Інвестиції.орг

Kyiv, Aug 16 03:50 | London, Aug 16 01:50 | New York, Aug 15 21:50
Shanghai, Aug 16 09:50 | Tokyo, Aug 16 10:50 | Sydney, Aug 16 12:50

Інвестиційний рахунок

Інвестиційний рахунок
13 жовтня 2009 в 14:24 - Христина


Інвестиційний рахунок

Не викликає сумніву той факт, що Україна - держава, зацікавлена у залученні іноземних інвестицій. Адже, останні являють собою життєво важливе вливання капіталу у промисловість та фінансовий сектор країни, приносять із собою нові технології та управлінські рішення тощо. Особливо гострою дана проблема стала в умовах сучасної фінансово-економічної ситуації.  Вкладаючи кошти в українську економіку, іноземний інвестор передусім зацікавлений у наявності гарантій повернення вкладеного капіталу та отриманого прибутку. Незважаючи на декларацію нашою державою максимально сприятливого режиму для іноземного інвестування, певні труднощі, бюрократичні проблеми постійно супроводжують інвесторів-нерезидентів в Україні. Так зокрема такими проблемами переважно були: інституційні перепони започаткування діяльності, проблема повернення дивідендів та репатріації прибутків, співпраця з так званими уповноваженими банками, переведення іноземної валюти закордон тощо. Таким ж неоднозначним питанням було питання права чи обов’язку іноземного інвестора відкривати так званий "інвестиційний рахунок".
Відповідно до Постанови Національного банку України від 10.08.2005 р. N 280 "Про регулювання питань іноземного інвестування в Україну" інвестиційний рахунок - це поточний рахунок в іноземній валюті та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України відповідно до вимог глави 16 Інструкції "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
Серед основних нормативно-правових актів, які регулюють питання, пов’язані з інвестиційними рахунками можна виокремити наступні:
1.Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 "Інструкції про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах";
2.Постанова Правління Національного банку України № 482 від 14 жовтня 2004 року "Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибутку, доходів, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності в Україні";
3.Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2005р. N 280 "Про регулювання питань іноземного інвестування в Україну";
4.Лист Національного банку України від 28.09.2005 № 13-124/4562-9670 "Про здійснення іноземних інвестицій в Україну";
5.Лист Національного банку України від 29.08.2007 № 13-215/3201-8837 "Щодо здійснення іноземних інвестицій в Україну".
Питання інвестиційних рахунків, правомірності та імперативності їх відкриття пройшло в Україні тривалу, іноді суперечливу, еволюцію. Так, у листопаді 2004 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України № 482 від 14 жовтня 2004 року "Про затвердження Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестицій, а також репатріації прибутку, доходів, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності в Україні ". Відповідно до даної Постанови, іноземні інвестори були вимушені відкривати інвестиційні рахунки для реалізації власних інвестицій. Це значно ускладнило інвестиційний процес, і особливо виплату дивідендів на користь нерезидентів. Господарський суд міста Києва визнав дану Постанову частково недійсною, а 29 квітня цього ж року Національний банк її скасовує. Однак, питання інвестиційного рахунку, як виявляється, було підняте ще раніше - в "Інструкції про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах".

Велика проблема полягала в тому, що згідно із п. 16.3 Інструкції на поточний рахунок нерезидента в національній валюті (гривнях) зараховуються кошти, отримані у вигляді дивідендів. Пунктом 16.5 передбачене зарахування дивідендів на поточний рахунок в іноземній валюті. З іншого боку, у переліку операцій, які здійснюються з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів України (п. 5.6 Інструкції), не зазначений такий вид операцій, як виплата дивідендів. Тобто, проблема полягала в тому, куди власне перераховувати дивіденди - на поточний рахунок нерезидента (прямо) чи інвестиційний рахунок.
Така неоднозначність трактування даної проблеми ставила у незрозуміле становище як іноземних інвесторів, так і вітчизняних банків, уповноважених на роботу з ними.
Відповідно до Постанови Правління Національного Банку України від 10.08.2005р. N 280 "Про регулювання питань іноземного інвестування в Україну" відкриття інвестиційних рахунків є радше правом, ніж обов’язком нерезидента-інвестора. Тобто, інвестор має вибір - прямо перераховувати кошти на рахунок резидента чи вносити їх на власний інвестиційний рахунок.
Даною Постановою вводиться новий порядок здійснення та повернення інвестицій іноземному інвестору, а також репатріації прибутку, доходів, й інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності в Україні.
Інвестиції в Україну в грошовій формі здійснюються іноземними інвесторами тільки в іноземній валюті, яка згідно Класифікатора іноземних валют та банківських металів (затверджено Постановою Правління Національного банку України від 4 лютого 1998 р. № 34) відноситься до 1 групи - вільноконвертовані валюти: долар США, англійський фунт стерлінгів, євро, японські єни, швейцарські франки тощо.
Кошти в іноземній валюті 2 або 3 групи зазначеного Класифікатора (білоруські рублі, долари Гонконгу, турецькі ліри тощо ), відправлені з-за кордону з метою інвестицій в Україну, банк повертає банку-відправникові без зарахування на інвестиційний рахунок нерезидента інвестора або поточний рахунок резидента, з повідомленням на наступний день резидента про повернення коштів.
Зарахування валюти на поточний рахунок резидента, на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора здійснюється банком через так звані розподільчі рахунки.
У новій Постанові Національний Банк розділяє алгоритм по зарахуванню і поверненню інвестицій в залежності від виду інвестицій: прямі або портфельні.
Прямі інвестиції, які надходять з-за кордону в іноземній валюті, можуть зараховуватися як на поточний рахунок резидента (!), так і на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора, з наступним зарахуванням на рахунок резидента у валюті. Можлива конвертація в гривню валюти з інвестиційного рахунку для подальшої інвестиції резиденту. В готівковій формі інвестиції зараховуються на рахунки нерезидентів-інвесторів через поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів.
Портфельні інвестиції з-за кордону в Україну здійснюються через рахунки торговця (що одержав ліцензію ДКЦП на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів і генеральну ліцензію НБУ на проведення валютних операцій) або через інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора з наступним зарахуванням іноземної валюти на рахунок торговця. Можлива інвестиція в готівковій формі через поточний рахунок-нерезидента фізичної особи з наступним зарахуванням на інвестиційні рахунки або на поточні рахунки торговця. З інвестиційного рахунку в гривні можливе перерахування на рахунок торговця прибутків та доходів, отриманих від інвестиції.

Для прямого інвестування в Україну іноземний інвестор має право:
1.перераховувати безпосередньо на поточний рахунок резидента іноземну валюту із-за кордону;
2.відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього іноземну валюту із-за кордону;
3.зараховувати ввезену в Україну в межах, визначених Національним банком України, і задекларовану митному органу під час в’їзду в Україну готівкову іноземну валюту 1 групи Класифікатора (за наявності митної декларації або документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку;
4.перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок іноземного інвестора - фізичної особи або на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи;
5.перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок резидента;
6.здійснювати продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку та зараховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані від продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення прямої інвестиції;
7.перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи, інші кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента.
Для портфельного інвестування в Україну іноземний інвестор має право:
1.перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому банку іноземну валюту із-за кордону;
2.відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього іноземну валюту із-за кордону;
3.зараховувати ввезену в Україну в межах, визначених Національним банком України, і задекларовану митному органу під час в’їзду в Україну готівкову іноземну валюту 1 групи Класифікатора (за наявності митної декларації або документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку;
4.перераховувати іноземну валюту з поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний рахунок або на інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи;
5.перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на поточний рахунок торговця;
6.перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи, інші кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок торговця.

Механізм повернення інвестицій та репатріації прибутку реалізується аналогічно, лише у зворотному порядку:
1.резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті за прямою інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку, якщо іноземна інвестиція надходила безпосередньо на поточний рахунок резидента;
2.резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку, якщо іноземна інвестиція надходила на інвестиційний рахунок;
3.резидентом з поточного рахунку в гривнях за прямою інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора для подальшого реінвестування коштів в Україні;
4.торговцем з поточного рахунку в іноземній валюті за портфельною інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку, якщо іноземна інвестиція надходила безпосередньо на поточний рахунок торговця;
5.торговцем з поточного рахунку в іноземній валюті за портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок в іноземній валюті іноземного інвестора, якщо іноземна інвестиція надходила на інвестиційний рахунок;
6.торговцем з поточного рахунку в гривнях за портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора в уповноваженому банку для подальшого реінвестування коштів в Україні;
7.іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в гривнях та в іноземній валюті за прямою або портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях та іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках, з метою розрахунків за об’єкт інвестиції в Україні;
8.іноземним інвестором або резидентом на підставі довіреності іноземного інвестора, оформленої відповідно до законодавства України, з поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку готівкових коштів в іноземній валюті та гривнях, якщо іноземна інвестиція вносилась в готівковій формі.
Щодо ліцензування операцій з валютою, що здійснюються в рамках відкриття та використання інвестиційних рахунків, то не потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: перерахунок інвестором-нерезидентом іноземної валюти з інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента за об’єкт інвестування; перерахунок іноземними інвесторами та резидентами коштів в іноземній валюті на поточний рахунок в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності; перерахунок резидентом іноземної валюти на інвестиційний рахунок іноземного інвестора.
Не потребує ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей перерахунок резидентом з поточного рахунку та іноземного інвестора з інвестиційного рахунку іноземної валюти за об’єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку, а також перерахунок резидентом іноземному інвестору валюту за межі України з рахунку спільної інвестиційної діяльності.
Розрахунки між резидентами та нерезидентами-інвесторами за операціями з цінними паперами українських емітентів, які здійснюються через уповноважені банки, не потребують наявності у цих резидентів генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.
Як можна побачити з вищесказаного, держава надає доволі ліберальний правовий режим щодо іноземного інвестування та повернення інвестицій загалом та оперування інвестиційними рахунками, зокрема. Водночас, щоб обійти можливі проблеми, пов’язані з валютним регулюванням, виплатою дивідендів, формування статутного фонду іноземному інвестору іноді краще відкривати інвестиційний рахунок.

 

Інвестиційний рахунок


Новини Статті Аналітика
Банк Банк "Фінанси та Кредит" залучив у іноземного інвестора $20 млн. Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності
Інвестори з КНР дедалі більше цікавляться українською економікою Інвестори з КНР дедалі більше цікавляться українською економікою Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Таїланд обклав податком іноземних інвесторів Таїланд обклав податком іноземних інвесторів Впевненість у непевності. Курс гривні не застрахований від падіння Впевненість у непевності. Курс гривні не застрахований від падіння Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Українська економіка залишилася без іноземного капіталу Українська економіка залишилася без іноземного капіталу У Європі угоди з біткойнами звільнили від податків У Європі угоди з біткойнами звільнили від податків I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012
Фондовий ринок США закрився падінням Фондовий ринок США закрився падінням Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України I-NVEST: Утренний комментарий от 01,06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 01,06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Успіх завжди результат індивідуальних зусиль, але ви обдурюєте себе, якщо вважаєте, що можете досягти успіху без співпраці з іншими людьми.

Наполеон Хілл/
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті