Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 26 23:57 | London, Apr 26 21:57 | New York, Apr 26 17:57
Shanghai, Apr 27 05:57 | Tokyo, Apr 27 06:57 | Sydney, Apr 27 08:57

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"

Важливість
Рубрика Інше
Країна Україна
Початок   05.04.2011 12:00Правління ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 квітня 2011 року о 12.00 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету ВАТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Цінні папери України
дата публікації: 15.02.2011
організатор заходу: ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД
порядок денний заходу:

Правління

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 5 квітня 2011 року о 12.00 за адресою:

Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115,

в залі засідань профспілкового комітету ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Порядок денний загальних зборів акціонерів

ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»:

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік.

9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Відкликання членів Правління.

14. Обрання членів Правління.

15. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов"язанням третіх осіб.

16. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.

17. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов"язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов"язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.

18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.

19. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

1207172

1353141

Основні засоби

663587

758542

Довгострокові фінансові інвестиції

3164

3166

Запаси 

100155

101352

Сумарна дебіторська заборгованість

387042

334769

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

50736

125836

Інші активи

2488

29476

Нерозподілений прибуток 

109850

62243

Власний капітал

770017

830643

Статутний капітал

50 000

50 000

Довгострокові зобов"язання

6063

8114

Поточні зобов"язання

427276

511208

Чистий прибуток (збиток)

-60659

-31680

Середньорічна кількість акцій (шт.)

200 000 000

200000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1633

1813

Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде здійснюватися за місцем проведення зборів - 5 квітня 2011 року з 10.00 до 11.40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складено на день проведення загальних зборів, тобто на 05.04.2011 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно при собі мати:

- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів - довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

З матеріалами, пов"язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися особисто за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ».

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (05693) 4-27-05; 4-37-77

Правління ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ Голова Правління Ю.М. Антипов


дата проведення заходу: 05.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
05.04.2011 12:00  Світ   +0.4 % +0.2 % +0.1 % -0.1 %
05.04.2011 12:00  Світ   +0.7 % +0.4 % +0.7 % +0.1 %
05.04.2011 12:00  Засідання   - - - -
05.04.2011 12:00  Семінар   - - - -
05.04.2011 11:30  Світ   52.6 52.6 54.0 57.1
05.04.2011 11:00  Світ   56.9 - 56.9 57.2
05.04.2011 11:00  Конференція   - - - -
05.04.2011 11:00  Конференція   - - - -
05.04.2011 11:00  Інше   - - - -
05.04.2011 10:30  Круглий стіл   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Розум є у людини для того, щоб думати, а серце - щоб думати не тільки про себе!

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
 
 
Створення сайту - Іннеті