Інвестиції.орг

Kyiv, Mar 05 19:31 | London, Mar 05 17:31 | New York, Mar 05 13:31
Shanghai, Mar 06 01:31 | Tokyo, Mar 06 02:31 | Sydney, Mar 06 04:31

Економічний календар

Загальні збори відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервис"


Загальні збори відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервис"

МІСЦЕ ПОДІЇ:

Вінницька обл, м. Немирів, вул. Леніна, 208а., Кабінет директора


Докладніше про цю подію ›››

Загальні збори відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню “Немирівміжрайагротехсервіс”

[ 0 ]
27.03.2012
ПрАТ “Нмирівміжрайагротехсервіс” 27 березня 2012 року о 10:00 год. проводить річні загальні збори акціонерів за адресою: Вінницька обл, м.Немирів, вул. Леніна, 208а., кабінет директора. Реєстрація учасників з 930 до 955 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізора, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Звіт наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: “Про зберігання документів Товариства”; “Про порядок розкриття інформації Товариства та надання інформації акціонерам”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ (тис.грн.)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
звітний попередній
Усього активів 1052,10 979,7
Основні засоби 299,4 290,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 336,1 375,1
Сумарна дебіторська заборгованість 14 15,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 230,2 298,6
Нерозподілений прибуток 621,0 710,4
Власний капітал 880,1 969,5
Статутний капітал 25,10 25,10
Довгострокові зобов"язання 0 0
Поточні зобов"язання 3,0 10,2
Чистий прибуток (збиток) -93,4 -8,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14334 14334
Кількість викуплених власних акцій 0 0
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду 11 11
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 21.03.2012 року. Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: м. Немирів, вул. Леніна, 208а, приймальна, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Горобець Анатолій Олексійович, тел.(04331) 22720.
Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.02.2012 року №30

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
26.03.2012 10:00  Світ   109.6 - 110.0 -
26.03.2012 09:00  Інше   - - - -
26.03.2012 00:00  Світ   - - - -
25.03.2012 19:00  Інше   - - - -
25.03.2012 19:00  Інше   - - - -
25.03.2012 19:00  Інше   - - - -
25.03.2012 18:30  Інше   - - - -
25.03.2012 15:00  Збори акціонерів   - - - -
25.03.2012 11:00  Збори акціонерів   - - - -
25.03.2012 11:00  Збори акціонерів   - - - -
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Гроші – це воля, викарбувана із золота.

Е.Ремарк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті