Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 01 05:44 | London, Apr 01 03:44 | New York, Mar 31 23:44
Shanghai, Apr 01 11:44 | Tokyo, Apr 01 12:44 | Sydney, Apr 01 14:44

Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості

Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості

Прийняття оптимальних управлінських рішень на підприємстві може базуватися на різноманітних критеріях оптимальності, однак, найбільш узагальнюючим з них є критерій максимуму ринкової вартості підприємства.За таких умов найкращими будуть визнані ті рішення, які максимізують ринкову вартість підприємства, а у випадку, якщо ці рішення потребують здійснення інвестиційних витрат, оптимальними визнаються ті, за якими різниця між приростом ринкової вартості підприємства та розміром цих витрат є максимальною.

Серед чинників, які впливають на збільшення вартості підприємств, особливо тих підприємств, які виготовляють науковомістку продукцію, важливе місце посідають обсяги інноваційної діяльності. Ці обсяги можуть бути оцінені з використанням трьох основних груп показників, а саме: показників доходів підприємства від здійснення ним інноваційної діяльності, показників прибутку від такого здійснення та показників витрат у провадження інноваційної діяльності.
 
Як відомо, на теперішній час в Україні рівень інноваційної активності підприємств більшості галузей економіки є надзвичайно низьким. При цьому, як показує досвід господарювання, власники та менеджери підприємств неохоче здійснюють інвестування інноваційних проектів. За таких умов обґрунтування необхідності та доцільності нарощування обсягів інноваційних витрат, яке б переконало господарюючі суб’єкти у потребі інтенсифікувати свою інноваційну діяльність, повинно базуватися на детальних та вірогідних розрахунках, що потребує створення відповідних методів та моделей. При їх побудові потрібно ретельно враховувати усі чинники, які об’єктивно знижують міру зацікавленості підприємств у провадженні інноваційної діяльності, зокрема, низький попит на окремі види продукції, наявність ризику, пов’язаного із здійсненням інноваційної діяльності, недостатній рівень забезпечення підприємств необхідними для такого здійснення видами ресурсів тощо. Очевидно, що наявність цих чинників зумовлює необхідність диференційованого підходу до визначення раціонального рівня інноваційної активності різних галузей економіки та окремих підприємств у межах кожної галузі.
 
Визначення цього рівня потребує встановлення залежності між обсягами інвестицій у здійснення підприємством інноваційної діяльності, зокрема у розроблення і виготовлення інноваційних видів продукції та у впровадження нових технологічних рішень, та приростом ринкової вартості даного підприємства внаслідок реалізації цих інвестицій. Очевидно, що внаслідок дії різноманітних лімітуючих факторів така залежність не може бути лінійною, а повинна характеризуватися, як правило, спадаючою граничною прибутковістю інвестицій. При цьому важливе значення має урахування чинника ризику та часових параметрів реалізації відповідних інноваційних проектів, зокрема поступового зниження прибутку підприємства від їх реалізації внаслідок дифузії інновацій. Таке урахування потребує налагодженого процесу науково-технічного прогнозування, зокрема, передбачення продуктових та технологічних змін в економіці.

Проведене дослідження показало, що на першому етапі побудови описаної залежності доцільно застосовувати дедуктивний підхід, за якого встановлюються наближені агреговані оціночні показники раціональних обсягів інвестицій у здійснення інноваційної діяльності підприємства, зокрема раціональна частка сукупних інвестиційних ресурсів, які доцільно вкласти в інноваційні проекти розвитку підприємства. Здійснивши таку оцінку, на подальших етапах можна конкретизувати перелік тих інноваційних проектів та програм, які слід реалізувати підприємству в плановому періоді з метою максимізації його ринкової вартості.

 

Л.І. Лесик
Національний університет «Львівська політехніка»
Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Той справжній друг, хто приховує наші недоліки від погляду інших людей і відкриває їх нашому власному погляду.

У. Секкер
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті