Інвестиції.орг

Kyiv, Oct 27 22:18 | London, Oct 27 20:18 | New York, Oct 27 16:18
Shanghai, Oct 28 04:18 | Tokyo, Oct 28 05:18 | Sydney, Oct 28 07:18

Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку

Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку

Сьогодні зрозумілим є те, що основним фактором зростання світової економічної системи варто вважати невпинний поступ науково-технічного прогресу.Адже безупинний технічний прогрес, а також стрімке демографічне зростання спричиняють небувалий вплив на природне середовище. Із таким твердженням варто погодитися, бо антропогенна діяльність, що здійснюється людиною не рідко сприяє деградації довкілля, а досягнення високих показників економічного розвитку дедалі частіше стає наслідком нераціонального та марнотратного освоєння природних ресурсів, доповненого техніко-технологічним ігноруванням екологічно безпечних методів реалізації господарських процесів.

Екологічні виклики, які по суті можна вважати продуктом антропогенної діяльності, ставлять під загрозу не лише довгострокову перспективу економічного розвитку людської цивілізації, але й без перебільшення її майбутнє загалом. Зниження кількісних та якісних характеристик природно-ресурсного потенціалу, доповнене руйнацією екосистем і забруднення довкілля відходами й продуктами переробки в сукупності постає першочерговою перепоною економічної та соціальної прогресивності існування людини.
 
Об’єктивність еколого-економічного збалансування господарських процесів стала наріжним каменем розроблення концепції сталого розвитку. В основі концепції лежить зорієнтованість на довгострокову перспективу, що власне робить її адаптивною у контексті співставлення екологічних, економічних, соціальних та інших потреб розвитку, можливість взаємодоповнення чи взаємозаперечення яких з’являється лише у довгостроковому часовому лазі.
 
Розглядаючи проблеми екологоорієнтованого господарювання не можна залишати осторонь лісову сферу. Ліс в сучасних умовах розвитку людства розглядається як суттєвий чинник збалансування еколого-економічних відносин. Лісові ресурси в Україні останнім часом виконують в більшій мірі економічну функцію і постають об’єктом, в першу чергу, промислового інтересу. Проте, не менш важливою функцією лісу є екологічна.
 
Відомо, що ліс є найважливішим компонентом біосфери, тому спосіб впливу людини на нього потребує перегляду і вдосконалення, переходу на якісно вищий рівень сталого розвитку лісового господарства, який полягає в управлінні й використанні лісів та лісових земель таким шляхом і за таким економічним курсом, що постійно підтримує їх біорізноманіття, продуктивність, відновну здатність, життєвість та потенціал до вдосконалення, тепер і в майбутньому, всіх важливих екологічних, економічних та соціальних функцій без порушення інших екосистем.
 
Попри те, що лісові ресурси володіють істотним еколого-економічним потенціалом, їхнє використання може завдати шкоди навколишньому природному середовищу через застосування примітивних техніко-технологічних процедур освоєння лісу та відсутності продуманої стратегії лісового господарювання, яка має випливати з національної екологічної політики. Мало того, що лісокористування нині забезпечує виконання концепції пропорційності, яка вимагає чіткого співставлення обсягів лісорозведення із загальними обсягами лісових рубок, так і сам процес рубань лісу рідко характеризується технологічною раціональністю, що власне нівелює економічну ефективність лісокористування.
 
Сьогодні Україна у своєму соціально-економічному розвитку взяла стійкий курс на європейські стандарти господарювання. Входження нашої країни до європейської економічної системи не можна уявити без стратегічної перебудови національного господарства у контексті введення екологічного імперативу в багатофункціональний механізм реалізації державної політики на усіх її векторах. У зв’язку з цим на порядок денний виступає питання реформування лісової політики в частині масштабної екологізації лісового господарства.
 
Серед основних заходів екологізації лісокористування нами пропонуються наступні:
 
1. Відхід від методики рубань лісу та наближення до практики вибіркових рубок.
 
2. Модернізація техніко-технологічної складової лісокористування в частині досягнення екологічно безпечних механізмів заготівлі й транспортування лісу в залежності від ландшафтних, економічних й екологічних особливостей території.
 
3. Застосування інтегральної системи планування лісового господарювання, яка би охоплювала усю сукупність критеріїв, які чинять вплив на ефективність лісокористування.
 
4. Збереження видової різноманітності лісових ресурсів і захист лісових екосистем як ареалів флори та фауни.
 
5. Встановлення обов’язкової екологічної сертифікації лісів як фактора збалансування еколого-економічних орієнтирів розвитку лісового господарства.
 
Подібні заходи спроможні дати позитивний ефект, що доводиться практикою зарубіжних країн, в яких наслідком такого регулювання сфери лісокористування стали примноження лісового фонду та забезпечення стійких конкурентних позицій лісових господарств у міжнародній системі конкурентної економічної боротьби.

Загалом досягнення умов сталого розвитку національного лісового господарства є доволі складним завданням. Проте, лише такий шлях спроможний забезпечити входження нашої держави до екологічно збалансованої системи міжнародних економічно-торгівельних відносин. Сталий розвиток лісового господарства не варто розглядати лише як напрямок діяльності, що веде до покращення екологічної ситуації в країні та захисту навколишнього природного середовища, його результатом є, окрім іншого, й стійкий процес трансформації застарілих цінностей в сучасні важелі та інструменти, які постають вагомими чинниками тривалого економічного зростання, виходу на світові ринки, підвищення показників рентабельності та економічної віддачі.

 

Т.І. Данько
Навчально-науковий інститут новітніх технологій та
управління ім. В. Чорновола
Національного університету «Львівська політехніка»
Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Присягаюся своїм життям і любов'ю до нього, що ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи не попрошу і не змушу іншу людину жити заради мене.

Айн Ренд
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті