Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 20 07:24 | London, Apr 20 05:24 | New York, Apr 20 01:24
Shanghai, Apr 20 13:24 | Tokyo, Apr 20 14:24 | Sydney, Apr 20 16:24

Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах: організаційно-економічний аспект1 червня 2011 в 18:55 - Ілона Чіркова


Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах: організаційно-економічний аспект

Одним із негативних наслідків економічного зростання є інтенсифікація впливу людської діяльності на навколишнє середовище.Дослідження підтверджують, що Україна перебуває в стані затяжної економічної кризи, котра поглиблюється і негативно впливає як на конкурентоспроможність національної економіки, так і на якість життя людей. Сьогодні спостерігається глобальність масштабів екологічних проблем, а отже, зростає необхідність реалізації принципів сталого розвитку світової економіки.

Чільне місце у забезпеченні такого балансу займає актуальна для українських підприємств проблема екологізації виробництва. Приймаючи рішення про вдосконалення власного виробництва, суб’єкти господарювання в основному керуються меркантильними інтересами, тому важливо створити дієві механізми регулювання та стимулювання екологізації як на державному, так і на рівні підприємства.
 
Екологізація – це процес безупинного і послідовного розроблення та впровадження у виробничі процеси нових технологічних і управлінських заходів, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів при збереженні чи поліпшенні якості довкілля [1,2,3].
 
Сучасні масштаби екологічних порушень, а також необхідність компенсації втрат від великих аварій і стихійних лих створюють реальну загрозу переключення фінансових і матеріальних ресурсів із розв’язання стратегічних завдань   формування нової структури економіки на підтримання її наявного потенціалу.
 
Основними забруднювачами, а отже, й платниками зборів за забруднення навколишнього природного середовища у 2009 році були підприємства, які виробляють та розподіляють електроенергію , газ і воду (пред’явлено зборів на суму 541,3 млн.грн., або 45% від сумарного обсягу по країні), добувної промисловості (252,3 млн.грн., або 21%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (188,9 млн.грн., або 16%) [4].
 
В Україні, економіка якої знаходиться на етапі виходу із кризи, виникає небезпека погіршення екологічної ситуації, що пояснюється впливом таких факторів, як фінансові труднощі підприємств, які обмежують можливості виконання природоохоронних заходів; недостатні бюджетні асигнування галузям, які відповідальні за відтворення й охорону природних ресурсів (лісове господарство, водне господарство, геологорозвідка, природоохоронні органи); відсутність законодавчо закріплених розмежувань повноважень і відповідальності органів влади і управління, яке приводить до неузгодженості рішень у галузі використання ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, безвідповідальних дій у розпорядженні природними ресурсами та їхнього фактичного розкрадання; порушення господарських зв’язків, проектних технологічних режимів, посилення аварійності виробництв тощо [3].
 
Екологічна ситуація може стабілізуватися через зміну орієнтації соціально-економічного розвитку, формування нових цінностей, перегляд структури потреб, цілей пріоритетів і способів діяльності людини. Для того необхідно розробити комплекс радикальних політичних, законодавчих, соціальних, економічних, технологічних і організаційних заходів. При тому важливо дотримуватись принципу розумних компромісів при розв’язанні конфліктів, що виникають між необхідністю дотримання екологічних рекомендацій і обмежень та економічною мотивацією виробничо-господарської діяльності.
 
У процесі розроблення механізмів державної мотивації та стимулювання екологізації виробничо-господарської діяльності варто виходити з того, що в ринкових умовах природоохоронна діяльність повинна бути економічно доцільною.
 
Сьогодні під економічним механізмом екологізації виробництва розуміють [1,2] комплекс різноманітних важелів, нормативів, інституціональних структур, який через фінансово-економічне та організаційне сприяння стимулює проведення природоохоронних заходів.
 
До основних видів організаційно-економічних механізмів екологізації виробництва віднесено: примусові, заохочувальні та маркетингові.
 
Введення державного обов’язкового екологічного страхування (на відміну від добровільного) потребує спеціального закону, який встановлює організації, порядок утворення та функціонування державного екологічного страхового фонду. На першому етапі процесу доцільно встановити добровільну форму проведення екологічного страхування; другому – закріплювання фінансово-кредитної системи, апробації механізму страхування; третьому – розроблення основ методичної документації з обов’язкового екологічного страхування.
 
Для реалізації запроваджень загальнодержавних організаційно-економічних механізмів потрібні відповідні механізми на рівні підприємств. Найактуальнішими для вітчизняних підприємств є такі заходи, як запровадження концепції «зеленого офісу»; формування та розвиток екологічної культури, екологічного менеджменту й маркетингу; використання концепції «бережливого виробництва» тощо.
 
Виконані дослідження сутності, структури і складу організаційно-економічних механізмів екологізації виробництва дають можливість систематизувати наявні та запропонувати нові елементи і забезпечити раціональне екологічне управління на вітчизняних підприємствах.
 
Екологізація виробництва вітчизняними підприємствами дозволить зменшити протиріччя між економічним зростанням та збереженням і охороною природних ресурсів, дасть можливість підвищити ефективність ресурсоспоживання, вийти на нові ринки продуктових «зелених» інновацій та забезпечити конкурентоспроможність української економіки.
 
Вищенаведені аргументи актуалізують необхідність і визначають мотиви вітчизняних суб’єктів господарювання щодо екологізації виробництва.
 
Організаційно-економічні механізми екологізації виробництва доцільно формувати й застосовувати на загальнодержавному та внутрішньогосподарському рівнях. Загальнодержавний рівень складається з примусових, заохочувальних і маркетингових механізмів.
 
Внутрішньоорганізаційний рівень реалізується через орієнтацію підприємства на концепції «зеленого офісу», «бережливого виробництва», екоменеджменту, екомаркетингу, екокультури тощо.
 
Перспективними напрямами досліджень у такій галузі є вивчення передового досвіду зарубіжних підприємств з адаптацією до умов господарювання вітчизняних ринкових суб’єктів, виконання глибокого аналізування окремих елементів організаційно-економічних механізмів і розроблення рекомендацій з їхнього запровадження у практичну діяльність на загальнодержавному та внутрішньогосподарському рівнях управління.
 

 
1. Макарова Н.С. Економіка природокористування/ Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 322с.
2. Новіцький В.Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку/ В.Є. Новіцький. – К.: НАУ, 2004.-268с.. 3. Фещенко В.П. Екологізація виробництва як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки: [Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://www.rusnauka.com/18NiIN2007/Economics/22417.doc 4. Довкілля України у 2009 році: [Електронний ресурс]/ Сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua


А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець, І.В. Семеряк

НУ «Львівська політехніка»

Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах: організаційно-економічний аспект


Новини Статті Аналітика
"ЕЛУАД" просить відкрити на підприємстві асфальтобетонний завод Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Макроогляд, січень Макроогляд, січень
Вартість медичних страховок для українських туристів подорожчала Вартість медичних страховок для українських туристів подорожчала Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності
ДКЦПФР заборонила на 12 місяцівторгувати цінними паперами 12 підприємств групи ДКЦПФР заборонила на 12 місяцівторгувати цінними паперами 12 підприємств групи "Донецьксталь" Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
ООН поліпшила оцінку зростання світової економіки в 2011 році ООН поліпшила оцінку зростання світової економіки в 2011 році Актуальні напрями інвестиційних проектів Актуальні напрями інвестиційних проектів Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Світовій економіці пророкують стагфляцію Світовій економіці пророкують стагфляцію Панама - один з найпривабливіших офшорних центрів світу Панама - один з найпривабливіших офшорних центрів світу I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Ти ніколи не вирішиш проблему, якщо думатимеш так само, як ті, хто її створив.

Альберт Ейнштейн
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті