Інвестиції.орг

Kyiv, Sep 27 02:24 | London, Sep 27 00:24 | New York, Sep 26 20:24
Shanghai, Sep 27 08:24 | Tokyo, Sep 27 09:24 | Sydney, Sep 27 11:24

Аналітична довідка Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"

Аналітична довідка Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
Рейтинг: 0
Голосів: 0
6 липня 2011 в 09:44 - Ілона Чіркова


Аналітична довідка Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"

Особливості галузі. Стан галузі залежить від загальноекономічної кон’юнктури та стану інших галузей народного господарства.Скорочення попиту на автомобілі означає скорочення попиту на бензин. Незважаючи на кризу галузі вдалося уникнути значного скорочення попиту. Крім того галузь виграла від зростання роздрібних цін на бензин.

Сприятливим фактором для підприємств даної галузі є зростання роздрібних цін на бензин. Однак, ціни на вході
також зростають. Також галузь залежить від кон’юнктури на світових ринках. Доводиться стикатися з конкуренцією з
імпортним бензином та доволі таки високим ступенем регулюючого втручання держави.

Зростання роздрібних цін на бензин а також вхідних цін на нафту є чи не найбільшою перевагою та водночас
викликом для галузі. Найбільше зростання цін торкнулося саме імпортерів. Адже, по-перше, зросла світова ціна на
нафту, а, по-друге, з нового року зросли ставки акцизного збору на нафтопродукти. Збільшення акцизного збору з
2011 року на бензини моторні на 37,9% - з 132 євро до 182 євро за тонну, передбачене новим Податковим кодексом, може привести до подорожчання бензину вроздріб на 50 коп. за літр. Ціна на нафту на світових ринках з початку року зросла на близько 10%. Тобто можемо говорити про 50% зростання роздрібних цін на бензин.

Відповідно найбільше подорожчало паливо на АЗС, що продають імпортні нафтопродукти. Швидше за все світова економіка буде зростати в середньостроковій перспективі, а отже ціна на нафту також зростатиме.

Характерною ознакою сучасного стану ринку нафтопродуктiв України є тенденцiя до консолiдацiї операторiв
ринку. Основнi мережi галузi подiленi на двi умовнi групи, котрi вiдрiзняються форматом АЗС: - повноформатнi АЗС з магазином, сервiсами та додатковими послугами; - вузькоформатнi АЗС, на яких вiдсутнi магазин, додатковi послуги та сервiси. До першої групи вiдносяться такi компанiї: Концерн Галнафтогаз, Лукойл, Континiум, Вiк-Ойл, ТНК-BP, Гефест/Паралель, Shell. До компанiй другої групи вiдносяться такi оператори: Авiас, Альфа-нафта, Укрнафта (контрольованi Групою ‘Приват’) та бiльшiсть дрiбних мереж. Поява нових гравцiв у галузi не прогнозується. В довгостроковiй перспективi виключенням можуть стати захiднi нафтовi компанiї.

Про підприємство. Перш за все, аналізоване Підприємство входить в одну з найпотужніших вертикально
інтегрованих груп (ФПГ) на Західній Україні – Універсальну Інвестиційну Групу. Окрім Галнафтогазу до даної Групи
входять Концерн Хлібпром, Страхова Компанія Універсальна та інші бізнес активи.

Міцні позиції Групи на Західному ринку дозволяють їй залучати кваліфікований кадровий потенціал, а також
сподіватися на плідну співпрацю з місцевою владою. Окрім того, президент УІГ Віталій Антонов має хороші зв’язки уЛитві, що дозволяє йому імпортувати якісну сировину на доволі прийнятних умовах. Так, у 2009 роцi ПАТ ‘Концерн
Галнафтогаз вперше продавав на своїх АЗС пальне виключно іноземного виробництва.

Підприємство реалізує свою продукцію під торговою маркою ОККО, володіє розгалуженою мережею АЗС входить
у трійку провідних мереж АЗС України. Однією з перших на вітчизняному ринку дана компанія почала реалізовувати
концепцію розвитку АЗС як цілісного комплексу, де можна отримати необхідний сервіс не тільки для автомобіля, але й
для себе.

Бізнес ПАТ ‘Концерн Галнафтогаз’ охоплює три основнi сегменти: роздрібна реалiзацiя нафтопродуктів,
споживчих товарiв та послуг через власну мережу автозаправних станцiй, що є основним та пріоритетним напрямком бізнесу компанії; гуртова торгiвля нафтопродуктами; зберігання та транспортування нафтопродуктiв.

Компанія представлена практично у всіх регіонах України, що робить її загальноукраїнською, однак, потенціал для розширення однозначно ще є. Галнафтогазу належить ТзОВ ‘Террiн’, що є власником мережi ресторанiв пiд брендом ‘A la minute’, що знаходяться при АЗК ‘ОККО’. З метою мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв ПАТ ‘Концерн Галнафтогаз’ заснував дочiрнє пiдприємство ПП ‘ОККО-нафтопродукт’, яке займатиметься операцiйним управлiнням АЗК, що належать ПАТ ‘Концерн Галнафтогаз’. Фактично торгівлю нафтопродуктами здійснюють дочірні підприємства, а Галнафтогаз отримує доходи від здачі їм в оренду основних засобів та роялті за користування троговою маркою ОККО.

У липнi 2009 року Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку i ПАТ ‘Концерн Галнафтогаз’ пiдписали угоду про
входження ЄБРР в акцiонерний капiтал Підприємства на суму в 50 млн дол. США. Кошти призначенi для фiнансування iнвестицiйної програми Компанiї на перiод до 2012 року. Прихід такого потужного акціонера означає не тільки значну фінансову підтримку, але й перспективи виходу на міжнародні фінансові ринки та запровадження європейських стандартів корпоративного менеджменту. Зокрема, вже кілька років іде мова про вихід підприємства на ІРО в найближчому майбутньому.

Компанія є доволі публічною, постійно займає високі місця у різноманітних рейтингах серед підприємств не тільки
України, але й Центрально Східної Європи загалом. Наприклад, компанію було визнано найбільш прозорою та
iнформацiйно вiдкритою компанiєю за результатами конкурсу на кращу регулярну iнформацiю акцiонерних товариств та пiдприємств-емiтентiв облiгацiй, який був проведений Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Такийзначний ступінь відкритості, а також інтенсивна політика залучення коштів на фінансових ринках дозволяє компанії виступати надійним джерелом для вкладення коштів інвесторами.

Основними конкурентами на внутрішньому ринку АЗС є наступні бренди: WOG, Укрнафта, Лукойл, Shell, ТНК
тощо.

Основні стратегічні цілі Товариства відповідно до слів менеджменту:

а) збiльшення частки товариства на
роздрiбному ринку нафтопродуктiв Українi до 11-13%;

б) розширення до кiнця 2014 року мережi АЗС пiд торговою
маркою ‘ОККО’ до понад 500 комплексiв по всiй Українi шляхом будiвництва нових та поглинання дрiбних та середнiх мереж АЗС;

в) перехiд вiд асоцiацiї ‘ОККО’ як ‘Автозаправний комплекс’ до асоцiацiї ‘ОККО’ як ‘Обслуговуючий Комплекс’;

г) насичення формату ОККО новими послугами-сервiсами (шиномонтаж, замiна мастил, банкомати, мийки, мiнi-кафе, кафе, iнформацiйнi кiоски, пральнi, душовi);

д) вихiд на новi ринки - продаж зрiдженого та стиснутого газу;

е) розширення лiнiйки продуктiв у безготiвковiй пропозицiї для корпоративних клiєнтiв: введення рiзних схем талонiв
на пальне; є) оптимiзацiя корпоративної структури та управлiння.

В довгостроковiй перспективi ПАТ ‘Концерн Галнафтогаз’ прогнозує насичення ринку автозаправними станцiями
та зниження нацiнок на нафтопродукти. Це вiдповiдатиме сьогоднiшнiм свiтовим тенденцiям. Збереження прибутковостi станцiй пiдприємство планує досягти шляхом створення на станцiї додаткових центрiв прибутку, якi об‘єднуються поняттям ‘супутнi товари й послуги’. Зростання товарообороту по реалiзацiї супутнiх товарiв та послуг, ПАТ ‘Концерн Галнафтогаз’ розглядає як механiзм диверсифiкацiї джерел отримання доходiв та захисту вiд зменшення нацiнки та скорочення маржi на нафтопродукти, що вимагає вiд пiдприємства зосередження уваги на операцiйних витратах та сегментi продажу супутнiх товарiв та послуг. Компанiя планує розширювати власну мережу АЗС шляхом будiвництва нових АЗС, та придбання iснуючих АЗС (поглинання дрiбних та середнiх мереж АЗС) з подальшою їх реконструкцiєю.

Така схема роботи застосовуватиметься з метою одержання додаткових доходiв вiд пiдвищення впiзнаваностi та
лояльностi до бренду ОККО.

Аналіз фінансового стану: Загалом протягом останніх років валюта балансу стабільно зростає. Необоротні активи
також стабільно зростають, зокрема через зростання основних засобів, що свідчить про розширення Підприємства.

В період кризи підприємство провело докапіталізацію. Акціонером Товариства став ЄБРР. Останні два роки мало
непокритий збиток, цього року ситуація покращується, а нерозподілений прибуток становить 388 765 тис. грн..

Частка нерозподіленого прибутку у структурі власного капіталу становить 14,16%, у авансованому капіталі – 5,50%. Загалом вартість власного капіталу стабільно зростає, передусім через зростання резервного капіталу та іншого додаткового капіталу.

Частка основних засобів у валюті балансу становить 50,81%, дебіторки – 30,91%, кредиторки – 11,07%.
Показник Net Financial Debt/EBITDA становить 4,57. Тенденція до зменшення в останні роки. Показник EBITDA/Interest Expenses – 5,08. В структурi портфелю емітента переважають iнвестицiйнi кредити. Це пов‘язано зi стратегією росту та розвитку мережi автозаправних станцiй ОККО. Полiтика Концерну Галнафтогаз при залученнi обiгових кредитiв базується виключно на отриманнi бланкових (беззаставних) позик. Концерн Галнафтогаз намагається дотримуватися принципу диверсифiкацiї кредитного портфелю. Основними кредиторами Компанiї є мiжнароднi фiнансовi органiзацiї та великi мiжнароднi банки, якi мають свої представництва в Українi.

Переважна частина кредитiв залучена в доларах США. Це викликано такими причинами: а) партнерами
товариства є мiжнароднi банки - нерезиденти України; б) наявнiсть у товариства валютних контрактiв на закупiвлю
нафтопродуктів. Це в принципі робить Компанію дещо залежною від коливань валютних курсів, однак останнім часом курс долара залишається доволі стабільним.

Виручка Підприємства стабільно зростає, навіть, незважаючи на кризові роки. Загалом тільки 2008-й рік виявився
збитковим. Чистий збиток становив 414 967 тис. грн.. Рентабельність активів становить 5,65% і стабільно зростає,
рентабельність EBITDA – 7,81 %.

Баланс підприємства є високоліквідним. Поточна ліквідність у третьому кварталі 2010-го року становила 1,36,
проміжна ліквідність – 1,22, абсолютна ліквідність – 0,09. Як бачимо, проміжна ліквідність навіть перевищує норму, що пояснюється високою часткою дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт фінансової незалежності близький до норми – 38,9%. Проблем з дебіторською заборгованістю
підприємство ніби також не відчуває. Проблемним був лише 2009-й рік. Мультиплікатор власного капіталу стабільний та залишається десь на рівні 2,5.

Ліквідність Концерну Галнафтогаз можна оцінити – відмінно; рентабельність – вілмінно; фінансова стійкість –
відмінно; заборгованість – відмінно; показники ділової активності – добре. Загалом фінансовий стан підприємства
можна оцінити як відмінний.

Специфічні фактори ризику емітента: залежність від курсових коливань на валютному ринку; високий рівень
конкуренції на вітчизняному ринку нафтопродуктів; потенційне скорочення попиту на продукцію; зростання цін на
нафту; адміністрування цін на бензин; залежність від імпортних поставок нафтопродуктів; потенційний перерозподіл
фінансових потоків всередині групи тощо.

Конкурентні переваги: входження в одну з найпотужніших вертикально інтегрованих структур на Західній
Україні; наявність домовленостей про імпорт сировини високої якості з Литви; хороше фінансове становище;
розгалужена мережа АЗС; хороший кадровий потенціал; практика активного залучення інвестицій на вітчизняних та
закордонних фінансових ринках; можливість зростання цін бензин; підвищення долі ринку в решті України; позитивний корпоративний імідж.

Акції підприємства. Ринкова капіталізація емітента становить 3 319 508 888 грн.. Коефіцієнт Р/Е – 19,18,
коефіцієнт EV/S – 1,077, коефіцієнт EV/EBITDA – 17,62. Річний максимум – 0,19 грн., Річний мінімум – 0,07 грн..
Коефіцієнт NAV (чисті активи на одну акцію) в другому кварталі 2010-го року становив 0,01 грн. (розглядається як
мінімальний поріг вартості акцій). Free-float – 18,2%.

Акції підприємства характеризуються невисоким ступенем ліквідності на ПФТС. Більшість торгів з даними акціями
підтримуються на Українській Біржі, де дані акції почали торгуватися з 19.01.2010 р.. Середньоденний обсяг торгів зарік склав близько 27 477,53 грн.. За рік ціна акцій Концерну зросла на 90,67%. Мінімальна ціна акцій за рік – 0,075,
максимальна ціна – 0,19.

Коефіцієнт Бета даних акцій становить лише 0,44, що власне можна побачити і на графіку. Таку незначну
кореляцію можна пояснити передусім недостатньою ліквідністю акцій, а також тим, що вони відносно недавно почали
торгуватися на УБ. Акція в принципі не встигає за динамікою УБ і не є достатньо ліквідною. Тобто, вона ще набрала популярності у трейдерів.

hhihokj

Загалом, ми схильні розглядати дане підприємство як хороший варіант для капіталовкладень. Основні переваги;
прозорість діяльності, хороша кредитна історія, активна практика залучення коштів на фінансових ринках.

Додатковою перевагою є також те, що Підприємство доволі недавно почало торгуватися на Українській Біржі, а отже володіє перспективами для зростання. Водночас, ми би рекомендували вкладати кошти в облігації підприємства, оскільки акції поки що не досить ліквідні і можливо дещо переоцінені.

             Коефіцієнтний аналіз фінансового стану ПАТ "Концерн Галнафтогаз"

 

Даний матеріал опублікований виключно в інформативних цілях і не є рекомендацією купити чи продати цінні папери чи інші активи, що згадуються в ньому. Судження, оцінки та рекомендації, представлені в даному матеріалі, являються точкою зору авторів. Автори не несуть відповідальність за дії третіх осіб, здійснені чи не здійснені на основі інформації (суджень), викладених в даному матеріалі. Будь які інвестиційні рішення повинні прийматися інвесторами на основі їх власних суджень та аналізу, та на власний ризик. Інформація в матеріалі представлена у тому виді, в якому вона подається на відповідних інформаційних ресурсах. які автори схильні вважати як надійні. Однак, автори не несуть відповідальність за повноту та достовірність поданої інформації у відповідних джерелах. Даний матеріал є інтелектуальною власністю авторів. Будь яке використання, копіювання, розповсюдження даної інформації третіми особами можливе тільки у випадку отримання письмової згоди авторів. Більш детальна інформація може бути отримана після конкретного замовлення.

Аналітична довідка Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"


Новини Статті Аналітика
Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності
Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Впевненість у непевності. Курс гривні не застрахований від падіння Впевненість у непевності. Курс гривні не застрахований від падіння Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом Ілон Маск почав будівництво тунелю під Лас-Вегасом У Європі угоди з біткойнами звільнили від податків У Європі угоди з біткойнами звільнили від податків I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012
Найбільша угода в історії: Saudi Aramco стане найдорожчою компанією Найбільша угода в історії: Saudi Aramco стане найдорожчою компанією Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України I-NVEST: Утренний комментарий от 01,06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 01,06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Найбагатша людина - це не та, котра більше всіх має, а та, котра менше всіх потребує.

Народна мудрість
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті