Інвестиції.орг

Kyiv, Mar 21 08:20 | London, Mar 21 06:20 | New York, Mar 21 02:20
Shanghai, Mar 21 14:20 | Tokyo, Mar 21 15:20 | Sydney, Mar 21 17:20

Економічний календар

Збори акціонерів ХК "Луганськтепловоз"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   14.04.2011 10:00Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2011 р. о 10.00 у приміщені актового залу коледжу ВНУ ім. Даля, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Цінні папери України
дата публікації: 25.02.2011
організатор заходу: Холдингова компанія «Луганськтепловоз»
порядок денний заходу:

Відкрите акціонерне товариство

«Холдингова компанія «Луганськтепловоз»

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2011 р.

о 10.00 у приміщені актового залу коледжу ВНУ ім. Даля,

розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за вище

вказаною адресою 14 квітня 2011 року з 9.00 до 9.50.

з наступним порядком денним:

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

Про затвердження порядку ведення (регламенту), загальних зборів акціонерів товариства.

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його дочірніх підприємств у 2007, 2008, 2009 та 2010 роках.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2007, 2008, 2009 та 2010 роки.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2007, 2008, 2009 та 2010 роки.

7.  Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

8. Про розподіл прибутку товариства та його дочірніх підприємств (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2007, 2008, 2009 та 2010 роках, встановлення порядку виплати дивідендів.

9. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства та його дочірніх підприємств до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.

Про зміну найменування товариства та його дочірніх підприємств у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Внесення змін до статуту товариства, його дочірніх підприємств шляхом затвердження нової редакції статуту у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію товариства у зв"язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства.

14. Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

15. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства.

16. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

17. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Правління товариства.

18. Про створення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор товариства).

19. Про обрання генерального директора товариства.

20. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

21. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується.

22. Про затвердження проекту договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується.

23. Обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

24. Про затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, у якого товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

25. Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

26. Про припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

27. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій.

28. Затвердження рішення про дематеріалізацію.

29. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (із вказівкою характеру та сум).

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера - також довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу.

Із проектами документів, пов"язаних з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися в компанії (відділ корпоративного управління) в понеділок, вівторок, середу та четвер не пізніше ніж за тиждень до загальних зборів акціонерів.Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності  (тис. грн.)

Найменування показника

2006

2007

2008

2009

2010

Усього активів

393 815

615 422

741 180

440 652

668 090

Основні засоби (залишкова вартість)

150 755

146 612

158 470

156 698

150 215

Довгострокові фінансові інвестиції

6 352

6 352

6 352

6 352

6 352

Запаси

159 336

232 380

282 083

154 139

293 427

Сумарна дебіторська заборгованість

54 526

109 909

146 015

98 086

152 577

Грошові кошти та їхні еквіваленти (в національній валюті)

1 005

615

3 642

400

1 744

Нерозподілений прибуток (збиток)

- 57 243

- 46 279

- 45 304

- 203 626

- 211 069

Власний капітал

141 772

140 218

141 123

- 15 969

- 24 231

Статутний капітал

54 796,171

54 796,171

54 796,171

54 796,171

54 796,171

Довгострокові зобов"язання

92 740

38 259

38 259

38 259

39 103

Поточні зобов"язання

153 701

428 870

550 302

409 953

643 214

Чистий прибуток (збиток)

-15 771

- 14 754

1 081

- 157 381

- 7 457

Середньорічна кількість акцій (шт.)

219 184 684

219 184 684

219 184 684

219 184 684

219 184 684

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8 037

8 127

8 404

7 435

5 951

Правління компанії


дата проведення заходу: 14.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

День - це маленьке життя, і треба прожити його так, ніби ти маєш померти зараз, а тобі зненацька подарували ще добу.

М. Горький
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті