Інвестиції.орг

Kyiv, Jun 26 11:06 | London, Jun 26 09:06 | New York, Jun 26 05:06
Shanghai, Jun 26 17:06 | Tokyo, Jun 26 18:06 | Sydney, Jun 26 20:06

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   08.04.2011 15:00ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" повідомляє, що Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат" відбудуться «08» квітня 2011 року о 15.00 за адресою: 94223, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 2, "Палац Культури Металургів".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 15.02.2011
організатор заходу: АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
порядок денний заходу:

ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»

повідомляє, що Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» відбудуться «08» квітня 2011 року о 15.00 за адресою: 94223, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Липовенка, 2, «Палац Культури Металургів».

Порядок денний:

1. Вибори робочих органів загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «АМК».

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

3. Звіт Наглядової ради ВАТ «АМК» за 2010 рік.

4. Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.

6. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№514-VI).

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов"язаних з приведенням положень Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження їх, шляхом викладання Статуту Товариства у новій редакції.

8. Внесення змін та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Відкликання Ревізора та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів, можна ознайомитись за адресою: м. Алчевськ, Луганської обл., вул. Шмідта, 4, кімната 103, починаючи з «01» квітня 2011 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08.04.2011 р.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації - «08» квітня 2011 р. о 13.30, закінчення о 14.40 год.

Довідки за телефонами: (06442) 7-40-68, 7-32-71.

Додаткова інформація для акціонерів ВАТ «АМК»

про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника 

Період 

звітний 2010 р.

попередній 2009 р.

Усього активів

11 622 785

11 934 290

Основні засоби

4 233 927

4 832 869

Довгострокові фінансові інвестиції

286 560

286 560

Запаси 

528 099

479 893

Сумарна дебіторська заборгованість

2 743 307

3 785 716

Грошові кошти та їх еквіваленти 

39 268

1 810

Нерозподілений прибуток 

-2 186 593

-729 919

Власний капітал 

530 274

535 740

Статутний капітал 

2 577 525

2 577 525

Довгострокові зобов"язання 

4 552 414

4 671 114

Поточні зобов"язання 

6 149 165

4 879 830

Чистий прибуток (збиток) 

- 1 013 904

- 890 075

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

25 775 254 803

25 775 254 803

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

14 403

14 878

 *) зазначені відомості можуть бути змінені за рішенням загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор ВАТ «АМК» Шевченко Т.Г.


дата проведення заходу: 08.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
08.04.2011 15:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2011 15:00  Інше   - - - -
08.04.2011 14:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2011 14:00  Конференція   - - - -
08.04.2011 12:30  Конференція   - - - -
08.04.2011 12:00  Збори акціонерів   - - - -
08.04.2011 11:30  Світ   +5.3 % +5.3 % +5.1 % +5.4 %
08.04.2011 11:00  Інше   - - - -
08.04.2011 11:00  Семінар   - - - -
08.04.2011 11:00  Круглий стіл   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Гроші – це воля, викарбувана із золота.

Е.Ремарк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті