в яких не визнається цінність людини, є не-цивілізаціями. Вони існують у вигляді мікроімперій (за умови наявності спільної об’єднуючої ідеї) та примітивів. Різниця між мікроімперіями та примітивами полягає у ступені генерування порядку/хаосу (мікроімперії формують більш організовані середовища, тоді як примітиви - здебільшого хаос). Особливістю організаційної динаміки є те, що підприємства, які втрачають якість людиноцентричності, людинолюбності і/або економічну ефективність і/або виконання культурної функції перетворюються з мікроцивілізацій на не-цивілізації. За умови визнання та практичного втілення принципу центрального місця людини у світобудові можливий процес трансформації підприємства-не-цивілізації на мікроцивілізацію.
 
Загалом, зараз підприємства-мікроцивілізації можуть утворитися таким чином:
 
1) з економічно ефективних не-цивілізацій (близько 50 % підприємств);
 
2) з протомікроцивілізацій – людиноцентричних економічно ефективних господарюючих суб’єктів, яких за нашими оцінками близько 1% від загальної сукупності підприємств;
 
3) шляхом безпосереднього започаткування у якості підприємства-мікроцивілізації (внаслідок розробки реалізації на практиці положень концепції «підприємство як мікроцивілізація»[1]).
 
Виявлення підприємства-мікроцивілізації здійснюється на основі застосування кількісного та якісного методу ідентифікації мікроцивілізацій.            
 
Створенню та функціонуванню підприємств-мікроцивілізацій можуть завадити такі проблеми: 
 
1) аномія та атомізація суспільства внаслідок кризи людяності;
 
2) фінансово-економічна криза, яка робить неефективною діяльність підприємств щодо отримання ресурсів для функціонування та розвитку;
 
3) волюнтаризм та безвідповідальність власників перед колективом (вирішення можливе на основі перегляду питання про власність на користь більш справедливого її розподілу між громадянами мікроцивілізації);
 
4) формалізм щодо вирощування інститутів активного громадянства та культурного лідерства;
 
5) відсутність відповідальної особи, або спеціалізованої-цивілізаційної служби, що має забезпечити процес цивілізаційних змін на підприємстві;
 
6) декларування принципу людиноцентричності замість його втілення;
 
7) низький рівень розвитку людського, соціального капіталу.  
 
Загалом, для забезпечення умов цивілізаційного переходу до суспільства знань перспективним є створення інноваційної форми культурно-економічної діяльності на мікрорівні у виді підприємства-мікроцивілізації. Це дасть змогу, з одного боку, надати економіці гуманістичного характеру, а з іншого - зберегти та розвинути людину, суспільство, природу, культуру. 
 

Література
1. Благодєтєлєва-Вовк С. Л. Підприємство як мікроцивілізація // Монографія [Текст] / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк. – Черкаси : Брама – Україна, 2010. – 402 с.


 

С.Л. Благодєтєлєва-Вовк
Черкаський державний технологічний університет
Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті