Інвестиції.орг

Kyiv, Dec 05 17:17 | London, Dec 05 15:17 | New York, Dec 05 11:17
Shanghai, Dec 05 23:17 | Tokyo, Dec 06 00:17 | Sydney, Dec 06 02:17

Інноваційний підхід до формування страхових продуктів

Інноваційний підхід до формування страхових продуктів

Страховий ринок відіграє важливу роль в економічній діяльності країни.Зокрема, страхування життя забезпечує державі довгострокові інвестиції та зменшення соціальної напруги в суспільстві. Хоч найпопулярнішими послугами на страховому ринку є автострахування та страхування майна, все ж потреба послуг ринку страхування життя зростає. У 2010 році кількість фізичних осіб, що застрахували життя, зросла більше, ніж вдвічі в порівнянні з 2009 роком і становила 3 587 086 особи [1]. Така позитивна тенденція спричинена зниженням ставки банківських відсотків за депозитами, зростанням кількості наданих кредитів, підвищенням рівня довіри до страховиків з боку населення.

На ринку страхування життя збільшується кількість компаній з іноземним капіталом. Лідерами цього ринку є австрійська компанія Grawe Ukraine та американська - Alico AIG LIFE. Діяльність цих компаній посилює конкуренцію на страховому ринку, що стимулює страховиків використовувати інноваційний підхід до розвитку страхових продуктів та каналів продажу, які відповідають вимогам страхового ринку України.
 
Такий підхід включає прямий продаж вітчизняним споживачам, підтримку українських та міжнародних страхових посередників, а також співробітництво з іншими страховиками з метою співстрахування та перестрахування особливо великих ризиків. Отже, сучасний стан ринку страхування життя вимагає від страховиків підвищення стандартів роботи через впровадження інноваційних продуктів.
 
Відомо, що інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам: він є реалізацією об‘єкта інтелектуальної власності; розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; в Україні цей продукт вироблено вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники [2].
 
Однак, страховий продукт істотно відрізняється від виробничих продуктів і тому потребує особливого інноваційного підходу. На думку Т. Дишканта, новий страховий продукт повинен задовольняти сучасні потреби страхувальника; відрізнятися та бути цікавим для достатньо великого числа споживачів; бути простим та зручним у продажу; мати конкурентні переваги; відрізнятися сервісом та високою якістю тощо [3].
 
З огляду на це інноваційність страхового продукту повинна проявлятися в таких напрямках як: послуга; канали збуту; методи перестрахування; обслуговування.
 
Інноваційність у страхових послугах проявляється у розширенні послуг з ризиковими складовими; розробленні конкретизованих пакетів послуг для різних груп населення; впровадженні нових інвестиційних можливостей для страхувальників, до яких належать інвестування коштів в золото, інвестиційні фонди (продукт unit-linked); розробленні надійних накопичувальних програм з цільовим призначенням (наприклад, з метою купівлі нерухомості).
 
Вибір каналів збуту відіграє важливу роль у страховій діяльності, оскільки цей процес передбачає розповсюдження страхових послуг, за допомогою підприємств або окремих осіб, які виконують посередницькі функції між страховиками та страхувальниками. Використання інноваційного підходу при виборі каналів збуту дозволяє охопити якомога ширшу аудиторію споживачів. Розповсюдження страхових послуг відбувається через канали прямого продажу або через посередників – страхових агентів та брокерів. Особливо важливою роль страхових посередників є на ринку страхування життя. Тут працюють 27 тис. страхових агентів. Відповідно до положень Податкового кодексу України страхові посередники - фізичні особи змушені перейти на загальну систему оподаткування. Тому страховим компаніям необхідно шукати нові канали збуту. Альтернативою страховим агентам на ринку страхування життя можуть стати банки.
 
Існує багато концепцій інтеграції страхового та банківського капіталу. Такий спосіб взаємодії дозволяє ввести на ринок нові страхові продукти. Співпраця між банками та страховими компаніями здійснюється через концепцію bancassurance, яка передбачає розповсюдження страхових продуктів через мережу банківських установ. Така співпраця може здійснюватись у формі кооперації, агентських відносин чи у формі фінансового супермаркету [4].
 
Пріоритетність банківського каналу реалізації пояснюється зацікавленістю страховиків у роботі з багатомільйонною клієнтською базою банків.
 
З метою забезпечення фінансової стійкості страховики при страхуванні великих ризиків використовують перестрахування. В Україні переважає пропорційне перестрахування, але в зв’язку зі збільшенням кількості компаній з іноземним капіталом все частіше укладаються договори непропорційного перестрахування.
 
Непропорційне страхування є надійнішим методом управління ризику, ніж пропорційне перестрахування, впровадження якого забезпечує створення інноваційних продуктів. Ці нові перестрахувальні продукти можуть стосуватися комбінацій факультативної та облігаторної форми перестрахування, як в одному договорі, так і в двох окремих договорах, застосування яких, визначається особливостями видів страхування [5].
 
Інноваційність в обслуговуванні передбачає використання web-інтерфейсу та асистанс- програм.
 
Впровадження web-програм у страхуванні дозволяє страховикам здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів, сприяє зменшенню адміністративних витрат страховика та скороченню часу на укладання договору. Програма інтерфейс у страхуванні, а саме – на ринку страхування життя сприяє дистанційному доступу клієнтів до власних накопичувальних рахунків, надає можливість відслідковувати стан власного рахунку. Асистанс програми передбачають консультації та надання додаткових послугу клієнтам в разі настання страхового випадку. За умови ефективного правового регулювання та досконалої нормативно-правової бази ці інноваційні програми значно полегшать співпрацю між страховими компаніями та страхувальниками.
 

          
Страховий ринок України перебуває на стадії становлення та розвитку, діяльність вітчизняних страхових компаній стимулює сильна конкуренція іноземних страхових компанії. Тому  впровадження інновацій є запорукою успіху в безкомпромісній конкурентній боротьбі.
 

 

 

1.      Ліга страхових організацій України/ Аналіз страхових ринків [Електронний ресурс]
Режим доступу:(http://uainsur.com/wp-content/uploads/2010/01/SK_3kv_2010.pdf)
2.      Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 N 40-ІV (ст.2,14)
(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15)
3.      О. Охріменко. Страхування туристів: інноваційна модель страхового продукту/
 Економика Крима №15/ Научно-практический журнал. – 2005. – с. 48 – 52 [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekonk/2005_15/012_ohrimenko.pdf)
4.      Кокшаров Р.В. Форми взаємодії страхової та банківської систем та причинно-
наслідкові зв’язки цих систем/Web-ресурс научно-практических конференцій
 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
(http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek2_koksharov.htm)
5.Веретнов В.І. Інноваційний потенціал непропорційного страхування/ Страхование 
 

         Перестрахование Бизнес [Електронний ресурс] – Режим доступу:
         (http://insbizz.blogspot.com/2009/11/blog-post_6378.html)


 

І.Ю. Кондрат, Х.В. Попович
НУ «Львівська політехніка»
Інноваційний підхід до формування страхових продуктів


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Краще бути м'яким і твердим зовні всередині, ніж твердим зовні і м'яким всередині.

Лао Цзи
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті