Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 19 05:23 | London, Jul 19 03:23 | New York, Jul 18 23:23
Shanghai, Jul 19 11:23 | Tokyo, Jul 19 12:23 | Sydney, Jul 19 14:23

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   08.04.2011 14:00ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2011 року о 14-00 у Конференцзалі заводоуправління (2 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15)

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 18.02.2011
організатор заходу: ІНТЕРПАЙП НижнЬОднІпровсЬкий трубопрокатнИй завод
порядок денний заходу:

ШановнІ акціонерИ!  

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ІНТЕРПАЙП НижнЬОднІпровсЬкий трубопрокатнИй завод"

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 08 квітня 2011 року о 14-00

у Конференцзалі заводоуправління  (2 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу)

 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15) 

ПоРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік.

9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов"язанням третіх осіб.

14. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.

15. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов"язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов"язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.

17. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

звітний 

(2010)

попередній 

(2009)

Усього активів

5 585 485

5 433 887

Основні засоби  

2 495 201

2 893 718

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

712 592

445 043

Сумарна дебіторська заборгованість  

2 175 705

1 722 261

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 922

177 264

Нерозподілений прибуток 

1 190 084

1 185 854

Власний капітал 

3 116 378

2 963 393

Статутний капітал 

100 000

100 000

Довгострокові зобов"язання 

49 378

482 105

Поточні зобов"язання 

2 405 312

1 973 971

Чистий прибуток (збиток) 

-259 139

-356 555

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

399 986 438

399 903 859

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

110 005

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

770,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6 433

6 443

 Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися за місцем проведення зборів - 08 квітня 2011 року з 11-40 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складено на день проведення загальних зборів, тобто на 08.04.2011 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно при собі мати:

- акціонерам -  документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів - довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

З матеріалами, пов"язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися особисто за адресою: вул. Столєтова, 21, м. Дніпропетровськ у відповідності до діючого законодавства України.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-83-49

                                                                                                                           

Правління ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"


дата проведення заходу: 08.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
08.04.2011 14:00  Конференція   - - - -
08.04.2011 12:30  Конференція   - - - -
08.04.2011 12:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2011 11:30  Світ   +5.3 % +5.3 % +5.1 % +5.4 %
08.04.2011 11:00  Інше   - - - -
08.04.2011 11:00  Семінар   - - - -
08.04.2011 11:00  Круглий стіл   - - - -
08.04.2011 11:00  Конференція   - - - -
08.04.2011 10:00  Засідання   - - - -
08.04.2011 09:40  Інше   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Краще досконало виконати невелику частину справи, ніж зробити погано вдесятеро більше.

Арістотель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті