Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 19 08:50 | London, Jul 19 06:50 | New York, Jul 19 02:50
Shanghai, Jul 19 14:50 | Tokyo, Jul 19 15:50 | Sydney, Jul 19 17:50

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   22.04.2011 15:00Відкрите акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2011 року о 15.00 годині за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 3, Інженерний корпус комбінату.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 01.03.2011
організатор заходу: Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
порядок денний заходу:

Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського»

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2011 року о 15.00 годині за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 3, Інженерний корпус комбінату.

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямів діяльності на 2011 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2010 рік.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

4. Затвердження річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.

5. Про приведення діяльності Товариства згідно вимогам Закону України («Про акціонерні товариства» № 514-VI).

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов"язаних з приведенням статей Статуту згідно до норм ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Відкликання Ревізора та обрання Ревізійної комісії.

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Губи, 9а, відділ майнових відносин та цінних паперів, починаючи з «15» березня 2011 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2011р.

Початок реєстрації акціонерів та уповноважених осіб о 12.30, закінчення о 14.30 годині. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів.

(!) При собі акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Телефони для довідок: міжміський - (05692) 3-22-03,

для м. Дніпродзержинська - 3-98-49-24.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6 860 038

6 025 961

Основні засоби

1 649 057

1 664 827

Довгострокові фінансові інвестиції

10 877

10 850

Запаси

858 650

791 249

Сумарна дебіторська заборгованість

2 090 633

1 412 400

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 864

1 101

Нерозподілений прибуток

(1 403 686)

(136 126)

Власний капітал

1 212 484

2 483 891

Статутний капітал

1 694 136

1 694 136

Довгострокові зобов"язання

418 461

383 102

Поточні зобов"язання

5 202 544

3 122 570

Чистий прибуток (збиток)

(1 223 325)

(1 064 066)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6 776 544 000

6 776 544 000

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

-

-

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (осіб)

15700

16399

 Генеральний директор ВАТ «Дніпровський меткомбінат»


дата проведення заходу: 22.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Краще досконало виконати невелику частину справи, ніж зробити погано вдесятеро більше.

Арістотель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті