Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 21 10:45 | London, Jul 21 08:45 | New York, Jul 21 04:45
Shanghai, Jul 21 16:45 | Tokyo, Jul 21 17:45 | Sydney, Jul 21 19:45

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об"єднання ім. М.В. Фрунзе"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   15.04.2011 11:00Відкрите акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об"єднання ім.М.В.Фрунзе" повідомляє, о чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2011 року об 11-й годині за адресою: м. Суми, пл. Горького, 5, Палац культури ім.М.В.Фрунзе.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 25.02.2011
організатор заходу: Сумське машинобудівне науково-виробниче об"єднання ім.М.В.Фрунзе
порядок денний заходу:

Відкрите акціонерне товариство

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об"єднання ім.М.В.Фрунзе»

повідомляє, о чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2011 року
об 11-й годині за адресою: м. Суми, пл. Горького, 5, Палац культури ім.М.В.Фрунзе.

Порядок денний:

  1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
  2. Звіт ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
  3. Звіт наглядової ради Товариства за 2010 рік.
  4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, балансу Товариства за 2010 рік.
  5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
  6. Приведення статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження статуту Товариства у новій редакції.
  7. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
  8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства у новій редакції.
  9. Затвердження положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
  10. Відкликання та обрання складу ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами ревізійної комісії, та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» право участі в загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів.

З матеріалами зборів акціонери можуть ознайомитись у секторі корпоративних відносин департаменту правового забезпечення за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58 (2-й поверх, біля кафе «Затишок»).

Довідки за телефоном: (0542) 77-50-94.

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 15.04.2011 р. з 10-00 до 10-45.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності згідно

з консолідованою звітністю

ВАТ «Сумське НВО ім.М.В.Фрунзе» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2010 рік

2009 рік

Усього активів

4 796 092

3 710 597

Основні засоби

808 042

415 259

Довгострокові фінансові інвестиції

408 734

74 540

Запаси

882 341

739 059

Сумарна дебіторська заборгованість

2 332 706

2 011 072

Грошові кошти та їх еквіваленти

70 235

119 498

Нерозподілений прибуток

493 655

232 587

Власний капітал

1 358 368

1 097 353

Статутний капітал

710 850

710 850

Довгострокові зобов"язання

695 768

680 064

Поточні зобов"язання

2 120 324

1 931 710

Чистий прибуток (збиток)

262 061

403 254

Середньорічна кількість акцій (шт.)

71 085 000

71 085 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14 455

16 304

 Генеральний директор Товариства


дата проведення заходу: 15.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
15.04.2011 11:00  Збори акціонерів   - - - -
15.04.2011 11:00  Засідання   - - - -
15.04.2011 09:30  Збори акціонерів   - - - -
15.04.2011 09:00  Засідання   - - - -
15.04.2011 07:30  Світ   +0.4 % - +0.4 % +1.8 %
15.04.2011 07:30  Світ   +2.8 % - +2.8 % +2.9 %
15.04.2011 00:00  Збори акціонерів   - - - -
15.04.2011 00:00  Інше   - - - -
15.04.2011 00:00  Засідання   - - - -
15.04.2011 00:00  Засідання   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Чим би ти не володів, ти або використовуєш це, або втрачаєш!

Генрі Форд
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті