Інвестиції.орг

Kyiv, Mar 05 18:03 | London, Mar 05 16:03 | New York, Mar 05 12:03
Shanghai, Mar 06 00:03 | Tokyo, Mar 06 01:03 | Sydney, Mar 06 03:03

Економічний календар

Загальні збори акціонерів ВАТ Кременчуцький виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"


Загальні збори акціонерів ВАТ Кременчуцький виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"

МІСЦЕ ПОДІЇ:

39600, Полтавська обл., М. Кременчук, вул. 29 вересня 11/19, актовий зал


Докладніше про цю подію ›››

Загальні збори акціонерів ПАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

[ 0 ]
27.03.2012
Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс»
(код ЄДРПОУ 00309699)
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Дата, час, та місце проведення загальних зборів:
27 березня 2012 року о 14-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. 29 Вересня 11/19, актова зала.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:
13-00 до 13-45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 21 березня 2012 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним
1.Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ«КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ«КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ«КРЕМТЕКС» за 2011 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, звертатися у відділ зовнішньої кооперації.
Відповідальна особа – інженер по роботі з цінними паперами Савенко О.В.
Телефон для довідок: (0536) 74-27-11

6. Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ КВТФ “ КРЕМТЕКС ” (тис. грн.)
Найменування показника; Період; Звітний; Попередній
Усього активів 5583; 5827
Основні засоби (залишкова вартість) 5245; 5650
Довгострокові фінансові інвестиції - ; -
Запаси 111; 117
Сумарна дебіторська заборгованість 447; 642
Грошові кошти та їх еквіваленти 3; 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - ; -
Власний капітал 3423; 4780
Статутний капітал 735; 735
Поточні зобов’язання 3252; 2482
Чистий прибуток (збиток) (3307); (2055)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - ; 2882
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - ; 14410
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 254 ; 273
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
Відомості ДКЦПФР №32 від 16.02.2012р.


Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Гроші – це воля, викарбувана із золота.

Е.Ремарк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті