Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 19 23:54 | London, Jan 19 21:54 | New York, Jan 19 17:54
Shanghai, Jan 20 05:54 | Tokyo, Jan 20 06:54 | Sydney, Jan 20 08:54

Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту

Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту

Як зазначає Верховна Рада України у своїй Постанові "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", екологічну ситуацію України на сьогоднішній день визначають як таку, що наближена до стану глобальної екологічної катастрофи [1].Тому питання, пов’язані з регулюванням екологічної безпеки в нашій країні є досить актуальними. І хоча на рівні держави рекомендації щодо впровадження екозаходів розглядаються досить активно, однак застосування екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах не є поширеною практикою на відміну від таких країн як Німеччина, Японія та США.

Eкологічний менеджмент (екоменеджмент) - це система управління навколишнім середовищем, орієнтована на побудову гармонійного співіснування людини і природи, яка базується на принципах введення екологічної політики на підприємствах, їх плануванні, реалізації, вимірюванні та оцінюванні екологічних показників виробничо-господарської діяльності, а також постійному поліпшенні її стану [2].
 
Для ефективного і перспективного розвитку екоменеджменту в організації потрібно постійно використовувати різні інновації. Це певна новизна, що вводиться на підприємстві та забезпечує якісний та результативний ріст ефективності продукції чи процесів, а також сприяє високій конкурентоспроможності організації як на зовнішньому так і на внутрішньому ринку [3].
 
Екологічно орієнтована інноваційна діяльність підприємства повинна реалізовуватись на основі застосування екологічно чистих безвідходних та маловідходних технологій, встановлення очисних споруд для шкідливих викидів газів та стічних вод, застосування новітніх технологій з переробки сировини для затрат меншої кількості енергії, розробляння і постачання продукції, яка не має шкідливого впливу на довкілля.
 
На розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту впливає низка чинників, які сприяють розвитку інновацій або перешкоджають їх запровадженню. Їх, в свою чергу, доцільно поділити на дві групи: чинники зовнішнього та внутрішнього впливу. Зовнішні чинники впливу – це фактори, вплив яких на розвиток інновацій в сфері екоменеджменту здійснюється з боку навколишнього середовища організації. До них відносять: рівень економічного зростання, політична ситуація в країні, національна та міжнародна законодавча база, податкова політика, наявність зовнішніх джерел фінансування, науково-технічний прогрес, екологічна ситуація в країні та міжнародні програми з екологічної безпеки. Внутрішні чинники – це чинники, які впливають на розвиток інновацій в межах внутрішнього середовища підприємства. До них належать: цілі організації в напрямку реалізації екологічних заходів; рівень забезпеченості внутрішніми джерелами фінансування; наявність фахівців з екологічної безпеки та відповідних структурних підрозділів. Розгляньмо деякі з зовнішніх чинників впливу.
 
Як свідчить досвід розвинених країн, одним із стимулів запровадження новітніх технологій у сфері екоменеджменту є рівень стійкого економічного зростання в країні, адже за відсутності останнього не буде коштів для фінансування даної сфери. А у власників підприємств у ситуації економічного спаду першочерговим завданням буде уникнення банкрутства.         
 
Одним із важливих чинників є фінансування екологічного менеджменту. Для підприємств здійснення інвестицій в інноваційні проекти є завжди ризиковим кроком, адже застосування того чи іншого нововведення, яке ще не було перевірено, і у випадку його невдалого впровадження підприємство-інвестор не отримає прибутку. Але навіть не дивлячись на це, суб’єкти господарювання все одно вкладають кошти в інновації в сфері екоменеджменту, адже це є як екологічно, так і економічно обґрунтовано [4]. Однак, слід зазначити, що формуючи джерела фінансування інновацій, можна зустрітися з проблемою нестачі коштів, яка гальмуватиме процес їх розвитку в сфері екологічного менеджменту.
 
Вітчизняна законодавча база, як чинник зовнішнього впливу, здебільшого перешкоджає розвитку інновацій. Згідно з дослідженнями, державна підтримка реалізації інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств становить лише 1000000тис. грн. на рік, а це приблизно 3% від загальної суми фінансування інвестиційної діяльності підприємства, де: 60-70% становлять власні ресурси, 3-4% - кредити та 1-2% - кошти зовнішніх інвесторів [5, 6].
 
Як свідчить досвід інших країн, одним із чинників, що впливає на запровадження підприємствами екологічних інновацій є державна податкова політика, адже стимулювати підприємства до запровадження інновацій можна шляхом надання пільг щодо оподаткування підприємств з екологічно орієнтованим виробництвом, зберігаючи при цьому їх автономність та збільшуючи економічну відповідальність. В Україні, нажаль, система стимулюючого інноваційного оподаткування не створює сприятливих умов для розвитку інновацій на підприємстві. Зокрема, аналізуючи Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», можна сказати, що екологічно орієнтовані інновації стоять далеко не на першому місці серед списку інноваційних сфері діяльності, даючи першість таким напрямам розвитку як будівництво і реконструкція транспортних систем; розвиток машинобудування та приладобудування; мікроелектроніка; інформаційні технології; телекомунікації [5].
 
Одним із чинників запровадження екологічних інновацій став розвиток механізму міжнародного технологічного обміну та науково-технічний прогрес, а також міжнародні програми з екологічної безпеки, такі як ООН, ЮНЕСКО (Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), ММО (Міжнародна морська організація), МАГАТЕ (Міжнародна організація з радіологічного захисту), МСОП (Міжнародна спілка охорони природи та природних ресурсів), МКОДР (Міжнародна комісія з охорони довкілля і розвитку), ЕФОС (Глобальний фонд навколишнього середовища).
 
Врахування зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту дозволить підприємствам ефективніше планувати екологічні заходи на підприємстві, організовувати та мотивувати роботу працівників, задіяних до даної сфери діяльності, контролювати та регулювати процеси управління екологічною безпекою тощо.
 
1. Положення Верховної Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" від 5 березня 1998р.(станом на 27.03.2007р.)[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uazakon.com/big/text1340/pg1.htm
2.Екологічний менеджмент / [за ред. В.Ф.Семенова, О.Л.Михайлюк]. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004р.-407с.
3.Інноваційний менеджмент: навчальний посібник/ [за ред. П.П.Микитюк] – Тернопіль: Економічна думка,2006. -295с.
4.Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навчальний посібник /[за ред.. Ілляшенко С.Н]. – Суми, ВТД «Університетська книга»,2004 – 278с.
 5 .Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від остання редакцiя вiд 14.07.2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15
6. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 – РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2011 рік Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=2857-17

 

К.В.Присяжна, Х.С. Передало
НУ «Львівська політехніка»
Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті