Інвестиції.орг

Kyiv, Jul 20 09:56 | London, Jul 20 07:56 | New York, Jul 20 03:56
Shanghai, Jul 20 15:56 | Tokyo, Jul 20 16:56 | Sydney, Jul 20 18:56

Економічний календар

Збори акціонерів ВАТ "Азовсталь"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   04.06.2010 13:00Відкрите акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь" повідомляє, що "04" червня 2010 року об 13.00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: 87532, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52 (Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ "МК "Азовсталь", другий поверх, велика зала).

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 16.04.2010
організатор заходу: Металургійний комбінат "Азовсталь"
порядок денний заходу:

Відкрите акціонерне товариство

"Металургійний комбінат "Азовсталь"

Повідомляє, що «04» червня 2010 року об 13.00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: 87532, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 52 (Палац культури коксохімічного виробництва ВАТ «МК «Азовсталь», другий поверх, велика зала).

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 11.00 до 12.30 у день скликання зборів за місцем їх проведення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «04» червня 2010 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2009 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2009 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2009 році .

6) Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

7) Про прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів про прийняте рішення про дематеріалізацію.

8) Про обрання депозитарію для обслуговування акцій в бездокументарній формі існування.

9) Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій.

10) Про визначення дати припинення ведення реєстру.

11) Внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

30 723 930

19 166 076

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10 651 309

4 096 205

Довгострокові фінансові інвестиції

338 180

149 177

Запаси

2 031 463

1 888 373

Сумарна дебіторська заборгованість

16 396 664

11 071 285

Грошові кошти та їх еквіваленти

27 114

510 684

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7 835 447

7 616 943

Власний капітал

14 975 996

9 999 121

Статутний капітал

1 051 000

1 051 000

Довгострокові зобов"язання

3 452 756

1 360 738

Поточні зобов"язання

11 573 313

7 783 894

Чистий прибуток (збиток)

(211938)

1959072

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4 204 000 000

5 451 358 509

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17 049

19713

Від дати опублікування даного повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лепорського, буд.5, Громадська приймальня з понеділка по п"ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів. А в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам - паспорт та доручення, оформлене згідно із чинним законодавством.

Довідки за тел.: (0629) 46-51-65, 46-70-89, 46-73-42

ВАТ «МК «Азовсталь»


дата проведення заходу: 04.06.2010

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
28.05.2010 15:00  Збори акціонерів   - - - -
28.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
27.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
21.05.2010 15:00  Збори акціонерів   - - - -
14.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
11.05.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 13:00  Збори акціонерів   - - - -
28.04.2010 10:30  Збори акціонерів   - - - -
23.04.2010 11:00  Збори акціонерів   - - - -
22.04.2010 12:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Присягаюся своїм життям і любов'ю до нього, що ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи не попрошу і не змушу іншу людину жити заради мене.

Айн Ренд
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті