Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 18 03:39 | London, Jul 18 01:39 | New York, Jul 17 21:39
Shanghai, Jul 18 09:39 | Tokyo, Jul 18 10:39 | Sydney, Jul 18 12:39

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Дніпроенерго"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   15.04.2011 09:30Відкрите акціонерне товариство "Дніпроенерго" (далі - ВАТ "Дніпроенерго" або Товариство) повідомляє, що 15 квітня 2011 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 (у приміщенні актового залу) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Дніпроенерго".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 24.02.2011
організатор заходу: ДНІПРОЕНЕРГО
порядок денний заходу:

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОЕНЕРГО» 

Відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго» (далі - ВАТ «Дніпроенерго» або Товариство) повідомляє, що 15 квітня 2011 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20 (у приміщенні актового залу) відбудуться чергові загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дніпроенерго».

Початок загальних зборів акціонерів 15 квітня 2011 року о 09 годині 30 хвилин. Реєстрація учасників зборів буде проводитись 15 квітня 2011 року з 08.00 години до 09.00 години за вказаною вище адресою згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ВАТ «Дніпроенерго» (переліком власників цінних паперів), складеним станом на 15 квітня 2011 року.

Порядок денний загальних зборів:

 • 1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 • 2. Звіт виконавчого органу ВАТ «Дніпроенерго» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
 • 3. Звіт спостережної ради ВАТ «Дніпроенерго» за 2010 рік.
 • 4. Звіт ревізійної комісії ВАТ «Дніпроенерго» за 2010 рік.
 • 5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Дніпроенерго» за 2010 рік.
 • 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «Дніпроенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2011 рік.
 • 7. Про нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи ВАТ «Дніпроенерго» у 2010 році.
 • 8. Про внесення змін до статуту ВАТ «Дніпроенерго».
 • 9. Про відкликання членів спостережної ради ВАТ «Дніпроенерго».
 • 10. Про обрання членів спостережної ради ВАТ «Дніпроенерго».
 • 11. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «Дніпроенерго» шляхом викладення його в новій редакції у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства.
 • 12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів ВАТ «Дніпроенерго».
 • 13. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів наглядової ради ПАТ «Дніпроенерго» членами спостережної ради ВАТ «Дніпроенерго».
 • 14. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпроенерго» членами ревізійної комісії ВАТ «Дніпроенерго».
 • 15. Про відкликання виконавчого органу ВАТ «Дніпроенерго» та утворення виконавчого органу ПАТ «Дніпроенерго».
 • 16. Вирішення питання про обрання осіб на посади виконавчого органу ПАТ «Дніпроенерго».
 • 17. Про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на загальних зборах.

Акціонери ВАТ «Дніпроенерго», починаючи з 31 березня 2011 р., можуть знайомитись з матеріалами з питань порядку денного загальних зборів в робочі дні з 09.00 до 16.00 години за адресою: 69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника.

Телефон для довідок: 8 (061) 286-73-59.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ВАТ «ДНІПРОЕНЕРГО» за 2010 рік (тис. грн.)

Найменування показника

період

2010 рік

2009 рік

Усього  активів

4 172 649

3 365 592

Основні засоби та інвестиційна нерухомість)

1 809 690

1 848 656

Довгострокові фінансові інвестиції

293

422

Запаси

674 342

486 264

Сумарна дебіторська заборгованість

839 420

557 161

Грошові кошти та іх еквіваленти

62 927

83 581

Нерозподілений прибуток

-1 843 355

-2 031 557

Власний капітал

2 147 257

1 843 377

Статутний капітал

149 186

149 186

Довгострокові зобов,язання

77 876

34 468

Поточні  зобов,язання

1 871 584

1 464 176

Чистий прибуток (збиток)

189 179

-252 455

Середньорічна кількість акцій (шт..)

5 967 432

5 967 432

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Численність працівників на кінець періоду(осіб)

8 671

10 107

 Правління ВАТ «ДНІПРОЕНЕРГО»


дата проведення заходу: 15.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
15.04.2011 09:00  Засідання   - - - -
15.04.2011 07:30  Світ   +0.4 % - +0.4 % +1.8 %
15.04.2011 07:30  Світ   +2.8 % - +2.8 % +2.9 %
15.04.2011 00:00  Збори акціонерів   - - - -
15.04.2011 00:00  Інше   - - - -
15.04.2011 00:00  Засідання   - - - -
15.04.2011 00:00  Засідання   - - - -
14.04.2011 23:30  Світ   6.76 - 8.13 8.08
14.04.2011 18:30  Семінар   - - - -
14.04.2011 18:30  Семінар   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Соромно бути багатим, коли країна не має шляху. Соромно бути бідним, коли країна стала на свій шлях!

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті