Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 22 04:19 | London, Jul 22 02:19 | New York, Jul 21 22:19
Shanghai, Jul 22 10:19 | Tokyo, Jul 22 11:19 | Sydney, Jul 22 13:19

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Донбасенерго"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   12.04.2011 12:00Дирекція ВАТ "Донбасенерго" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2011 року в приміщенні актової зали СО ДПР НДІ "Теплоелектропроект" за адресою: м. Донецьк, пр. Тітова, 8-Б, к. 424.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 21.02.2011
організатор заходу: ДОНБАСЕНЕРГО
порядок денний заходу:

До уваги акціонерів

ВАТ «Донбасенерго»!

Дирекція ВАТ «Донбасенерго» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2011 року в приміщенні актової зали
СО ДПР НДІ «Теплоелектропроект» за адресою: м. Донецьк, пр. Тітова, 8-Б, к. 424.

Початок зборів о 12-00 годині.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ «Донбасенерго» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу ВАТ «Донбасенерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ «Донбасенерго» за 2010 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Донбасенерго» за 2010 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ «Донбасенерго» за 2010 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ВАТ «Донбасенерго» у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на
2011 рік.

7. Про внесення змін до Статуту ВАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його у новій редакції у зв"язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів
ВАТ «Донбасенерго».

9. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів Наглядової ради
ПАТ «Донбасенерго» членами Наглядової ради ВАТ «Донбасенерго».

10. Про здійснення прав, повноважень та обов"язків членів Ревізійної комісії
ПАТ «Донбасенерго» членами Ревізійної комісії ВАТ «Донбасенерго».

11. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є зацікавленість.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 9-30 до 11-50 у день проведення зборів.

Для участі у зборах акціонери повинні мати:

- паспорт, що посвідчує особу;

- представник акціонера - паспорт, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах.

Тел. для довідок: (062) 388-58-23; 388-58-91; 388-58-56

Дирекція ВАТ «Донбасенерго»


дата проведення заходу: 12.04.2011
Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 22.02.2011
організатор заходу: ДОНБАСЕНЕРГО
порядок денний заходу:

До уваги акціонерів

ВАТ «Донбасенерго»!

В доповнення до повідомлення про заплановані на 12.04.2011 року чергові збори акціонерів ВАТ «Донбасенерго» Дирекція Товариства надає інформацію:

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ВАТ «Донбасенерго» за 2010 рік, тис. грн.

№ п/п

Найменування показнику

Період

Звітний

Попередній

1.

Усього активів  

2639490

2824887

2.

Основні засоби

886596

846701

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

4.

Запаси

311889

547469

5.

Сумарна дебіторська заборгованість

518323

610752

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

54627

85092

7.

Нерозподілений прибуток

- 402923

- 257174

8.

Власний капітал

687072

838454

9.

Статутний капітал

236443

236443

10.

Довгострокові зобов"язання

606438

680005

11.

Поточні зобов"язання

1313211

1274808

12.

Чистий прибуток (збиток)

- 147938

- 33623

13.

Середньорічна кількість акцій, шт.

23644301

23644301

14.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

15.

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

16.

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 

6743

6782

 Дирекція ВАТ «Донбасенерго»


дата проведення заходу: 12.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Перше, що потрібно зробити, щоб домогтися успіху - полюбити те, чим Ви займаєтеся.

Сестра Мері Лауретта
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті