Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 23 07:04 | London, Jul 23 05:04 | New York, Jul 23 01:04
Shanghai, Jul 23 13:04 | Tokyo, Jul 23 14:04 | Sydney, Jul 23 16:04

Економічний календар

Збори акціонерів ЗАТ "Комерційний банк" Південкомбанк"

Важливість
Рубрика Конференція
Країна Україна
Початок   22.04.2011 12:00ПАТ "ЗАТ" Комерційний банк "Південкомбанк" повідомляє що: 22 квітня 2011 в 12:00 відбудеться чергове загальні збори акціонерів за адресою: м. Донецьк, вул. Першотравнева, д. двадцять восьмої (зал засідань ПАТ "КБ 2ПІВДЕНКОМБАНК")

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 18.03.2011
організатор заходу: КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»
порядок денний заходу:

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК»

Місце знаходження товариства згідно його Статуту:

Україна, 83015, м. Донецьк, пр. Ватутіна 33-а

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» повідомляє що: 22  квітня 2011 року о 12:00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: м. Донецьк, вул. Первомайська, б. 28а (зала засідань ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»)

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів
(порядок денний):

1.Процедурні питання: затвердження голови та обрання секретаря загальних зборів акціонерів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів.

2.Розгляд та затвердження звіту Спостережної ради банку.

3.Розгляд та затвердження звіту Правління банку.

4.Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії банку.

5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Банку за 2010 рік, затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора банку.

6.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2010 рік.

7.Затвердження розміру річних дивідендів за 2010 рік.

8.Розгляд та затвердження Бізнес-плану банку на 2011р.

9.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

10.Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

11.Прийняття рішення про перелік інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення акцій.

12. Визначення уповноважених органів та уповноважених осіб Банку, на які покладаються повноваження щодо збільшення розміру статутного капіталу.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.

14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку

Основні показники фінансово - господарської діяльності

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2009

2010

Усього активів

1 389 214

2 622 917

Основні засоби

16 929

18 483

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

712

870

Сумарна дебіторська заборгованість

865

1070

Грошові кошти та їх еквіваленти

137 318

485 929

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

142 699

231 407

Статутний капітал

85 000

85 000

Довгострокові зобов"язання

247 382

678 505

Поточні зобов"язання

999 133

1 944 412

Чистий прибуток ( збиток)

11 153

3 709

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

8 500 000

8 500 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду

586

565

 

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитись 22 квітня 2011 року з 11:00 до 11:30 години за київським часом, за місцем їх проведення. Учасникам загальних зборів при собі необхідно мати документи що посвідчують особу, представникам акціонерів - паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 18 квітня 2011 року.

Акціонери ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» можуть ознайомитися з документами пов" язаними з порядком денним Загальних зборів за адресою: м. Донецьк, просп. Ватутіна,33-а, щоденно у будні дні з 9-00 до 18-00, тел.(062) 305 12 18, посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Куксіна Інна Леонідівна.

Ліцензія НБУ № 44 від 17.02.2003

Код ЄДРПОУ 19358767

Довідки за тел.(062) 305 12 18

Правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»


дата проведення заходу: 22.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Хто кладе гроші в банк, не повинен забувати, що він просто пасажир, а кермо в руках у банку.

В.Швебель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті