Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 23 05:01 | London, Apr 23 03:01 | New York, Apr 22 23:01
Shanghai, Apr 23 11:01 | Tokyo, Apr 23 12:01 | Sydney, Apr 23 14:01

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   15.04.2011 15:00До Уваги акціонерів! ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" (код ЄДРПОУ 20355550) повідомляє про проведення "15" квітня"2011 року о 1500 чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Ілліча, 143, мала актова зала ПК "Іскра".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 28.02.2011
організатор заходу: Маріупольський завод важкого машинобудування
порядок денний заходу:

До Уваги акціонерів!

ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»

(код ЄДРПОУ 20355550)

повідомляє про проведення «15» квітня 2011 року о 1500 чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Ілліча, 143,  мала актова зала ПК «Іскра».

Реєстрація учасників з 1400 до 1500  за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

•1.            Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

•2.            Затвердження Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

•3.            Затвердження Звіту Наглядової ради про роботу за 2010 рік.

•4.            Затвердження Звіту та висновків Ревізора за 2010 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

•5.            Про визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2010 році.

•6.            Про зміну найменування у зв"язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

•7.            Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції у зв"язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України  «Про акціонерні товариства».

•8.            Про скасування, прийняття та внесення змін і доповнень до внутрішніх положень Товариства у зв"язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

•9.             Про відкликання і створення органів управління Товариства та обрання їх членів. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових контрактів) з членами органів управління. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами органів управління.

•10.         Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.

•11.        Про затвердження договорів, укладених Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ВАТ «МЗВМ» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2010

2009

Усього активів

2 079 163

1 617 336

Основні засоби

255 696

253 036

Довгострокові фінансові інвестиції

581 955

186 017

Запаси

27 216

170 855

Сумарна дебіторська заборгованість

823 657

683 543

Грошові кошти та їх еквіваленти

32 213

1 379

Нерозподілений прибуток

(-274 759)

(- 84 399)

Власний капітал

(-92 972)

98 146

Статутний капітал

3 847

3 847

Довгострокові зобов"язання

1 143 420

608 396

Поточні зобов"язання

1 028 717

907 469

Чистий прибуток (збиток)

(-188 705)

(- 167 443)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15 387 464

15 387 464

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5 570

5 725

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години за адресою: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1, к.124 за умови надання акціонером на адресу Товариства відповідного письмового запиту. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 15.04.2011 року.

Для участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам - доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: (0629) 51-79-39, 51-72-98.

       Правління


дата проведення заходу: 15.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
15.04.2011 15:00  Інше   - - - -
15.04.2011 14:00  Світ   0.28 - 0.28 0.17
15.04.2011 12:30  Конференція   - - - -
15.04.2011 12:00  Світ   +2.6 % - +2.6 % +2.7 %
15.04.2011 12:00  Світ   -3.3 млрд. -3.1 млрд. -3.3 млрд. -2.4 млрд.
15.04.2011 12:00  Семінар   - - - -
15.04.2011 11:20  Засідання   - - - -
15.04.2011 11:00  Збори акціонерів   - - - -
15.04.2011 11:00  Збори акціонерів   - - - -
15.04.2011 11:00  Засідання   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Хто володітиме собою - володітиме цілим світом.

Сократ
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті