Інвестиції.орг

Kyiv, Mar 25 15:50 | London, Mar 25 13:50 | New York, Mar 25 09:50
Shanghai, Mar 25 21:50 | Tokyo, Mar 25 22:50 | Sydney, Mar 26 00:50

Банківське кредитування в стратегії модернізації та інноваційного розвитку економіки України

Банківське кредитування в стратегії модернізації та інноваційного розвитку економіки України

Модернізація та інноваційний розвиток є безальтернативними пріоритетними напрямками реформування національної економіки у посткризовий період [1].Водночас брак фінансових ресурсів, зокрема хронічний дефіцит держбюджету України, ускладнює реалізацію інноваційних програм. Це у свою чергу вимагає диверсифікації механізмів їх фінансування на засадах не лише безповоротного бюджетного фінансування, але і на поворотній, тобто кредитній основі. Адже як справедливо відзначав Й. Шумпетер, “кредит – це в основному створення купівельної здатності для передачі її підприємцеві, що відкриває йому доступ до народногосподарського потоку благ ще до того, як він отримає на це обґрунтоване право”[2, с. 217]. Відтак саме завдяки підприємницькому хисту та кредитним ресурсам відбувається передислокація чинників виробництва з попередніх сфер використання і зосередження на нових, продуктивніших напрямах економічного прогресу.

З цих позицій заслуговує уваги дослідження кредитних важелів фінансового забезпечення стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. Водночас враховуючи специфіку функціонування національного кредитного ринку, котрий головним чином зосереджений у сегменті банківського кредитування, доцільно визначити пріоритети саме банківського кредитування.
 
У цьому контексті, розглядаючи тенденції банківського кредитування на сучасному етапі, слід передусім відзначити, що позитивні тенденції відновлення довіри населення до національної банківської системи (у великій мірі завдяки значній державній підтримці банківської системи у період кризи), а також і позитивна динаміка посткризового розвитку національної економіки сприяють в цілому поступовому відновленню банками кредитних операцій. Так, за період з липня по грудень 2010 р. мало місце зростання кредитної заборгованості банків на 29278 млн. грн.[3].
 
Однак в цілому позитивна динаміка кредитування банками національної економіки практично не стосується інвестиційного кредитування. Так, протягом 2010 р. банки надавали перевагу короткостроковому кредитуванню суб’єктів господарювання на поточні потреби, тоді як інвестиційне кредитування практично не проводилось.
 
Зокрема обсяги кредитної заборгованості банків за наданими кредитами нефінансовим корпораціям в поточну діяльність зросли протягом 2010 р. на 41947 млн. грн., тоді як заборгованість за кредитами, наданими на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості зменшилась на 4,058 млн.грн., а заборгованість за іншими кредитами в інвестиційну діяльність зросла лише на 857 млн. грн.[3].
 
Очевидно, що такі тенденції не сприяють реалізації в Україні стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки, а відтак і забезпеченню надійної бази для сталого економічного зростання.
 
На наш погляд, головними чинниками, що стримують кредитну активність вітчизняних банків, зокрема і в частині інвестиційного кредитування, на сучасному етапі є наступні:
 
· зростання частки проблемної кредитної заборгованості, що відволікає значні фінансові та людські ресурси на її обслуговування (з 1,3% на 01.01.2008 р. до 13,1% на 01.10.2010 р. [3] за офіційними даними, а за даними деяких експертів і аналітиків, зокрема агентства Fitch Ratings,  до 56% [4]);
 
· слабка ресурсна база кредитування, що характеризується переважанням короткострокових ресурсів (депозити на вимогу та до одного року станом на 01.01.2010р. становлять 68,6% депозитного портфеля вітчизняних банків [3]);
 
· зростання вкладень вітчизняних банків у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), котрі є низькоризиковими та високоприбутковими активами (протягом 2010 р. вкладення банків у ОВДП зросли на 37789 млн.грн., тобто практично втричі [3]);
 
· низький попит на кредит у зв’язку із високими реальними процентними ставками за банківськими кредитами (реальні процентні ставки протягом 2010 р. знизились, однак залишаються достатньо високими: приблизно 20% у гривнях та 13% – у іноземній валюті, а також у зв’язку зі слабким споживчим попитом в цілому (роздрібний товарообіг зріс у 2010 р. на 7,6%, а індекс споживчих цін – на 9,1% [5]).
 
Таким чином, враховуючи сучасні тенденції банківського кредитування національної економіки, а також з позиції необхідності посткризового відновлення та системної модернізації економіки, вважаємо доцільним розробку державної стратегії стимулювання економічного зростання в Україні, у якій важливу увагу слід зосередити на інноваційному розвиту економіки на основі широкого використання кредитного потенціалу вітчизняної банківської системи.
 
Список використаних джерел:
1.       Виступ Президента України Віктора Януковича із щорічним посланням до Верховної Ради України. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.president.gov.ua/news/19736.html 
2.       Шумпетер Й. Теория экономического развития: (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Пер. с нем. В.С. Автономова и др.; Общ. Ред. А.Г. Милейского. – М.: Прогресс, 1982.
3.       Національний банк України. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.bank.gov.ua
4.       Українці не можуть повернути банкам понад 56 % кредитів. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.tsn.ua

Держкомстат України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

                                                                                                                                                                                        М. І. Хмелярчук

                                                                                                                                                                                                                  Університет банківської справи НБУ

Банківське кредитування в стратегії модернізації та інноваційного розвитку економіки України


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Якщо Ти не твориш свою реальність, то реальність створює Тебе!

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті