Інвестиції.орг

Kyiv, Jun 21 13:34 | London, Jun 21 11:34 | New York, Jun 21 07:34
Shanghai, Jun 21 19:34 | Tokyo, Jun 21 20:34 | Sydney, Jun 21 22:34

Економічний календар

Збори акціонерів ПАТ "Мостобуд"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   30.03.2011 10:00ПАТ "Мостобуд" (Код ЄДРПОУ 01386326) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ "Мостобуд" відбудуться 30 березня 2011 року о 10.00 за адресою: вул. Баренбойма, буд. 8, м. Київ, в приміщенні клубу.

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Цінні папери України
дата публікації: 24.02.2011
організатор заходу: МОСТОБУД
порядок денний заходу:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МОСТОБУД»

  (Код ЄДРПОУ 01386326)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Мостобуд» відбудуться

30 березня 2011 року о 10.00 за адресою:

вул. Баренбойма, буд. 8, м. Київ, в приміщенні клубу.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних зборах починається о 9.00 за місцем проведення зборів та закінчується о 9.45.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 30 березня 2011 рік.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2011 р.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.00 до 13.00 у юридичному відділі ПАТ «Мостобуд» за адресою: вул. Паньківська, буд. 5, м. Київ. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, покладено на Голову Правління Товариства.

Акціонери, в порядку встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

Основні показники про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

2 161 168

1 456 339

Основні засоби залишкова вартість

438 042

462 230

Довгострокові фінансові інвестиції

1 987

1 788

Запаси (виробничі; товари)

211 386

190 205

Сумарна дебіторська заборгованість

1 196 372

608 429

Грошові кошти та їх еквіваленти

21 359

2 858

Нерозподілений прибуток

10 107

10 050

Власний капітал

420 566

420 633

Статутний капітал

5 799

5 799

Довгострокові зобов"язання

714 746

201 316

Поточні зобов"язання

980 463

693 252

Чистий прибуток (збиток)

57

1 153

Середньорічна кількість акцій (шт.)

579 940

579 940

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3193

3778

Телефони для довідок: (0432) 35-03-43, (044) 465-28-91.

Правління Товариства


дата проведення заходу: 30.03.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
30.03.2011 10:00  Засідання   - - - -
30.03.2011 10:00  Засідання   - - - -
30.03.2011 09:00  Засідання   - - - -
30.03.2011 02:50  Світ   +1.3 % +1.3 % 0.0 % +0.4 %
30.03.2011 02:50  Світ   +3.5 % +3.5 % +3.0 % +2.8 %
30.03.2011 00:00  Інше   - - - -
29.03.2011 18:30  Семінар   - - - -
29.03.2011 18:30  Семінар   - - - -
29.03.2011 18:30  Інше   - - - -
29.03.2011 17:00  Світ   70.4 72.0 65.0 63.4
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Треба вміти програти бій, щоб виграти війну!

Китайська мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті