Інвестиції.орг

Kyiv, Nov 19 15:45 | London, Nov 19 13:45 | New York, Nov 19 09:45
Shanghai, Nov 19 21:45 | Tokyo, Nov 19 22:45 | Sydney, Nov 20 00:45

Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України

Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України

У сучасних умовах для подальшого розвитку українського ринку пасажирських авіаперевезень, підвищення обсягів пасажирських та вантажних авіаперевезень необхідне залучення додаткових інвестицій, як на мікрорівні (інвестицій окремих юридичних та фізичних осіб, кредитно-фінансових інститутів та ін.), так і на макрорівні та наднаціональному рівні (інвестиційних ресурсів транснаціональних утворень, урядів окремих держав, міжнародних економічних та валютно-фінансових організацій) [1; 2].Визначені актуальні проблеми розвитку авіаційної галузі України, зокрема:

1. Морально та фізично застарілий парк повітряних суден та основних фондів загалом. Недопуск значної частини ПС українських авіакомпаній до здійснення польотів у Західну Європу з урахуванням вимог ІСАО та EASA Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок:
 
­-створення потужних інвестиційних фондів для інвестування державних програм у сфері авіації, оновлення парку ПС із залученням інвестицій на придбання нових більш економічних та екологічних ПС вітчизняного чи закордонного виробництва, або використання лізингу ПС;
 
­-впровадження повітряних суден вітчизняного виробництва та сучасних повітряних суден закордонної розробки, створення потужної системи державного і недержавного лізингу із використанням банківських кредитів;
­
-створення національної незалежної системи сертифікації авіаційної техніки на базі вітчизняних науково-експериментальних центрів.
 
2. Недостатній рівень розвитку інфраструктури регіональних та міжнародних аеропортів України. Шляхи вирішення проблеми:
­   
-затвердження концепції розвитку аеропортів;
­
-розвиток мережі вузлових аеропортів та створення національного вузлового аеропорту (хабу) на базі аеропорту «Бориспіль»;
 
­-підготовка техніко-економічних обґрунтувань, проектної документації, розробка механізмів фінансування комплексних проектів розвитку інфраструктури аеропортів;
 
-оновлення та модернізація об’єктів наземної інфраструктури, а також будівництво нових терміналів.
 
3. Невідповідний рівень технології організації процесу перевезень, недостатнє інформаційне забезпечення.
 
Основними напрямками розв’язання проблеми є:
 
­-впровадження глобальних супутникових систем СNS/АTМ для обслуговування повітряного руху, проведення автоматизації та комп’ютеризації авіакомпаній на рівні міжнародних стандартів;
­   
-запровадження розвиненої ефективної комп’ютерної мережі для підвищення якості обслуговування;
­   
-створення системи транспортно-логістичних комплексів (для скорочення часу доставки, зниження затрат на перевезення та оптимізації тарифів) і подальший розвиток інформаційних та логістичних технологій.
 
4. Недостатній розвиток мережі маршрутів транспортних перевезень. Ситуацію можна покращити через:
­   
-укладення різного роду угод з іншими авіакомпаніями з продажу комерційних прав (інтерлайни, угоди щодо блок-місць, маркетингові угоди, код-шерінгові угоди, угоди про спільну експлуатацію авіаліній);
­ 
-створення авіаційних альянсів або приєднання до вже існуючих.
 
5. Недостатні темпи інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та світової транспортних систем. Шляхи розв’язання:
­   
-створення сильного, конкурентоспроможного національного повітряного перевізника;
­   
-реалізація положень Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року та національних програм в частині розвитку авіаційного транспорту, забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки шляхом розвитку механізмів нагляду та контролю.
 
6. Невідповідність законодавства України в сфері авіації міжнародним та європейським вимогам. Ця проблема вирішується через:
­   
-завершення побудови системи державного регулювання та національної нормативної бази;
­   
-удосконалення механізмів державного регулювання в авіаційної галузі;
­   
-удосконалення національного законодавства ЦА відповідно до міжнародних вимог, JARів (Спільних авіаційних вимог Європейського Союзу) для набуття повного членства України в спеціалізованій регіональній організації –
Об’єднаних авіаційних властях (JAA);
­   
-внесення змін у діюче законодавство щодо не оподаткування доходу від інвестиційної діяльності для залучення додаткових інвесторів у галузь авіаперевезень.
 
Вищезазначені проблеми авіатранспортного комплексу України суттєво впливають на інвестиційну привабливість цієї галузі, а отже, і на можливість залучення додаткових інвестиційних ресурсів. Власне на вирішення цих актуальних проблем і повинна бути спрямована інвестиційна діяльність підприємств авіаційної галузі.
 
У той же час самим авіапідприємствам необхідно розробляти власні програми розвитку із врахуванням інтересів окремих авіакомпаній, інвесторів, держави та регіону, що обслуговується, оскільки це також впливає на обсяги залучених інвестиційних ресурсів.
 
В основному, інвестиційна діяльність вітчизняних авіатранспортних підприємств спрямовується на оновлення морально та фізично застарілого парку повітряних суден, розбудову інфраструктури аеропортів та модернізацію основних фондів. І, оскільки авіатранспортна галузь є надзвичайно капітало- та наукоємною галуззю, актуальною залишається проблема підвищення інноваційності діяльності авіатранспортних підприємств України для забезпечення економічної ефективності їх діяльності, а також конкурентоспроможності як окремих підприємств ЦА на національному та міжнародному ринках авіаперевезень, так і авіаційної галузі в цілому. Це створить основу для стабільного та динамічного економічного зростання вітчизняної галузі повітряних перевезень, надасть змогу реалізувати широкомасштабну організаційно-економічну та техніко-технологічну модернізацію підприємств авіатранспортної промисловості.
 
Для підвищення конкурентоспроможності національної економіки необхідним є формування національної інноваційної системи, розширення інвестиційних можливостей для реалізації інноваційних проектів, але це поки що неможливо здійснити в повному обсязі за існуючого рівня інноваційної активності підприємств. Для повноцінної інтеграції України у світовий економічний простір необхідно підвищити частку інноваційної продукції у сукупному продукті та збільшити обсяги надання високотехнологічних послуг, зорієнтувати інвестиційні процеси на структурну перебудову національної економіки на новій технологічній основі для посилення конкурентних позицій національних підприємств на світовому ринку в довгостроковій перспективі, та зменшення рівня втрат за умов дії негативних чинників глобального середовища. Реалізація адаптаційних заходів в напрямку інтеграції авіатранспортної системи України до європейської та світової транспортних систем передбачає використання сучасної інноваційно-інвестиційної моделі розвитку авіатранспортних підприємств з огляду на інтеграційні та глобалізаційні тенденції в сфері авіації.
 
Зроблено висновок, що авіапідприємства є об’єктами з особливими умовами інвестування, оскільки іноземні інвестиції ними залучаються з дозволу уряду України. На даний момент можна відзначити недостатній рівень бюджетного та позабюджетного фінансування розвитку авіатранспортної інфраструктури, що пов’язано із невисокими обсягами інвестування авіаційної галузі, особливо в умовах подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи. Підвищується роль приватного капіталу як одного із найважливіших фінансових джерел підтримки та розвитку інновацій в авіатранспортній сфері.
 
Список літератури
 

1. Деділова Т. В. Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т. В. Деділова; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2006. – 20 с.
 
2. Буглак О. В. Забезпечення інвестиційної привабливості авіатранспортних підприємств : автореф. дис... канд. наук: 08.00.04 / О. В. Буглак; Національний авіаційний унів-тет. – К., 2008. – 20 с.


 

Л.Л. Литвиненко
Національний авіаційний університет

 

Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Фінансисти підтримують державу так само, як мотузка підтримує повішеного.

Ш.Монтеск’є
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті