Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 18 11:43 | London, Jul 18 09:43 | New York, Jul 18 05:43
Shanghai, Jul 18 17:43 | Tokyo, Jul 18 18:43 | Sydney, Jul 18 20:43

Економічний календар

Збори акціонерів ЦГЗК

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   25.03.2011 10:00ВАТ "Центрально гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 00190977) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 березня 2011 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19, Палац культури "ЦГЗК".ВАТ "Центрально гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 00190977) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 березня 2011 року о 10.00 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19, Палац культури "ЦГЗК".

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Цінні папери України
дата публікації: 04.02.2011
організатор заходу: ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
порядок денний заходу:

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00190977)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

25 березня 2011 року о 10.00 за адресою:

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19,

Палац культури «ЦГЗК».

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результатами діяльності Товариства та його дочірніх підприємств у 2010 році.

6. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7. Про зміни у складі органів управління Товариства.

8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв"язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

10. Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

11. Про внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у зборах, буде відбуватися з 8.30 до 9.45 за мiсцем проведення зборiв.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Ознайомитися з документами щодо порядку денного зборів можна за 5 днів до проведення зборів за адресою: 50066, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, ВАТ «ЦГЗК», а також у день проведення загальних зборів за місцем проведення зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЦГЗК» (основна діяльність) тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7 194 035

5 973 394

Основні засоби

2 923 089

2 970 929

Довгострокові фінансові інвестиції

14 625

11 668

Запаси

173 801

158 591

Сумарна дебіторська заборгованість

3 637 136

2 524 958

Грошові кошти та їх еквіваленти

37 497

1 268

Нерозподілений прибуток

1 833 045

2 462 563

Власний капітал

4 187 076

4 579 370

Статутний капітал

292 953

292 953

Довгострокові зобов"язання

302 219

678 676

Поточні зобов"язання

2 494 276

520 039

Чистий прибуток (збиток)

1 289 820

261 474

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 171 811 000

1 171 811 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5 846

6 232

Телефони для довідок: (056) 406-72-00, 406-72-19.

Генеральний директор ВАТ «ЦГЗК» П.Г. Тимошенко


дата проведення заходу: 25.03.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
25.03.2011 10:00  Круглий стіл   - - - -
25.03.2011 09:00  Інше   - - - -
25.03.2011 01:30  Світ   -0.2 % -0.2 % -0.3 % -0.3 %
25.03.2011 00:00  Інше   - - - -
25.03.2011 00:00  Інше   - - - -
25.03.2011 00:00  Інше   - - - -
25.03.2011 00:00  Інше   - - - -
25.03.2011 00:00  Інше   - - - -
25.03.2011 00:00  Інше   - - - -
25.03.2011 00:00  Конференція   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Краще досконало виконати невелику частину справи, ніж зробити погано вдесятеро більше.

Арістотель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті