Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 21 17:55 | London, Apr 21 15:55 | New York, Apr 21 11:55
Shanghai, Apr 21 23:55 | Tokyo, Apr 22 00:55 | Sydney, Apr 22 02:55

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фрмування та розвитку інноваційної інфраструктури"13 травня 2011 в 15:54 - Ілона Чіркова


Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фрмування та розвитку інноваційної інфраструктури"

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури" присвячена визначенню пріоритетів формування національної та регіональної інноваційної інфраструктури, дослідженню особливостей функціонування інноваційних структур, використанню дослідницького потенціалу ВНЗ в інноваційному розвитку.ПРОГРАМА

Міжнародна науково-практична конференція
"ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
присвяченої 45-тій річниці започаткування діяльності інституту економіки та менеджменту і  40-й річниці кафедри економіки підприємства та інвестицій

Конференція залучила до наукової дискусії спеціалістів науково-дослідних і промислових організацій, викладачів, аспірантів та студентів.

Національний університет "Львівська політехніка", 2011

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ УЧАСНИКАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.    Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
2.    Szent Istvan University
3.    Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
4.    Азовський морський інститут
5.    Вища школа підприємництва і управління (Лолзь)
6.    Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
7.    Головне управління Державного казначейства України у Львівській області
8.    Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
9.    Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"
10.    Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
11.    Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"
12.    Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
13.    Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
14.    Дніпропетровська державна фінансова академія
15.    Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
16.    Донбаська національна академія будівництва і архітектури
17.    Донецький державний університет управління
18.    Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
19.    Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка
20.    Європейський університет
21.    Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
22.    Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська Політехніка"
23.    Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України
24.    Київський економічний інститут менеджменту
25.    Київський інститут бізнесу та технологій Вінницька філія
26.    Київський національний торговельно-економічний університет
27.    Київський національний університет технологій та дизайну
28.    Луцький національний технічних університет
29.    Львівська державна фінансова академія
30.    Львівська комерційна академія
31.    Львівська міська рада
32.    Львівська обласна громадська організація "Колегіум молодих науковців"
33.    Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
34.    Львівський державний університет внутрішніх справ України
35.    Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
36.    Львівський національний університет ім. І.Франка
37.    Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
38.    Львівський регіональний центр з інвестицій та розвитку Державного агентства України з інвестицій та розвитку
39.    Львівський центр науки, інновацій та інформатизації
40.    Миколаївський державний аграрний університет
41.    Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
42.    Мукачівський державний університет
43.    Навчально-науковий інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола НУ "Львівська політехніка"
44.    Науково-технологічний парк "Яворів"
45.    Національний авіаційний університет
46.    Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
47.    Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
48.    Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
49.    Національний університет біоресурсів і природокористування України
50.    Національний університет водного господарства та природокористування
51.    Національний університет харчових технологій
52.    Національний університет "Львівська політехніка"
53.    Національний університет "Одеська юридична академія"
54.    Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
55.    Національний університет ДПС України
56.    Національний фармацевтичний університет
57.    Одеський державний економічний університет
58.    Одеський національний політехнічний університет
59.    Приазовський державний технічний університет
60.    Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет"
61.    Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
62.    Сумський державний університет
63.    Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
64.    Тернопільський національний економічний університет
65.    Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
66.    Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
67.    Технологічний парк Національного університету "Львівська політехніка"
68.    Українська державна академія залізничного транспорту
69.    Харківська національна академія міського господарства
70.    Херсонський національний технічний університет
71.    Хмельницький національний університет
72.    Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України НАН України
73.    Черкаський державний технологічний університет
74.    Черкаський інститут банківської справи
75.    Чернігівський державний технологічний університет
76.    Чернігівський Державний інститут економіки і управління

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповіді на пленарному засіданні - до 20 хв.
Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв.

19 травня 2011 року
9:00 - 10:00 – реєстрація учасників
10:00 – 11:30 – пленарне засідання
11:30 –- 11:45 - технічна перерва
11:45 – 13:00 - пленарне засідання
13:00 – 14:00 - обід
14:00 – 15:30  – пленарне засідання
15:30 – 15:45 - технічна перерва
15:45 – 17:00 - пленарне засідання
18:00 – урочиста вечеря з нагоди відкриття конференції

20 травня 2011 року
9:00 – 13:00 – секційні засідання
13:00 – 14:00 – кава-брейк
13:00 – 17:00 – секційні засідання
18:00 – екскурсія: "Вечірній Львів"

21 травня 2011 року
9:00 – 11:00 – підсумки та закриття конференції
11:30 – 15:00 – екскурсія: "Таємниці міста Львова"
15:00 - від’їзд учасників конференції

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Актова зала Головного корпусу
Національного університету "Львівська політехніка"
1. БОБАЛО Ю.Я. – Вітальне слово.
Ректор Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н., професор
2. АДАМЧАК С. – Вітальне слово.
Ректор Політехніки Свентокшиської у Кельцах, професор, др.габ.
3. ЯНКІВ М.Д. – Вітальне слово.
Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, д.е.н., професор.
3. ПІХ З.Г. – Взаємодія Львівської політехніки, установ НАН України, бізнесу і органів місцевої влади у створенні інноваційної системи регіону.
Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка", д.х.н., професор.
4. КУЗЬМІН О.Є. – Роль ВНЗ як складової інноваційної інфраструктури .
Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.
5. КОЗИК В.В. – Завжди на інноваційних позиціях. Кафедрі економіки підприємства та інвестицій – 40 років.
Завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., професор.
6. СОЛОВЙОВ В.П. – Передумови та реалії створення інноваційної інфраструктури в Україні.
Заступник директора центру досліджень науково – технічного потенціалу НАН України, д.е.н., професор.
7. ФЕДУЛОВА Л.І. – Проблеми формування технологічної інфраструктури як складової національної інноваційної системи.
Завідувач відділом ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", д.е.н., професор.
8. ЧУХРАЙ Н.І. – Академічний кластер як форма регіональної інноваційної інфраструктури.
Завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.
9. ГЕРАСИМЧУК В.Г. – Програмний підхід і управління інноваційним розвитком.
Професор кафедри міжнародної економіки Національного університету "Київський політехнічний інститут", д.е.н.
10. ПЕТРОВИЧ Й.М. – Інформаційна інфраструктура та її роль в модернізації економіки України.
Професор кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н.
11. КОТОВСЬКА-ЄЛЬОНЕК М. – Вибрані аспекти оцінювання ефективності інвестицій в інфраструктуру залізничного транспорту.
Завідувач кафедри економіки і менеджменту Політехніки Свентокшиської у Кельцах, професор, др.габ.
12. ДМИТРАСЕВИЧ І.В. – Львівська інноваційна система – механізм підтримки розвитку інновацій.
Завідувач сектору супроводу інвестиційних проектів департаменту економічної політики Львівської міської ради.
13. ЯВОРСЬКИЙ М.С. – Система науково-технічної інформації України: існуючі виклики і нові можливості.
Директор Львівського центру науки, інновацій та інформатизації, к.т.н.
14. ГУРСЬКА Н.І. – Стан та проблеми залучення інвестицій в регіон.
Директор Львівського регіонального центру з інвестицій та розвитку Державного агентства України з інвестицій та розвитку, к.б.н.
15. ЗАЛУЦЬКИЙ Ю.С. – Технопарк "Яворів" як інструмент залучення інвестицій в інновації.
Генеральний директор технопарку "Яворів" (Львівська область).
16. МАНЗІЙ В.П. – Досвід та проблеми діяльності технопарку як інноваційного структурного підрозділу Львівської політехніки.
Директор технопарку Львівської політехніки, к.т.н., доцент.
17. МАКСИМОВИЧ Л.В. – Досвід та проблеми бізнес-інкубації в університетах.
Директор бізнес – інкубатора технопарку Львівської політехніки.
18. ШПАК Н.О. – Концепція комунікаційного менеджменту в умовах інноваційного розвитку.
Докторант Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н.,
доцент.
19. ВОЛОВЕЦЬ Я.В. – Інноваційні освітні технології як фактор розвитку інноваційної інфраструктури.
Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент.

СЕКЦІЯ 1. ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Інститут економіки і менеджменту
IV навч. корпус, ауд. 209А
Модератор секції:
КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор
Помічники модератора:
ШПАК Н.О. – докторант Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н., доцент
ЯРЕМКО І.І. – доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету  "Львівська політехніка", д.е.н.
Секретар:
ЗАГОРЕЦЬКА О.Я. – ст. викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н.

1.    Баланська О.І.    Страхування у системі фінансування  житлового будівництва
2.    Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В.    Першочергові завдання розвитку інноваційної діяльності в Україні
3.    Бохан А.В.    Глобальна конкуренція та реалізація стратегій інноваційної інтеграції
4.    Брунець Б.Р.    Роль туристичної сфери у розвитку інфраструктури
5.    Бублик М.І.    Державне регулювання викидами та забрудненням довкілля: інноваційна пастка
6.    Бублик М.І., Дякунчак Р.М.    Екологічне страхування як пріоритет формування інноваційної інфраструктури національної економіки
7.    Вавричук О.С.    Механізм залучення приватних інвестицій до розвитку житлово-комунальної галузі
8.    Віблий П.І.,
 Брень Р.В.    Інвестиції в промислово-фінансові групи – механізм для забезпечення стабільності фінансового розвитку України
9.    Вороніна Р.М.    Інноваційні технології у фінансовому моніторингу
10.    Гальчак Х.Р.    Соціальна відповідальність бізнесу в умовах розвитку інноваційної інфраструктури
11.    Гнилянська Л.Й.    Проблеми впровадження інновацій на підприємстві
12.    Гречаник Б.В.    Інноваційна культура підприємства як передумова формування його інноваційного клімату
13.    Гринів Н.Т.,
Жданович Р.В.    Глобалізація світових логістичних систем
14.    Д`яконова І.І.,
Мірошниченко Г.О.    Дослідження сутності поняття "економічна рівновага"
15.    Дедіков О.І.    Про визначення пріоритетів у формуванні інноваційної економіки в Україні
16.    Демкович О.С.    Діяльність менеджменту в організуванні процесів адаптації інноваційної інфраструктури до умов зовнішнього середовища
17.    Денисюк С.Г.    Суспільно-економічні інститути як комунікаційні елементи національної інноваційної інфраструктури
18.    Дмитренко М.Й.,
Свічинський М.М.    Innovative model of the transformation of Ukraine’s economy
19.    Дубодєлова А.В.,
Юринець О.В., Семеряк І.В.    Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах: організаційно-економічний аспект
20.    Євтух Л.Б.,
Патрікі Н.П.    Бюджетний менеджмент в системі фінансового менеджменту в Україні
21.    Жук О.С.,
Литвиненко Н.О.    Пріоритети формування національної інноваційної інфраструктури
22.    Запороджець М.Ю.    Фондові біржі в інноваційній моделі розвитку економіки України
23.    Іващенко Є.О.,
Шкуренко О.В.    Інституціональні особливості інфраструктури інноваційного ринку
24.    Кабачинський М.І.,
Лопатовська О.В.    Фінансові аспекти формування інноваційної інфраструктури України
25.    Кавтиш О.П.    Проблеми та перспективи формування та розвитку інноваційного потенціалу національного господарства
26.    Карковська В.Я.    Вплив інвестиційного потенціалу та ВВП на трансформацію заощаджень в інвестиції
27.    Козак П.З.    Проблеми професійної адаптації на вітчизняних підприємствах
28.    Колодій Ю.С.    Характеристика індикативного планування в різних країнах
29.    Кондрат І.Ю.,
Попович Х.В.    Інноваційний підхід до формування страхових продуктів
30.    Косович Б.І.    Моральність і інноваційний розвиток у сучасному суспільстві: проблеми  відповідності
31.    Кудрицька Н.В.    До питання щодо розвитку інноваційної інфраструктури
32.    Литвиненко Л.Л.    Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України
33.    Літвінова О.В.,
Посилкіна О.В.    Аналіз інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства
34.    Макаренко М.В.    Інноваційна модель транскордонного співробітництва як елемент регіональної інноваційної інфраструктури
35.    Мишко О.А.    Проблеми формування інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки
36.    Мних О.Б.,
Руденко А.В.    Практична цінність маркетингу у формуванні попиту на інновації: світовий та вітчизняний досвід.
37.    Монастирська Г.В.    Наукова й інноваційна діяльність: співвідношення і взаємодія.
38.    Наконечна А.В.    Пріоритети інноваційної політики України
39.    Наконечна Н.В.    Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки
40.    Оліфіренко Л.Д.    Механізми державного регулювання розвитку промислових корпорацій в умовах інтеграції
41.    Паєнтко Т.В.    Податкове стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури
42.    Прасолов І.М.    Оптимізація дивідендної політики підприємств як складова інноваційного розвитку економіки України
43    Редькін В.В.,
Соловьов В.П.    Класифікація інституціональних проблем, які обмежують інноваційний розвиток
44.    Рогульський В.М.    Роль комерційних банків у розвитку інфраструктури фондового ринку
45.    Романюк Т.Ф.    Інновації ─ шостий технологічний уклад
46.    Синишин І.Б.    Перспективи формування національної інноваційної системи в Україні
47.    Славкова А.А.    Необхідність аудиту в особистому прибутковому оподаткуванні
48.    Стадник В.В.    Підприємницькі університети в інфраструктурі інноваційного розвитку національної економіки
49.    Теребух А.А.    Сфера застосування господарських рішень
50.    Тижай Н.В.,
 Костюк О.С.    Проблеми інноваційної інфраструктури України
51.    Тимошик Н.С.    Міжнародна торгівля як особлива форма міжнародних економічних відносин
52.    Ткачик Ф.П.    Дефініції інвестиційної політики в сучасних умовах реформування економіки України
53.    Фаєк Н.В.,
 Кузьо Н.Є.    Інноваційна  інфраструктура   України: проблеми та перспективи розвитку
54.    Фащевська О.М.    Особливості нормативно-правового регулювання інноваційної інфраструктури в Україні та напрями його удосконалення
55.    Чаус О.Я.,
Галишич Х.І.    Проблеми реалізації стратегії  розвитку  інноваційної  інфраструктури
56.    Чаус О.Я.,
 Цимбалюк І.М.    Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні й на регіональному рівні
57.    Чаус О.Я.,
Гуц З.С.    Проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні
58.    Шовкун І.А.    Формування фінансової ланки інноваційної інфраструктури
59.    Яненкова І.Г.    Інформаційне забезпечення процесів інноваційного розвитку корпорацій як складової інноваційної інфраструктури
60.    Яремко І.І.    Потенціал економічних систем національного господарства України
61.    Яшкіна О.І.    Маркетингові дослідження конкурентоспроможності інновацій

 
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІЧНА АКТИВІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Інститут економіки і менеджменту
IV навч. корпус, ауд. 423
Модератор секції:
ГЕРАСИМЧУК В.Г. – професор кафедри міжнародної економіки Національного університету "Київський політехнічний інститут", д.е.н.
Помічники модератора:
МАНЗІЙ В.П. – директор технопарку  Львівської політехніки, к.т.н., доцент
ПОДОЛЬЧАК Н. Ю. - доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н.
Секретар:
ЯНЕВИЧ Н.Я. - асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка"

1.    Бабяк О.В.    Інноваційний підхід щодо оптимізації процесу виконання місцевих бюджетів за видатками
2.    Бакушевич І.В.    Критерії та чинники формування інноваційного ландшафту Карпатського євроререгіону
3.    Барінов В.В.,
Скорик Г.І.    Агрохолдинги - сучасна форма організації агропромислового виробництва в Україні
4.    Беспалюк Х.М.    Способи активізації інноваційної діяльності приладобудівних підприємств
5.    Буряченко А.Є.    Принципи організації комунальної інфраструктури
6.    Вермінська О.М.,
Гориславець П.А.     Інноваційна інфраструктура Львівської області
7.    Веселевський М.,
Петецький І.    Автомобілебудування як чинник інноваційного розвитку економіки регіону
8.    Гайванович Н.В.    Проблеми співпраці у ланцюгу поставок
9.    Гвоздю С.Ю.    Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності на підприємствах
10.    Данилович М.П.    Регіональні інноваційні системи: етапи становлення та проблеми розвитку
11.    Денисюк Г.Л.    Актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону
12.    Довбенко В.І.    Перспективні можливості інноваційного розвитку регіону з позицій інтересів людини
13.    Захарін С.В.    Комерціалізація інновацій та науково-технічних розробок з використанням потенціалу регіональної інноваційної інфраструктури
14.    Зеленкіна К.І.    Єврорегіональний вектор транскордонного розвитку підприємства
15.    Климович О.В.,
Литвиненко Н.О.    Розвиток інноваційної регіональної інфраструктури
16.    Ключник А.В.    Інноваційний розвиток аграрних підприємств Миколаївської області
17.    Козачук М.О.    Франчайзинг в активізації регіональної інноваційної інфраструктури
18.    Кузнєцова Т.В.,
Сіпайло Л.Г.    Впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону
19.    Любомудрова Н.П.    Принципи ефективного мотивування працівників інноваційної інфраструктури
20.    Манзій В.П.,
Стояновський А.Р.    Передумови та перспективи створення львівського міського академічного бізнес-інкубатора
21.    Мартиняк І.О.    Вплив інноваційної інфраструктури на формування регіональних кластерних ініціатив
22.    Михайленко Н.О.    Розвиток інноваційної інфраструктури рибних господарств Херсонської області
23.    Михайліченко Г.І.    Глобальні виклики управління знаннями в туризмі
24.    Назаренко І.Л.    Шляхи розвитку інноваційної інфраструктури Харківської області
25.    Недобєга О.О.    Кластеризація як ефективний інструмент забезпечення соціально-еконмоічного розвитку підприємств і регіонів
26.    Оксанич О.Є.    Принципи управління формуванням регіональної системи інновацій
27.    Олійник Я.І.,
Огерчук Ю.В.    Формування інноваційної інфраструктури у сфері електроенергетики в Західному регіоні України
28.    Парубець О.М.    Інноваційне оновлення транскордонної транспортної інфраструктури єврорегіону "Дніпро"
29.    Пішенін І.К.    Модульний підхід до економічної активізації перевезень вантажів морським транспортом як складова розвитку інноваційної інфраструктури
30.    Повстяна А.С.    Підвищення ефективності регіонального управління місцевими бюджетами органами місцевого самоврядування
31.    Попівняк О.М.    Територіальні  відмінності розвитку регіонів України та інструменти  їх регулювання
32.    Рубек Н.А., Нагай О.І.    Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект
33.    Рудь Н.Т.    Кластерний підхід до побудови інноваційної інфраструктури регіону
34.    Савченко М.В.    Проблеми фінансування освіти в Україні
35.    Сугоняко Д.О.    Розвиток інноваційної інфраструктури туристичного транспорту регіону
36.    Хаустова К.М.    Цілі інвестиційно-інноваційної діяльності в системі стратегічного управління підприємства
37.    Чала Н.Д.    Державно-приватне партнерство в Україні
38.    Шилепницький П.І.    Державно-приватне-партнерство як інноваційний підхід до забезпечення регіонального розвитку
 
СЕКЦІЯ 3. КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР
Інститут економіки і менеджменту
IV навч. корпус, ауд. 421
Модератор секції:
СКВОРЦОВ І.Б. – професор кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н.
Помічники модератора:
КОТОВСЬКА-ЄЛЬОНЕК М. – завідувач кафедри економіки і менеджменту Політехніки Свентокшиської у Кельцах, професор, др.габ.
МЕЛЬНИК О.Г. – доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н.
Секретар:
ВОЙЦЕХОВСЬКА В.В. – ст. викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н.

1.    Oksanycz А.    Zasady zarządzania kreowaniem regionalnego systemu innowacji
2.    Kaczmarska В.    Infrastruktura systemów innowacji
3.    Алєксєєв І.В.,
Волошин О.П.    Роль первинних ланок з підготовки та використання кадрів підприємств
4.    Алєксєєва С.І.    Критерії доцільності та необхідності здійснення процесу резервування ресурсів НТПВ
5.    Андрос С.В.    Реалізація системи збалансованих показників банку
6.    Бала Р.Д.    Модель коучингової комунікації на підприємстві
7.    Банах Ю.В.,
Коркуна І.І.    Засади планування на машинобудівному підприємстві з інноваційним наповненням
8.    Баранівська Х.С.    Вплив інноваційної діяльності на економічну стійкість
9.    Бардиш Г.О.,
Гладка У.Б.,
Селюченко Н.Є.    Інтелектуальний капітал, як наукові інновації
10.    Безнощенко Н.О.    Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури
11.    Безсмертний С.Ю.    Національні аспекти розвитку інноваційної діяльності
12.    Бешлей О.Н.    Економічна думка щодо розвитку підприємництва: історичний аспект
13.    Бица В.Й.    Теоретико-методологічні засади стратегічного маркетингу на ринку спеціальної промислової продукції

14.    Благодєтєлєва-
Вовк С.Л.    Проблеми створення та функціонування підприємств-мікроцивілізацій
15.    Бойчук А.Б.    Роль держави у розв’язанні проблем інвестування інноваційної діяльності
16.    Босак А.О.,
Босак О.А.    Інформаційно-комунікаційне забезпечення функціонування інноваційних підприємств
17.    Бохан А.В.    Глобальна конкуренція в потенціалі реалізації стратегій інноваційної інтеграції
18.    Василенко І.В.    Застосування інноваційних рішень при організації обслуговування негабаритних та надважких вантажів авіаційним транспортом
19.    Вацик Н.О.    Місце витрат на експортну діяльність у системі управління інноваційних підприємств
20.    Вдовенко Н.М.    Інноваційне забезпечення аквакультурного виробництва
21.    Вербицька Г.Л.    Інновації як основа конкурентоспроможності підприємства
22.    Висоцький А.Л.,
Клинова І.В.    Обґрунтування вибору фінансово-інвестиційних стратегій діяльності інноваційних структур
23.    Водянко Х.Я.,
Симак А.В.,
Яськів М.І.    Сучасні підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
24.    Возний Д.Р.,
Гончар М.Ф.,
Возний Н.Р.    Організація руху інформаційних потоків у процесі розроблення  виробничої програми в умовах інноваційної діяльності підприємства
25.    Воробець С.Й.,
Мельник О.М.,
Жученко О.Й.    Особливості інноваційного розвитку галузі  тваринництва в Україні
26.    Вороновська М.М.    Доплати і надбавки у стимулюванні інноваційної діяльності підприємства
27.    Габріелова Т.Ю.    Оптимізація величини вантажних одиниць при реалізації інноваційних логістичних концепцій на авіатранспорті
28.    Георгіаді Н.Г.,
Лучко Г.Й.,
Федорчак О.Є.    Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації
29.    Глинський Н.Ю.,
Лапан Н.Я.    Роль інноваційної інфраструктури у стимулюванні
діяльності підприємств у науково-технічній сфері
30.    Голуб І.М.    Проектування типів зовнішньої реклами та архітектурно-художні функції міського середовища
31.    Горшкова Т.С.    Роль мотивування інноваційної діяльності у забезпеченні розвитку підприємства
32.    Гринів Н.Т.,
Русановська О.А.    Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України
33.    Гришко В.А.,
Ковалеляк М.В.    Показники оцінювання інвестиційної та інноваційної активності виробничо-господарських структур
34.    Громяк О.Б,
Харчук В.Ю.    Особливості бюджетного процесу та його інфраструктура на вітчизняних підприємствах
35.    Данілов О.Д.    Податкове стимулювання забезпечення інноваційної діяльності 
36.    Данчак Л.І.    Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду
37.    Данько Т.І.    Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку
38.    Дашко І.М.,
Петровський Ю.С.    Критерії та методи регулювання інвестиційним ризиком діяльності інноваційних структур
39.    Дергалюк Б.В.,
Гречко А.В.    Методи та інструменти державного регулювання лізингових відносин як однієї зі складових забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
40.    Добровольська В.В.    Інновації у сфері господарювання: сучасний стан та перспективи розвитку
41.    Довгань Ж.М.    Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури
42.    Дубик М.Й.,
Харчук В.Ю.    Управління міжнародними проектами у сфері науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок
43.    Ємельянов О.Ю.,
Хаврак Н.С.    Урахування чинника ризику в процесі інвестиційної діяльності інноваційних структур
44.    Ємцев В.І.    Конкурентоспроможність переробних підприємств в сучасних умовах господарювання: стан та проблеми
45.    Жежуха В.Й.,
Петришин Н.Я.    Нормалізування економічних показників оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств із використанням узагальненої функції Харінгтона
46.    Живко З.Б.,
Босак Х.З.,
Живко М.О.    Венчурний капітал як джерело інноваційних процесів в системі безпеки підприємництва
47.    Завербний А.С.    Управління енергоефективністю економіки: проблеми та перспективи
48.    Задорожко Г.І.    Забезпечення інформаційною системою  сфери
 матеріально-технічного   постачання промислового підприємства
49.    Зарицька О.Л.,
Симак А.В.    Взаємозв’язок економічного оцінювання інноваційної продукції машинобудування та встановлення ціни на неї
50.    Захарчин Г.М.,
Андрійчук Ю.А.    Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств
51.    Ілляшенко Н.С.,
Міцура О.О.    Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України
52.    Калиновська Н.Л.,
Григорєв О.Ю.    Ризики інноваційної діяльності підприємств
53.    Кишеня П.Б.,
Чернобай Л.І.    Сутність і специфічні особливості інновацій в системі управління
54.    Клімковський М.І.    Роль людського капіталу в розвитку інноваційної діяльності
55.    Ключнікова М.В.    Інноваційно-інвестиційний потенціал лізингу в умовах кризи
56.    Кльоба Л.Г.    Вдосконалення управління банківською інноваційною діяльністю
57.    Князь С.В.,
Комарницька Н.М.    Сутність поняття "інновація" і суміжних з ним понять
58.    Князь С.В.,
Савіцька Н.В., Коломієць О.Л.    Трансферний потенціал: сутність, функції, проблеми формування і використання
59.    Коваленко К.С.    Диверсифікація як ефективний метод виходу на міжнародний ринок
60.    Коваль З.О.    Рівневий підхід до аналізу ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємством в екосистемі інновацій
61.    Колещук О.Я.,
Рекіта М.В.    Інвестиційне забезпечення реалізації програми інноваційних заходів на підприємстві
62.    Колещук О.Я.,
Різак Л.В.    Управління інвестиційними ризиками підприємства
63.    Копець Г.Р.,
Сергатюк А.А.    Комплексне забезпечення ефективного енергоспоживання муніципальними інноваційними структурами
64    Костевко В.І.    Модернізація матеріально-технічної бази машинобудівного підприємства в умовах інноваційної моделі розвитку економіки
65.    Коць О.О.,
Сокур І.І.    Проблеми та перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні
66.    Крет І.З.    Найвідоміші технологічні відкриття людства в системі радикальних нововведень
67.    Крет І.З.,
Крет Я.І.    Інновації у сучасному дизайні предметно-просторового середовища інтер’єру
68.    Криворучко Я.Ю.    Стратегічний розвиток підприємства у контексті стійких конкурентних переваг
69.    Кривцун І.М.    Інноваційні форми взаємодії банків та парабанківських установ на інвестиційному ринку
70.    Крикавський Є.В., Рикованова І.С.    Ефективність інноваційних процесів
71.    Кудря Я.В.
Саталкін С.С.    Японська модель корпоративного управління як прояв і елемент комплексного забезпечення функціонування інноваційних структур в промисловості: ознаки й особливості
72.    Лесик Л.І.    Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості
73.    Литвиненко С.Л.    Використання інноваційної електронної технології e-freight для оптимізації роботи авіакомпаній
74.    Лісовська Л.С.,
Іванець Л.В.    Менеджмент якості: інноваційні шляхи забезпечення
75.    Макаревич Т.Т.,
Гавриляк А.С.,
Петрушка Т.О.    Формування цілевої муніципальної програми ефективного енергозбереження
76.    Малиновський Ю.В
Цьвок Д.Р.,
Маліновський І.П.    Реалізація принципів стратегічного планування інноваційної діяльності на етапах формування і реалізації стратегії
77.    Манзій В.П.,
Крочак М.М.    Портфельне інвестування як інноваційний підхід до управління грошовими потоками
78.    Марущак О.Я.,
Косар Н.С.    Дослідження ринку інновацій України
79.    Мельник О.Г,
Логвиненко Ю.Л.    Принципи добору показників для побудови системи рейтингового оцінювання діяльності машинобудівних інноваційних структур
80.    Мищишин О.Л.,
Стельмах Х.П.    Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств
81.    Мордань Є.Ю.    Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності
82.    Мороз Л.І.    Корпоративна культура як складова формування інноваційної інфраструктури підприємства
83    Музиченко-Козловська О.В.,
Клинова І.В.    Інфраструктура як чинник туристичної привабливості території
84.    Мурована Л.В.    Використання дослідницького потенціалу в процесі формування асортиментну
85.    Нашкерська М.М.,
Станасюк Н.С.    Інновація в організації діяльності фінансової служби корпорації
86.    Окландер Т.О.    Закономірності ефективності маркетингу інновацій
87.    Олексів І.Б.    Аналізування складових елементів впливу груп інтересів на діяльність інноваційних підприємств
88.    Ониськів В.О.    Управління інноваціями в системі управління підприємством
89.    Осетрова О.П.    Вплив інноваційної діяльності на вартість підприємства
90.    Осідач О.П.    Комплексне забезпечення функціонування інноваційних структур
91.    Паливода О.М.,
Теміндарова Ю.А.    Особливості організаційного забезпечення інноваційного партнерства малих підприємств
92.    Паршин Ю.І.    Чинники впливу на ефективність функціонування підприємства гірничодобувної галузі
93.    Паршина О.А.    стратегія Забезпечення ефективного функціонування підприємства в умовах впровадження інновацій
94.    Паук О.Є.,
Мирощенко Н.Ю.    Стратегії інвестування: сутність і умови реалізації
95.    Передало Х.С.    Напрями оцінювання місії організації як запорука ефективного функціонування інноваційних структур
96.    Петрушка Т.О.,
Паньків Х.М.    Урахування параметрів життєвого циклу ресурсозберігаючих технологій у практиці діяльності інноваційних структур
97.    Подольчак Н.І.    Можливості використання соціально-психологічної сугестії у рекламі
98.    Подольчак Н.Ю.,
Тимейчук А.А.    Бар’єри розвитку взаємовідносин в системі "підприємство-податкова адміністрація"
99.    Присяжна К.В.,
Передало Х.С.    Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту
100.    Прокопишин-Рашкевич Л.М.    Вплив інноваційного потенціалу управління організацією на адаптацію до змін зовнішнього середовища
101.    Процак К.В.    Інноваційні підходи до удосконалення інфраструктури житлово-комунального господарства
102.    Процик І.С.,
Криван І.В.    Інновації на підприємствах: сутність та переваги впровадження
103.    Пшик-
Ковальська О.О.,
Жежуха О.Й.    Критерії діагностики інноваційності технологічних процесів
104.    Редькін В.В.    Класифікація інституціональних проблем, які обмежують інноваційний розвиток
105.    Решетілова Т.Б.,
Ніколаєва В.К.    Маркетинговий підхід до дифузії інновацій в промисловості
106.    Римар Ю.М.    Створення єдиного реєстру первинних особових даних фізичних осіб
107.    Савечко І.І.,
Ільчук П.Г.    Диверсифікація діяльності  як запорука конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання
108.    Савіна Н.Б.     Економічні основи розвитку логістичних структур
109.    Сайко Б.    Інноваційний менеджмент в системі сталого розвитку
110.    Сайко В.    Використання інноваційного потенціалу
111.    Селюченко Н.Є,
Клімковський М.І.,
Климаш В.М.    Інновації в забезпеченні життєздатності та економічного розвитку підприємства
112.    Семочко У.М,
Харчук В.Ю.    Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції
113.    Сидора Т.Ю.,
Яковенко О.Г.    Прибуток як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємства в умовах циклічних економічних процесів
114.    Сиротинська Н.М.    Проблеми стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств
115.    Скворцов І.Б.,
Загорецька О.Я.,
Гринаш Л.П.    Формування ціни на інноваційну продукцію
116.    Скворцов І.Б.,
Горбова Х.В.    Проблеми фінансування інвестиційних та інноваційних проектів в Україні
117.    Сорока М.В.    Академічні бізнес-інкубатори як осередки малого бізнесу
118.    Сорока М.В.,
Снісаренко А.О.    Новітні рекламні технології як інновації в маркетингових комунікаціях
119.    Сотніков А.В.    Розвиток та особливості концепції вартісного управління
120.    Стадницький Ю.І.,
Стадницька Ю.Ю.    Методологічні засади формування бази даних "сіамські пари чинників розміщення підприємств"
121.    Стеців С.Р.    Дослідження поняття "управління змінами"
122.    Сторожик М.І.    Контролінг в управлінні інноваційними проектами
123.    Струтинська Л.Р.,
Андрусів С.В.    Маркетинг як один із напрямів інноваційної діяльності ВНЗ
124.    Ступак І.О.    Ситуаційне планування конкурентної поведінки підприємства
125.    Сухонос М.К.,
Старостіна А.Ю.    Ціннісний підхід до формування програм розвитку комунальних підприємств
126.    Сухоребська О.Я.    Вартісний підхід в системі планування та контролювання діяльності венчурних підприємств
127.    Тибінь А.М.    Формування системи організаційного забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств
128.    Тимчишин І.Є,
Кравець А.В.    Інноваційний розвиток у системі посткризових трансформацій бізнесу
129.    Тушницький А.Р.    Статутний капітал комерційного банку як джерело підвищення ліквідності банківської системи
130.    Угольков Є.О.,
Антоненко О.М.    Новітні підходи у сфері просування банківських продуктів
131.    Урікова О.М.    Роль інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності промислово-фінансових груп
132.    Федишин Н.І.    Методи податкового планування суб’єктів господарювання
133.    Фещур Р.В.,
Лебідь Т.В.,
Самуляк В.Ю.    Дослідження інноваційного потенціалу розвитку промислових підприємств
134.    Фігун Н.В.    Замінні та запасні частини до продукції автомобілебудівних підприємств: проблеми дефініцій
135.    Хмелярчук М.І.    Банківське кредитування в стратегії модернізації та інноваційного розвитку  економіки України
136.    Хобта В.М.,
Шилова О.Ю.    Методичний підхід до обґрунтування структури капіталовкладень
137.    Хома І.Б.    Інноваційна інфраструктура як мультиінтегратор системного забезпечення і контролю економічної захищеності підприємства
138.    Хотюн Н.В.    Розвиток ринку деривативів як інструменту перерозподілу оборотного капіталу
139.    Черевко О.Л.    Дослідження діяльності технопарків як основної ланки інноваційної інфраструктури
140.    Черкасова І.В.    Формування  системи  управління знаннями  підприємства
141.    Чернобай Л.І.,
 Дума О.І.    Удосконалення процесу планування на засадах впровадження моделі аналізу ділової активності страхової компанії
142.    Чухрай Н.І.,
Шкоропад М.М.    Ціноутворення в процесі впровадження інновацій на прикладі всесвітньо відомих фірм-інноваторів
143.    Чучмарьова С.Ю.    Проблеми розвитку інноваційної інфраструктури України
144.    Шотік Т.М.    Конкуренція як фактор стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури
145.    Шукліна В.В.    Алгоритм формування партнерських відносин з метою забезпечення розвитку туристичних підприємств
146.    Шуляр Н.В.,
Шуляр Р.В.    Відображення ризиків у фінансовій звітності підприємств
147.    Шуляр Н.В.,
Шуляр Р.В.,
Кагуй Е.О.    Особливості факторів якості продукції
148.    Яремко Л.А.,
Полякова Ю.В.    Формування безпечного інноваційного розвитку та забезпечення інноваційної безпеки регіону

СЕКЦІЯ 4. ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
Інститут економіки і менеджменту
IV навч. корпус, ауд. 424
Модератор секції:
ЧУХРАЙ Н.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор
Помічники модератора:
ГАВРИЛЯК А.С. – доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.т.н., доцент
ДАНИЛОВИЧ Т.Б. – віце-президент технопарку "Яворів", к.е.н., доцент
Секретар:
КРАВЕЦЬ А.В. асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка", к.е.н.

1.    Блинда Ю.О.,
Чернобай Л.І.    Науковий потенціал, як складова моделі функціонування інноваційно-інвестиційного центру
2.    Воловець Я.В.,
Сапотніцька Н.Я.    Самоврядність вищого навчального закладу – інновації у навчальний процес
3.    Говорун Д.А.    Корпоративне управління у банку. Особливості визначення поняття.
4.    Гудзь О.І.    Життєвий цикл машинобудівної продукції: теоретичний підхід
5.    Гусак О.М.    Інтеграція вищої освіти в національну інноваційну систему (аналіз вивчення досвіду Франції)
6.    Дашковська І.Б.    "Економіка знань"  як фактор інноваційного розвитку
7.    Деренська Я.М.    Результати впровадження наукових розробок щодо організаційного забезпечення реалізації інноваційних проектів в умовах фармації
8.    Жураковська М.Б.    Наукові та організаційні проблеми комерціалізації технології
9.    Костюченко А.М.    Елементи маркетинг-міксу для вищих навчальних закладів
10.    Лавріненко Л.М.    Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти
11.    Ланченко Є.О.,
Ткачук В.А.    Позитивний ефект поєднання наукової й навчальної роботи в дослідницькому вузі
12.    Литвин І.В.    Роль дослідницьких університетів у формуванні венчурної інноваційної інфраструктури
13.    Лутай А.П.    Технології дистанційної освіти
14.    Манзій В.П.    Проблеми комерціалізації знань в університетах
15.    Миронова В.В.    Загальносвітові тенденції розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності у вищій  професійній освіті
16.    Мохнацький О.О.,
Скоропад І.С.    Підвищення ефективності державних закупівель в бюджетних установах
17.    Новаківський І.І.,
Перелигіна О.В.    Дистанційне навчання як ефективний інноваційний чинник підвищення трудового потенціалу країни
18.    Пирог О.В.    Використання науково-дослідного потенціалу вищих навчальних закладів України через центри з комерціалізації науково-технічних розробок
19.    Пішеніна К.К.    Використання ступеневої науково-професійної освіти у інноваційному розвитку держави
20.    Ситник Й.С.,
Жеребна Н.І.,
Жеребна Л.І.    Підходи до формування інноваційної інфраструктури університетів Львівщини
21.    Філиппова С.В.    Розвиток дослідницького потенціалу ВУЗу
22.     Швець М.М.    Механізм перетворення інноваційних проектів в інноваційні продукти
 

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми фрмування та розвитку інноваційної інфраструктури"


Новини Статті Аналітика
Економіка Німеччини зменшить темпи росту Економіка Німеччини зменшить темпи росту Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням Макроогляд, січень Макроогляд, січень
У Мінекономрозвитку задоволені відновленням економіки У Мінекономрозвитку задоволені відновленням економіки Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності
Японії пророкують різке відновлення економіки Японії пророкують різке відновлення економіки Інновації у сучасному дизайні предметно - просторового середовища інтер’єру Інновації у сучасному дизайні предметно - просторового середовища інтер’єру ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Янукович обіцяє інфраструктуру до Євро-2012 в цьому році Янукович обіцяє інфраструктуру до Євро-2012 в цьому році Панама - один з найпривабливіших офшорних центрів світу Панама - один з найпривабливіших офшорних центрів світу Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Економіка Китаю у 2016 році може обійти ВВП США Економіка Китаю у 2016 році може обійти ВВП США Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Все, що нам потрібно для досягнення успіху знаходиться не в заморських далях, а в нашій власній голові - саме там і треба шукати все необхідне.

Роберт Стівенсон
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті