Інвестиції.орг

Kyiv, Jun 22 08:25 | London, Jun 22 06:25 | New York, Jun 22 02:25
Shanghai, Jun 22 14:25 | Tokyo, Jun 22 15:25 | Sydney, Jun 22 17:25

Економічний календар

Загальні збори акціонерів ВАТ Компанія "Ельба"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   15.08.2011 12:00Загальні збори акціонерів ВАТ Компанія "Ельба"

МІСЦЕ ПОДІЇ:

Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, б. 22


Докладніше про цю подію ›››

Загальні збори акціонерів ПАТ Компанія "Ельба"

[ 0 ]
15 серпня 2011 року
Публічне акціонерне Товариство Компанія «Ельба» (далі Товариство), місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 22, повідомляє, що 15 серпня 2011 року о 12.00 у приміщенні розташованим за адресою: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, б. 22, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства, скликані на вимогу акціонера Товариства, який на день подання вимоги є власником 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства проводитиметься 15 серпня 2011 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 09 серпня 2011 року. Перелік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Акціонер (його представник, уповноважена особа) повинен представити реєстраційній комісії документи, які надають йому право участі у позачергових загальних зборах акціонерів, зокрема:
а) для акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу (паспорт);
б) для представника акціонера фізичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника (довіреність посвідчена у порядку встановленому чинним законодавством);
в) для представника юридичної особи – документ, який посвідчує особу представника (паспорт) та документи, що підтверджують його повноваження: довіреність, наказ або рішення про призначення на посаду (для представників, що мають право діяти без довіреності, відповідно до установчих документів акціонера), а також документи, що підтверджують повноваження особи чи органу, що видали довіреність чи призначили на посаду особу-представника (зокрема статут, рішення чи наказ про призначення, тощо).
Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.
Пропонований ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових загальних зборів акціонерів, що включає перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії і затвердження її складу.
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ораними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
8. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
9. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:
• затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються для закритого (приватного) розміщення;
• прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій ( у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
• затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
• здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів Товариства рішення);
• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
• проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
• прийняття рішення про відмову від закритого (приватного) розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.
10. Визначення ринкової вартості акцій що планується до розміщення Товариством.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
У випадку внесення змін до ПОРЯДКУ ДЕННОГО позачергових загальних зборів, акціонерам буде повідомлено про це шляхом публікації цієї інформації у тому ж самому офіційному друкованому органі, у якому було опубліковано повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери ПАТ Компанія «Ельба» можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень позачергових загальних зборів Товариства, за адресою: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, б. 22, з 11-ої до 16-ої години (за київським часом) кожного робочого дня (обідня перерва з 13-ої до 14-ої години за київським часом). Вищезазначені документи, в день проведення позачергових загальних зборів, будуть доступні акціонерам також у місці проведення позачергових загальних зборів – з 10-ої години (за київським часом).
Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є начальник юридичного відділу ПАТ Компанія «Ельба» Колибіденко Олена Вікторівна.
Додаткову інформацію акціонери ПАТ Компанія «Ельба» можуть отримати за номером телефону: (044) 467-53-10

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
15.08.2011 12:00  Конференція   - - - -
15.08.2011 12:00  Збори акціонерів   - - - -
15.08.2011 11:00  Конференція   - - - -
15.08.2011 10:00  Збори акціонерів   - - - -
15.08.2011 10:00  Збори акціонерів   - - - -
15.08.2011 09:00  Збори акціонерів   - - - -
15.08.2011 02:50  Світ   -0.9% -0.9 % -0.6 % -0.3 %
15.08.2011 00:00  Семінар   - - - -
15.08.2011 00:00  Інше   - - - -
13.08.2011 16:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Якщо Ви не знаєте, куди йдете - якою б дорогою Ви не пішли, Ви прийдете в нікуди.

Генрі Кіссінджер
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті