Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 18 16:31 | London, Apr 18 14:31 | New York, Apr 18 10:31
Shanghai, Apr 18 22:31 | Tokyo, Apr 18 23:31 | Sydney, Apr 19 01:31

Укртелеком


 
29 жовтня 2010 в 13:16


Історія компанії:

В 1993 роцi було розроблену Концепцiю розвитку телекомунiкацiй України, на базi якої Уряд затвердив Комплексну програму створення Єдиної нацiональної системи зв’язку України.

Для бiльш ефективного управлiння галуззю зв’язку було здiйснено її реорганiзацiю. Мiнiстерство зв’язку прийняло радикальне рiшення про розподiл системи зв’язку на двi пiдгалузi — пошту та електрозв’язок — i створення на базi державних пiдприємств зв’язку двох об’єднань: Українського об’єднання поштового зв’язку "Укрпошта" та Українського об’єднання електрозв’язку "Укртелеком" (до 1994 року — "Укрелектрозв’язок"), на якого було покладено функцiї та повноваження нацiонального оператора електрозв’язку в Українi.

На час створення об’єднання "Укртелеком" до його складу входили лише сiм пiдприємств та органiзацiй, а саме: Українське пiдприємство мiжнародного та мiжмiського зв’язку та телебачення "Укртек", "Київський телеграф", Київська мiська радiотрансляцiйна мережа, Центр iнформацiйних технологiй, Державний Iнститут по розвiдуванню та проектуванню засобiв та споруд зв’язку "Укрзв’язокпроект", Державний Iнститут по проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Дiпрозв’язок» та «Закарпаттелеком».

Наступним визначним кроком стало приєднання у сiчнi 1995 року ще 22 обласних, Кримського республiканського i Севастопольського мiського пiдприємств електрозв’язку.

Наприкiнцi 1995 року було створене i включене до складу об’єднання Українське державне пiдприємство супутникового зв’язку "Укрзв’язоксупутник".

Останнiм до складу Укртелекому увiйшов "Днiпротелеком" в сiчнi 1996 року.

Протягом 1994 - 97 рокiв Укртелеком став загальновизнаним державним оператором електрозв’язку на нацiональному та мiжнародному рiвнях.

На початку 1998 року Кабiнет Мiнiстрiв України затвердив Програму реструктуризацiї Укртелекому, яка передбачала проведення комплексу органiзацiйно-економiчних, фiнансових, правових та технiчних заходiв.

У квiтнi 1998 року об’єднання "Укртелеком" було реорганiзовано в єдине пiдприємство з дворiвневою вертикальною структурою управлiння. Державнi пiдприємства електрозв’язку, якi входили до складу об’єднання, набули статусу фiлiй Українського державного пiдприємства електрозв’язку "Укртелеком".

10 червня 1999 року за загальною схемою перетворення державних пiдприємств на акцiонернi товариства розпочалася корпоратизацiя Укртелекому. Цей процес було завершено 27 грудня 1999 року.

5 сiчня 2000 року було зареєстровано вiдкрите акцiонерне товариство "Укртелеком". 13 липня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про особливостi приватизацiї вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком", а 16 листопада 2000 року Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив рiшення про початок приватизацiї Укртелекому.

18 сiчня 2001 року створено Комiсiю з приватизацiї ВАТ "Укртелеком". В період з 1 жовтня 2001 року до 1 лютого 2002 року відбувся основний етап пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком".

Сьогодні:

 Структура.

Сьогодні ВАТ "Укртелеком" - підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До його складу входить 33 фiлiї (в т.ч.27 регiональних філій) з 373 вiдокремленими структурними пiдроздiлами.

"Укртелеком" є учасником (акціонером) низки спільних підприємств та АТ, що функціонують на телекомунікаційному ринку України. Це:

- ТОВ "Інфоком" (документальний електрозв'язок, Інтернет, IP-телефонія). Частина "Укртелекому" в статутному фонді становить 51%;
- ЗАТ "Елсаком України" (мобільний супутниковий зв'язок в системі "Глобалстар"). "Укртелекому" належить 34% акцій;
- СП "Українська хвиля" (фіксований абонентський радіодоступ). Частина "Укртелекому" в статутному фонді - 23,6%;
- ВАТ "Телекомінвест" (розробка та впровадження автоматизованих систем документообігу). "Укртелеком" володіє 26% акцій;
- ВАТ "Свемон-інвест". Частка "Укртелекому" - 1,12%;
- ТОВ "Телесистеми України" (фіксований абонентський радіодоступ). Частина "Укртелекому" в статутному фонді - 2,47%.

Послуги компанії:

Компанія надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

- міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
- мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA
- послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
- Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
- постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
- надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
ISDN;
- відеоконференц-зв'язок;
- проводове мовлення;
- телеграфний зв'язок;
 - здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

Проекти:

Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.

З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.

 Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також єдиною в Україні компанією, що надає послуги мобільного зв'язку 3G UMTS.

Фінансові результати:

Результати діяльності за 1 півріччя 2010 року

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за I півріччя 2010 року без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць 4 240 млн. грн.,що на 4,2 % більше аналогічного періоду минулого року.

З них доходи (виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) збільшились на 3,9% і становлять 4 035,3 млн. грн.,в тому числі послуг зв'язку на суму 4 008,2 млн. грн.,що на 3,9% більше аналогічного періоду попереднього року. Зростання відбулось за рахунок збільшення в 1,3 рази обсягів доходів від надання послуг комп'ютерного зв'язку та в 1,9 рази доходів від надання послуг мобільного зв'язку.

Обсяг інших операційних доходів без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць — 96,4 млн. грн. або на 4,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Обсяг фінансових доходів — 21,1 млн. грн., що на 10,9% менше аналогічного періоду минулого року, в зв'язку зі зменшенням доходів від реалізації опціонів.

Інші доходи без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць – 44,4 млн. грн., збільшення в 2,7 рази за рахунок разових доходів, отриманих при виході ВАТ «Укртелеком» зі складу учасників СП «Інфоком».

Обсяг витрат без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць склав 3 545 млн. грн., що на 0,8% менше аналогічного періоду минулого року, в тому числі витрати операційної діяльності — 3 360,6 млн. грн., що на 16,3 млн. грн. менше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

Фінансові витрати — 150 млн. грн. Зменшення на 23 млн. грн.

Інші витрати без врахування операцій з реалізації валюти та нарахування курсових різниць — 34 млн. грн. або на 9,6% менше аналогічного періоду попереднього року.

Компанія понесла 0,4 млн. грн. надзвичайних витрат на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Фінансовий результат від операційної діяльності I-го півріччя 2010 року склав 130,5 млн. грн. прибутку проти 18,2 млн. грн. у I півріччі 2009 року.

Фінансовий результат від звичайної діяльності становив 48,3 млн. грн. прибутку проти 123,4 млн. грн. збитків в I півріччі минулого року. Чистий прибуток в I півріччі 2010 року — 48 млн. грн. проти 124,1 млн. грн.збитків в аналогічному періоді минулого року, що досягнуто за рахунок разових доходів, а також за рахунок жорсткої економії витрат.

До бюджету та позабюджетних фондів сплачено податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 1 003 млн. грн.

Станом на 01.07.2010 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 1 043 млн. грн., у порівнянні з початком 2010 року відбулось зменшення на 7,9 млн.

 Обсяг капітальних інвестицій склав 166 млн. грн., введено в експлуатацію основних фондів на суму 213 млн. грн., в т.ч. мережу широкосмугового доступу розширено на 72,2 тисяч портів ADSL. Продовжується розвиток мережі мобільного зв'язку 3-го покоління.

 Мережа фіксованого телефонного зв'язку ВАТ "Укртелеком" продовжує скорочуватись і станом на 01.07.2010 року становила 10,2 млн. номерів, проти 10,3 млн. на початок року.

Станом на 01.07.2010 року кількість користувачів широкосмугового доступу становить 993,4 тис., приріст за півріччя склав 150,3 тис.

 Кількість абонентів мобільного зв'язку за півріччя збільшилась на 126,8 тис. і на 01.07.2010 року склала 485,3 тис.

 

Завантаження коментарів...

Назад

Каталог компаній
 
Персони
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Біржа – це далекобійна гармата... І на біржі оббирають так, як на війні вбивають, не бачиш навіть – хто обібрав тебе.

А.Капюс
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті