Інвестиції.орг

Kyiv, Mar 05 18:14 | London, Mar 05 16:14 | New York, Mar 05 12:14
Shanghai, Mar 06 00:14 | Tokyo, Mar 06 01:14 | Sydney, Mar 06 03:14

Економічний календар

Загальні збори акціонерів ВАТ "Берта"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   26.03.2012 15:00Загальні збори акціонерів ВАТ "Берта"

МІСЦЕ ПОДІЇ:

Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франко-Новоросійськ, д.. 2/40 (3 поверх, актовий зал)


Докладніше про цю подію ›››

Загальні збори акціонерів ПАТ «БЕРТІ»

[ 0 ]
27.03.2012
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРТІ»
(код за ЄДРПОУ: 00152359, місцезнаходження: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (далі - ПрАТ «БЕРТІ» або Товариство),
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «БЕРТІ», які відбудуться 27 березня 2012 року о 15:00 годині за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (3 поверх, актовий зал).
ПОРЯДОК ДЕНИИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БЕРТІ» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «БЕРТІ» за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу збитку Товариства за 2011р.
7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БЕРТІ» на 2012 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 (прохідна ПрАТ «БЕРТІ»). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.03.2012р. на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: Україна, 71111, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, приймальня, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Корнієнко Ірина Володимирівна.
Телефон для довідок: + 38 (06153) 4-08-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Період Звітний 2011 р.Попередній 2010 р.
Усього активів 12758 10396
Основні засоби 5363 4988
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3172 3110
Сумарна дебіторська заборгованість 3085 1421
Грошові кошти та їх еквіваленти 98 422
Нерозподілений прибуток 684 2528
Власний капітал 3030 4471
Статутний капітал 539 539
Довгострокові зобов"язання 2555 1451
Поточні зобов"язання 7173 4474
Чистий прибуток (збиток) -1441 -872
Середньорічна кількість акцій (штук) 10781 10781
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 111 121

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості ДКЦПФР” №31(1284) від 15.02.2012р.

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
26.03.2012 14:30  Семінар   - - - -
26.03.2012 14:00  Світ   - - - -
26.03.2012 14:00  Збори акціонерів   - - - -
26.03.2012 11:00  Збори акціонерів   - - - -
26.03.2012 10:00  Світ   109.6 - 110.0 -
26.03.2012 10:00  Збори акціонерів   - - - -
26.03.2012 09:00  Інше   - - - -
26.03.2012 00:00  Світ   - - - -
25.03.2012 19:00  Інше   - - - -
25.03.2012 19:00  Інше   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Гроші – це воля, викарбувана із золота.

Е.Ремарк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті