Інвестиції.орг

Kyiv, Dec 05 18:23 | London, Dec 05 16:23 | New York, Dec 05 12:23
Shanghai, Dec 06 00:23 | Tokyo, Dec 06 01:23 | Sydney, Dec 06 03:23

Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют14 квітня 2011 в 14:15 - Христина


Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют

Фундаментальний аналіз — це інтерпретація й оцінка основних економічних показників і факторів розвитку країни. Фундаментальним аналізом вивчається поточна ситуація з точки зору політичної, економічної і фінансово-кредитної політики.Ціллю фундаментального аналізу є визначення істинної, справедливої ціни валюти. Порівнюючи оцінку з поточною ринковою ціною, робиться висновок про те, чи переоцінена або недооцінена валюта.

Різні макроекономічні показники, що їх використовують при фундаментальному аналізі, публікуються в заздалегідь відомі строки. Для зручності їх відстеження складається календар виходу даних, в якому наводяться і прогнозовані значення показників. Розбіжність прогнозних і фактичних значень показників, зазвичай, дає підставу для прийняття торгових рішень.

Поточні політичні та економічні новини надаються інвестиційним порталом ІНВЕСТИЦІЇ орг і в режимі реального часу. Новини можуть бути очікуваними (такими, що публікуються згідно з планом) та неочікуваними (випадковими). До планових новин відносяться виходи економічних показників країн, збори акціонерів компаній, семінари та вебінари, частково — інформація політичного характеру — результати виборів або виступи державних осіб. Випадкові або неочікувані новини, зазвичай, мають політичне або природне походження (стихійні лиха, війни, політична нестабільність).

Можна виділити чотири групи фундаментальних факторів, що безпосередньо впливають на ринок:

    * економічні;
    * політичні;
    * чутки та очікування;
    * форс-мажор — неочікувані події.


Вплив на валютний ринок економічної групи факторів слідує з аксіоми, що вартість будь-якої валюти є похідною від економічного розвитку країни і може регулюватись за допомогою визначених економічних заходів.

Економічну групу факторів впливу на ринок можна розбити на такі складові:

1. дані про економічний розвиток країни;
2. засідання центральних банків країн та будь-які зміни грошово-кредитної політики (в першу чергу — облікової ставки);
3. потоки капіталів;
4. операції фондів (хеджевих, інвестиційних, страхових, пенсійних);
5. експорт та імпорт;
6. засідання "великої сімки" G-7, економічних та торгових союзів;
7. виступи голів центральних банків, голів урядів, провідних економістів з приводу ситуації на ринку валют, змін економічної політики, економічної ситуації в країні та їх прогнози;
8. валютні інтервенції;
9. суміжні ринки;
10. крупні спекуляції.

1. Дані про економічний розвиток країни

Сюди відносяться такі ключові показники, як торговий та платіжний баланси, темпи інфляції, безробіття, валовий національний продукт та інші:

Економічний показник Напрямок зміни показника Вплив на курс валюти Ступінь впливу на ринок
Валовий внутрішній продукт — GDP — Gross Domestic Product  зростає  зростає  високий
Дефлятор ВВП — GDP Deflator  зростає  зростає  високий
Дефіцит торгового балансу — Trade Deficit  зростає  падає  високий
Дефіцит платіжного балансу — Payment Deficit  зростає  падає  високий
Індекс споживчих цін — CPI — Consumer Price Index  зростає  падає  високий
Індекс промислових цін — PPI — Producer Price Index  зростає  падає  високий
Безробіття — Unemployment  зростає  падає  високий
Офіційні облікові ставки — Official Discount Rates  зростає  зростає  високий
Дані по грошовій масі (М4, М3, М2, М1, М0)  зростає  падає  високий
Замовлення товарів довготривалого використання — Durable Goods Orders  зростає  падає  високий
Промислові замовлення — Factory Orders  зростає  зростає  значний
Розміри роздрібних продажів — Retail Sales  зростає  зростає  значний

Житлове будівництво:

- Нове будівництво — Housing starts

- Завершене будівництво — Housing completition

- Продажі житла — New & Existing Home Sales

- Дозволи на будівництво — Building Permits

 зростає  зростає  значний
Індекс промислового виробництва — Industrial Production Index  зростає  зростає  значний
Продуктивність в экономіці — Productivity  зростає  зростає  значний
Використання виробничих потужностей — Capacity Utilization  зростає  зростає  значний
Фондові індекси  зростає  зростає  незначний
Ціни державних облігацій  зростає  зростає  незначний

Відмитим, що наведений в таблиці вплив показників на курси валют є достатньою мірою умовним, тому що у загальному випадку взаємовплив багатьох індикаторів не дає змоги керуватися такою простою залежністю.

Фундаментальним аналізом розвитку економіки займаються спеціалізовані інститути, які визначають та зводять воєдино різноманітні показники економічного розвитку і враховують тенденції розвитку світової економіки. Практика фундаментального аналізу для приватного трейдера, зазвичай, зводиться до використання експертних оцінок показників економічного розвитку країн.

Вихід даних може призвести до значних рухів на ринку. В залежності від інтерпретації того чи іншого індикатору, курс може піти як в один, так в інший бік. Реакція на новину визначається ситуацією на ринку, економічним станом країни, попередніми очікуваннями, та, звичайно, конкретною величиною індикатора, що опублікований.

В більшості випадків виходу даних ми можемо знати тільки одне — значна зміна показника може призвести до значної зміни курсу, але напрямок такої зміни точно невідомий. Тому час публікації новин — час можливих сильних рухів та зростання волатильності цін.

На ринку FOREX використовується єдина система котування валют через американський долар. Таким чином, розвиток американської економіки і вартість американського долара є важливим, якщо не вирішальним, фактором, що визначає спрямованість ринку, спільним для основних валют. Тому головну увагу учасників ринку спрямовано на американський долар й на його "поведінку", яка викликає певні реакції з боку інших валют.

2. Засідання центральних банків та зміни грошово-кредитної політики

Основним завданням центральних банків є регулювання внутрішнього економічного життя країни, а також внутрішньої та зовнішньої вартості валюти. Тому будь-які засідання центрального банку, або його робочих органів, що займаються питаннями грошово-кредитної політики, викликає підвищений інтерес учасників валютного ринку.

Під грошово-кредитною політикою центрального банку розуміють сукупність засобів, спрямованих на зміну грошової маси в обігу, об’ємів кредитів, рівня процентних ставок та інших показників грошового обігу і кредиту.

Основними інструментами грошово-кредитної політики ЦБ є:

    * регулювання офіційної облікової ставки (під які відсотки центральний банк дає кредити іншим банкам);
    * операції на відкритому ринку (купівля та продаж державних цінних паперів: облігацій, казначейських зобов’язань).


Зазвичай грошово-кредитна політика ЦБ спрямована на досягнення та збереження фінансової стабілізації, в першу чергу, укріплення курсу національної валюти та забезпечення усталеності платіжного балансу країни.

3. Потоки капіталів

Якщо боргові зобов’язання держави, облігації і акції активно розкуповуються іноземними інвесторами, це призводить до зростання курсу національної валюти.

Рух капіталу тісно пов’язаний зі спекуляцією валютами. Якщо б на ринку здійснювалися тільки операції для експортно-імпортних розрахунків або поточних розрахунків, курси валют були б сталими та зазнавали тільки незначних коливань.

Враховуючи саме спекулятивний характер операцій, треба розуміти, що, навіть, невеликі зміни валютного курсу можуть збільшуватися в результаті швидкого переміщення коштів з однієї країни до іншої при зміні ринкової кон’юнктури — зміни політичного спрямування, очікування економічних проблем або просто руху валютного курсу. Такі процеси можуть відбуватися і в дуже серйозних об’ємах, коли говорять про "витік капіталів", що може призводити до різких рухів валютних курсів і, навіть, до фінансової кризи.

4. Операції фондів

Дуже сильний вплив на довгострокові тенденції рухів валютних курсів мають операції фондів — хеджевих, інвестиційних, пенсійних та інших. Валютні операції — один з напрямків їхньої діяльності. Кошти, якими оперують менеджери фонду, величезні. Наймасштабнішими і найактивнішими є американські фонди, що розпоряджаються активами в сотні мільярдів доларів. Переслідуючи мету максимально вигідного розміщення коштів, вони постійно переглядають структуру портфелю своїх інвестицій, вкладаючи кошти в акції, урядові та приватні облігації, банківські депозити та інше.

5. Експорт та імпорт

Експортери та імпортери є постійними учасниками валютного ринку — у експортерів виникає періодичний інтерес продавати іноземну валюту, а у імпортерів — купувати її.

Помітний вплив експортерів і імпортерів на ринок існує на японському ринку долара США проти єни. Якщо на ринку немає сильних тенденцій, тоді експортери не пускають курс занадто високо, а імпортери — занадто низько. Таким чином, вони можуть тримати курс деякий час в заданому діапазоні (range). Час від часу в аналітичних оглядах ринку долара проти єни вказуються рівні вірогідного виходу на ринок експортерів (рівень опору) і імпортерів (рівень підтримки).

Вплив експортерів та імпортерів на ринок є короткостроковим й не викликає глобальних трендів, зазвичай, їх операції створюють на ринку корекції (відкати).

6. Засідання "великої сімки", економічних та торгових союзів

G7 ("велика сімка") — група з сімох найбільших індустріальних країн (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Канада), що проводять регулярні зустрічі для обговорення світових економічних проблем, серед яких і питання валютного регулювання.

Засідання учасників економічних і торгових союзів роблять вплив на курси валют країн-учасниць в залежності від прийнятих спільних рішень або просто висловлених думок.

7. Виступи голів центральних банків, урядів, відомих економістів щодо ситуації на ринку

Виступи під час доповідей, зустрічей, прес-конференцій державних діячів в багатьох випадках знаходять відгук на ринку, оскільки думка чиновників такого рангу значною мірою відображає тенденції грошово-кредитної і економічної політики органів, які вони представляють.

Портал ІНВЕСТИЦІЇорг уважно відстежує подібні виступи і в режимі реального часу поставляє тезиси таких висловлювань як "гарячі новини" у своїх стрічках новин. Сила впливу таких висловів буває дуже великою.

Наприклад, двічі на рік (зимою і літом) ринки уважно стежать за виступами голови Федеральної резервної системи перед двома банківськими комітетами Конгресу США (Humphrey Hawkins testimony). У виступі відшукуються будь-які натяки на майбутній напрямок зміни процентних ставок у США. В залежності від інтерпретації виступу може встановитися той або інший тренд по долару США.

Ще політичні діячі користуються своїм впливом, влаштовуючи так звані "словесні" інтервенції. Коли курс національної валюти наближується до критичного рівня, вони починають говорити, що далі курс не піде, що можлива інтервенція і таке інше. Оскільки поінформованості таких людей довіряють і остерігаються їх повноважень, такі вислови починають здійснювати безпосередній вплив на ринок.

Коли курс дійсно знаходиться на несприятливих критичних рівнях, слідом за висловами можуть початися і власне валютні інтервенції, при котрих курс може проходити сотні пунктів за короткий час.

8. Валютні інтервенції

Валютні інтервенції є однією з форм участі центральних банків у регулюванні вартості національної валюти на зовнішньому ринку. Валютні інтервенції супроводжуються різким викидом або різким вилученням значних об’ємів валюти (мільярдів доларів) з міжнародного ринку.

Проведення інтервенції призводить до руху ринку внаслідок як порушення балансу попиту і пропозиції, так і з причин психологічного характеру, що демонструють зацікавленість органів державного регулювання у тому або іншому напрямку руху валютних курсів.

9. Суміжні ринки

Часто інформація про зміни ситуації на ринку нафти, дорогоцінних металів і таке інше приводить до зміни ситуації і на валютних ринках. Якщо ми розглядаємо валютну пару EURUSD, то деяку інформацію можна отримати з поведінки валютних пар GBPUSD або USDCHF, а також крос-курсів EURGBP і EURCHF і таке інше.

10. Крупні спекуляції

Масштабні спекуляції мають вплив на ринок, схожий з впливом інтервенції центральних банків, але меншою мірою.


Отже, для побудови бази для фундаментального аналізу, потрібно слідкувати за комплексом факторів, що відображають стан економіки даної країни:

    * показники економічного росту (ВВП, об’єми промислового виробництва та інші);
    * зріст грошової маси на внутрішньому ринку;
    * рівень інфляції та інфляційні очікування;
    * рівень процентної ставки;
    * платоспроможність країни та довіра до даної валюти на світовому ринку;
    * спекулятивні операції на валютному ринку;
    * ступінь розвитку в даній країні інших секторів світового фінансового ринку, наприклад, ринку цінних паперів.
 

Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют


Новини Статті Аналітика
Україна скоротила експорт електроенергії Україна скоротила експорт електроенергії 10 повчальних випадків, що збагатили інвесторів 10 повчальних випадків, що збагатили інвесторів Обзор фондового рынка 15.07.2011_Market review Обзор фондового рынка 15.07.2011_Market review
Рівень безробіття в зоні євро в квітні не змінився і склав 9,9% Рівень безробіття в зоні євро в квітні не змінився і склав 9,9% Принцип інвестора венчурних проектів або бізнес-ангела Принцип інвестора венчурних проектів або бізнес-ангела Обзор фондового рынка 14.07.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 14.07.2011_PreMarket
У Німеччині рівень безробіття в травні 2011 р. склав 7% У Німеччині рівень безробіття в травні 2011 р. склав 7% Актуальні напрями інвестиційних проектів Актуальні напрями інвестиційних проектів Обзор фондового рынка 13.07.2011_Market review Обзор фондового рынка 13.07.2011_Market review
Ціни на харчі до 2030 року зростуть удвічі Ціни на харчі до 2030 року зростуть удвічі Інвестиції у вино є одними з найпопулярніших Інвестиції у вино є одними з найпопулярніших Обзор фондового рынка 12.07.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 12.07.2011_PreMarket
Росія може експортувати 20 мільйонів тонн зерна Росія може експортувати 20 мільйонів тонн зерна Деякі поради інвестору Деякі поради інвестору Обзор фондового рынка 15.06.2011_PreMarket Обзор фондового рынка 15.06.2011_PreMarket

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Краще бути м'яким і твердим зовні всередині, ніж твердим зовні і м'яким всередині.

Лао Цзи
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті